Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Maďarsko

Detail státu

Maďarsko Maďarsko - transparent

Nabízíme 2 ubytovacích kapacit za cenu 699 Kč - 4 300 Kč.

Destinace:

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

V zájmu ochrany hospodářství Maďarska a Evropské unie kontroluje maďarský Národní daňový a celní úřad (NAV) důsledně dovoz výrobků přepravovaných ze zemí vně Evropské unie a podléhajících spotřební dani.
Od 1. ledna 2009 lze bezcelně ze zemí vně EU ( Srbsko, Ukrajina) dovézt výrobky podléhající spotřební dani a určené pro osobní potřebu v níže uvedeném množství na osobu:
Tabákové výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)
V letecké dopravě:
200 ks cigaret
nebo 100 ks doutníčků
nebo 50 ks doutníků
nebo 250 gramů tabáku

V silniční, železniční a lodní dopravě:
40 ks cigaret
nebo 20 ks doutníčků
nebo 10 ks doutníků
nebo 50 gramů tabáku

Alkoholické výrobky (výhradně v případě cestujících starších 17 let)
- celkem 1 litr alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 objemových procent
- celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nejvýše 22 objemových
procent, nepočítaje v to nešumivé víno a pivo
- celkem 4 litry nešumivého vína
- 16 litrů piva

Pohonné hmoty (výhradně v případě cestujících starších 17 let)
Pohonné hmoty nacházející se v běžné nádrži motorového dopravního prostředku
a pohonné hmoty dovážené v přenosné nádrži v množství nejvýše 10 litrů.

Jiné zboží
Kromě výše zmíněného zboží lze bezcelně a bez daně dovážet zboží v hodnotě do 300 EUR, resp. 430 EUR v letecké dopravě.
Cestující ve věku do 15 let mohou - nezávisle na druhu dopravy - dovážet zboží v hodnotě
do 150 EUR.

Další podmínkou bezcelního a nezdaněného dovozu je, aby
- dovoz byl příležitostného charakteru (v rozumném časovém úseku neprobíhal jako součást řady dovozů),
- sestával výhradně ze zboží určeného pro osobní spotřebu rodinných příslušníků nebo určeného jako dárek,
- jeho charakter a také množství dováženého zboží nebyly takové, aby nasvědčovaly dovozu pro obchodní účely.

Pokud není kterákoli z podmínek bezcelního dovozu splněna, pak k dovozu může dojít pouze po zaplacení cla a daní (všeobecná daň z obratu, spotřební daň atd.)!
Pokud se vyskytne pochybnost o splnění podmínek bezcelního dovozu, úřad si vyžádá předložení písemného celního prohlášení.
Pokud cestující využije bezvízového dovozu podáním falešného a/nebo nepravdivého prohlášení nebo bezcelně odbavené zboží prodá, pak může úřad zahájit přestupkové nebo - v závislosti na cenovém limitu - trestní řízení.
V zájmu vyhnutí se nepříjemnostem je nezbytně nutné bezvýhradně dodržovat právní předpisy. Podrobnější informace se nacházejí na internetové stránce http://www.nav.gov.hu

 

DOKUMENTY

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Ztrátu dokladů je občan povinen nahlásit u maďarské policie, kde obdrží protokol o ztrátě. Poté je možné se obrátit na Zastupitelský úřad ČR (Budapest VI., Rózsa u. 61.), který za účelem návratu do ČR vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný český řidičský průkaz a technický průkaz vozidla. Pokud nejsou majiteli vozidla, se kterým cestují, doporučujeme vzít sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Specifika země
Na maďarské straně hraničního přechodu věnujte pozornost informační tabuli, která Vás informuje o základních pravidlech silničního provozu týkajících se omezení rychlosti. Vozidlo musí být mimo města osvětleno celoročně, za každého počasí. Dětské sedačky jsou povinné, každá osoba v autě musí být bezpečně připoutána.
Za použití dálnic jsou zavedeny dálniční poplatky (www.autopalya.hu.
K 15. dubnu 2012 vstoupil v platnost nový zákon o přestupcích, který mění a zavádí některé nové sankce jako jsou např. veřejně prospěšné práce. Základním typem sankce i nadále zůstává peněžitá pokuta a nejpřísnější sankcí je přestupková vazba. Za dopravní přestupky: překročení povolené rychlosti, nepoužívání bezpečnostních pásů, nezastavení na zákazu pokračování v jízdě a řízení pod vlivem alkoholu, apod. může být uložena pokuta. V případě dopravních přestupků je stanovena tzv. fixní pokuta na místě. V případě, že je však vyměřena již v rámci přestupkového řízení, představuje poté dvojnásobek výše pokuty udělené na místě. Např. v případě přejetí plné čáry činí pokuta na místě 15 tis. HUF a v rámci přestupkového řízení 30 tis. HUF. Do doby, než bude zaplacena vyměřená pokuta, resp. zaplacená garance finanční pohledávky, může být vozidlo zadrženo. Upozorňujeme, že policie v Maďarsku má pravomoc udělit pokutu na místě v případě každého typu přestupku.
Další informace naleznete na webových stránkách www.mzv.cz/budapest /> Bezpečnostní situace
Na maďarských frekventovaných dálnicích byly zaznamenány případy okradení českých občanů. Skupina zlodějů zastavuje auta přímo na dálnici, nebo si vyhlédne oběť na odpočívadle. Snaží se vylákat řidiče z auta (např. vypustí vzduch z pneumatiky ) a když řidič vystoupí, druhý člen skupiny ukradne věci volně položené na sedadlech auta (tašky, peněženky).
Budapešť je velkoměsto, ve kterém je bezpečnostní situace srovnatelná s Prahou. Je třeba dávat pozor zejména na kapesní krádeže. Další informace naleznete na webových stránkách www.mzv.cz/budapest /> Doporučení turistům
Pokud někdo ztratil občanský průkaz musí jeho ztrátu neprodleně nahlásit ZÚ. V případě okradení se musí událost nejdřív nahlásit na místní policii, kde okradený obdrží protokol, který s ním bude sepsán v přítomnosti tlumočníka. V případě potřeby se může poté dostavit s 2 ks fotografie na Konzulární oddělení ZÚ pro náhradní cestovní doklad.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Občané ČR-turisté, návštěvníci a podobně, se mají při vyhledání neodkladného lékařského ošetření ve zdravotnickém zařízení prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění. Je nutné počítat s tím, že léky, stomatologickou péči a služby optiky si pacienti v Maďarsku hradí.

Dále upozorňujeme, že Evropský průkaz zdravotního pojištění nezakládá nárok na úhradu nákladů spojených s repatriací do České republiky. Doporučuje se proto sjednat si potřebné pojištění pro pobyt v zahraničí.

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 107 nebo 112
Záchranka: 104
Hasiči: 105
Informace o telefonních číslech v Maďarsku: 198

 

Výsledky hledání
Náš tip
Budapešť s návštěvou Tropicaria

Budapešť s návštěvou Tropicaria

Maďarsko » Budapešť

1 termín / 1 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

autobus LM

Náš tip
Maďarsko - Budapešť - poznávací zájezd s relaxací v termálních lázních

Maďarsko - Budapešť - poznávací zájezd s…

Maďarsko » Budapešť

1 termín / 0 Last minute / 1 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 7 míst

autobus FM


další nabídky >