Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Makedonie

Detail státu

Makedonie Makedonie - transparent

Nabízíme 2 ubytovacích kapacit za cenu 9 300 Kč - 20 490 Kč.

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

HOTOVOST

Dle předpisů Celní správy Makedonské republiky lze bez nahlášení celním orgánům do Makedonské republiky dovézt až 10.000 EUR nebo 120.000 MKD na osobu. Větší částku než 10.000 EUR je nutné povinně hlásit. Na přihlášenou hotovost bude vystaveno písemné potvrzení.

Analogicky lze z Makedonské republiky vyvézt až 10.000 EUR nebo 120.000 MKD na osobu bez nahlášení celním orgánům. Vyšší částku je nutné nahlásit a prokázat se písemným potvrzením o dovozu hotovosti (viz výše).

ZBOŽÍ NEPODLÉHAJÍCÍ PŘIHLAŠOVACÍ POVINNOSTI A PROCLENÍ

Makedonští státní občané a cizinci jsou osvobození z povinnosti zaplatit daň (clo, DPH a spotřební daň) na:

- zboží pro osobní potřeby
- tabákové výrobky:
* 200 ks cigarety
* 100 ks cigarillos
* 50 ks doutníků nebo
* 250 gr. tabák na kouření nebo
* odpovídající množství různých tabákových výrobků
- alkohol a alkoholické nápoje:
* 1 litr destilátu nebo lihoviny s procentem alkoholu vyšším než 22%
* 2 litry destilátu a alkoholické nápoje s vínovým nebo alkoholovým základem s procentem alkoholu nižším než 22%
* 2 litry vína
- parfémy - 50 ml.
- toaletní voda - 250 ml.

 

DOKUMENTY

Občané České republiky mohou vstoupit na území Makedonské republiky s platným cestovním pasem. Od 3. října 2008 mohou na základě jednostranného rozhodnutí makedonských úřadů vstupovat občané ČR a dalších zemí na území Makedonské republiky i na základě předložení platného občanského průkazu se strojově čtecí zónou, který bude uznáván jako cestovní doklad. V případě cestování na občanský průkaz je cizinec na hraničním přechodu zpravidla vyzván k vyplnění formuláře - průvodky, kterou orgán provádějící hraniční kontrolu opatří vstupním razítkem. Tento formulář je třeba mít při sobě po celou dobu pobytu a předložit ho hraniční kontrole při opouštění území Makedonské republiky.

Děti do 18 let věku vstupující na území Makedonské republiky bez doprovodu rodičů (pěstounů) musí na požádání pasových orgánů země předložit písemný souhlas obou rodičů (pěstounů) s cestou. Cestují-li pouze s jedním z nich, může pasový orgán vyžadovat souhlas druhého rodiče (pěstouna). Tento doklad musí být ověřen příslušným orgánem země, z níž cizinec pochází (která vystavila jeho cestovní doklad), nebo diplomaticko konzulárním zastoupením Makedonské republiky v této zemi.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Při individuálních cestách na severozápad a západ Republiky Makedonie (příhraniční regiony s Kosovem a Albánií) doporučujeme zvýšenou opatrnost. Cestovatelé by se měli zdržovat ve větších osadách a turistických lokalitách. Návštěvy řídce osídlených horských oblastí (pohoří Korab, Šar Planina, Jablanica) je lépe uskutečňovat s důvěryhodným místním doprovodem. O delších horských pobytech doporučujeme informovat místní policii. V ostatních částech země je třeba dodržovat všeobecně platná pravidla (cestovat pokud možno ve dne, v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích, apod.).

AUTO-MOTO a další služby: V zemi je poměrně hustá síť převážně soukromých autoservisů, které poskytují služby na dobré úrovni. Problémy někdy činí nedostatek originálních náhradních dílů. Ceny odpovídají evropským poměrům. Zásobování PHM je dobré. Na hranicích je důsledně vyžadováno potvrzení o pojištění vozidla tzv. zelená karta. Údaje uvedené v zelené kartě (zejména SPZ) musí přesně odpovídat faktickému stavu na vozidle. Dálniční poplatky se platí přímo na mýtných branách na dálnicích. Mýtné je inkasováno pouze v makedonských denárech (MKD). V průběhu hlavní turistické sezóny dopravní policie intenzivně kontroluje dodržování dopravních předpisů a rychlostních limitů. V případě, že řidič nemůže či nechce zaplatit pokutu, je zpravidla nekompromisně zadržen cestovní doklad a poté může následovat řízení u místního přestupkového soudu. V případě, že se cestovatel stane obětí pokusu o vymáhání úplatku ze strany hraničních orgánů, dopravní policie apod. doporučuje MZV neprodleně o této skutečnosti informovat nejbližší policejní stanici, případně telefonicky přímo Protikorupční oddělení Ministerstva vnitra Republiky Makedonie na čísle +389 2 314 32 59.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Zdravotnická péče za účelem první pomoci je poskytována bezplatně dle úmluvy o sociálním pojištění, publikované ve Sbírce zákonů vyhláškou č. 3/1958 Sb., a dle správní dohody tuto úmluvu provádějící. Vždy je potřeba mít u sebe Evropský průkaz zdravotního pojištění. Úroveň zdravotnických služeb závisí na kategorii konkrétního zařízení, nicméně obecně nedosahuje úrovně obvyklé v ČR.

V každém případě MZV doporučuje cestovatelům uzavřít adekvátní cestovní zdravotní pojištění.

Důležitá telefonní čísla:
- volací předčíslí + 389 Makedonie/FYROM - 02 (Skopje)
- policie 192
- hasiči 193
- první pomoc 194
informace 188

Výsledky hledání
Náš tip
Štíty hor Makedonie a Kosova

Štíty hor Makedonie a Kosova

Makedonie

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: - Odlet: - Odjezd z: 0 míst

autobus

Náš tip
Přes Jónské moře k perlám Balkánu s návštěvou u žáků Cyrila a Metoděje

Přes Jónské moře k perlám Balkánu s návš…

Makedonie

3 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PL Odlet: PRG, BRQ, OSR Odjezd z: 0 míst

kombinovaná


další nabídky >