Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Madagaskar

Detail státu

Madagaskar Madagaskar - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Bezcelně lze dovézt 500 cigaret a jednu láhev alkoholu. Dovoz parfému je nutné proclít. Je zakázán dovoz zbraní a drog.

Mnohem přísnější jsou předpisy i praxe omezující vývoz. Vyvážet veškeré rostliny a živá zvířata (včetně ptačích vajec a jejich skořápek) je možné pouze na speciální povolení ministerstva zemědělství; výjimku tvoří koření v malém množství. Vývoz kulturních památek a uměleckých děl povoluje ministerstvo kultury. Vývoz nasbíraných minerálů (drahokamů a polodrahokamů) je povolen do 1 kilogramu při předložení řádných dokladů. Pokud byly vyvážené věci zakoupeny, je nutno předložit doklad o koupi.

Dovoz valut není omezen, je však zakázáno vyvážet ze země místní měnu ve větším množství než 400 000,-madagaskarských ariary (MGA).

 

DOKUMENTY

Cestuje se na platný (ještě 6 měsíců po skončení cesty) cestovní pas ČR s uděleným vízem. Při příjezdu z rizikových zemích (především těch afrických) je požadován platný mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPOUČENÍ PRO TURISTY

Politická situace v Madagaskaru je od roku 2009, kdy došlo ke svržení prezidenta Marca Ravalomanana, nestálá a hrozí neočekávané změny. Především pak situace v centru Antananariva je nestálá. Návštěvníci by se měli vyhýbat velkým skupinám lidí a veřejným demonstracím. Vysoká míra ostražitosti je nezbytná především v oblastech Ambohijatovo, Lac Anosy, Antaninarenina a Alalakely a stejně tak i v okolí vojenských kasáren.

Hrozba teroristických útoků na Madagaskaru je nízká. Vzhledem k nárůstu počtu teroristických útoků v oblíbených turistických letoviscích ve světě, a to i v dosud bezpečných zónách, je však obezřetnost i na Madagaskaru určitě na místě. Drobné krádeže nejsou ničím výjimečným. Cestování mimo města a do neobydlených oblastí po setmění se nedoporučuje. Došlo k několika případům ozbrojených loupežných přepadení turistů (jednotlivců i skupin) také v národních parcích, zejména na severu země (Ankarana, Montagne d´Ambre). Doporučuje se proto mít průvodce z místní cestovní kanceláře a dodržovat základní bezpečnostní pravidla (nenosit s sebou zbytečné cennosti atd.).

Některé pláže jsou vzhledem k četnému výskytu žraloků nebezpečné. Některá místa na ostrově nejsou cizincům vůbec přístupná, respektovat je třeba i místní zvyklosti - nezbytný je dobrý místní průvodce. Fotografování a filmování lidí je lepší domluvit předem. Fotografovat a natáčet ozbrojené síly a některá citlivé objekty, jako jsou vládní budovy nebo mosty, je výslovně zakázáno. Silnice jsou jen zřídka dobré a zejména v období dešťů (od prosince do dubna) a těsně po něm je před cestou do vnitrozemí nutno ověřit sjízdnost. V těchto obdobích jsou vedlejší komunikace většinou nepřístupné a mosty jsou často strženy. Varujeme před nebezpečím stavu tzv. bush-taxi. Taktéž většina místní železnice je ve špatném stavu.

V celé oblasti severozápadního Indického oceánu existuje zvýšené riziko pirátských útoků. Útoky za použití moderní techniky a výzbroje se rozšířily i na oblasti vzdálené více než 1000 námořních mil od somálského pobřeží a jsou kromě nákladních lodí zacíleny i na soukromé jachty a větší výletní lodě. Zvýšené riziko lze konstatovat v teritoriálních vodách a exkluzivních ekonomických zónách Džibutska, Jemenu, Keni, Komor, Madagaskaru, Mauritia, Mozambiku, Seychel, Somálska, Tanzanie a zámořských departementů Francie Reunionu a Mayotte a v mezinárodních vodách celého severozápadního Indického oceánu. Posádkám lodí se v případě uskutečnění plavby doporučuje sledovat aktuální varování na stránkách ICC International Maritime Bureau (www.icc-ccs.org/home/piracy-reporting-centre a registrovat se u Střediska námořní bezpečnosti EU NAVFOR (www.mschoa.org. V případě nutnosti proplutí ohroženými vodami se doporučuje využít některé z nabídek komerčních ozbrojených eskort/konvojů.

Z důvodů bezpečnosti zakázala 19. dubna 2011 Evropská komise veškeré lety na území EU dvěma letadlům (Boeing 767-300) společnosti Air Madagascar. Více informací je možné získat na stránkách Evropské komise: http://air-ban.europa.eu Přestože zbylý letový park Air Madagscar má povoleno létat do EU, vyslovila Evropská komise obavy ohledně celkové bezpečnosti aerolinek a schopnosti úřadů civilního letectví Madagaskaru zodpovědně vykonávat dozor nad leteckou bezpečností.

Banky mají otevřeno většinou od pondělí do pátku 8.00-11.00 a 14.00-16.00 hod. Pro případný zpětný odkup je třeba uschovat doklad o výměně.

Od roku 2004 existuje nová měna Madagaskarská Ariary (MGA).

Tekoucí vodu je nutno převařovat a filtrovat, ovoce a zeleninu pečlivě umývat nebo loupat, maso intenzívně vařit. Mléko není zpravidla pasterizované, tudíž doporučujeme převařovat a vyvarovat se konzumaci mléčných výrobků u kterých je možné mít podezření, že jsou z nepřevařeného mléka. Vyhnout se ledu do nápojů i pouliční zmrzlině, při koupi balené vody kontrolovat neporušenost uzávěru lahve.

V posledních letech se ve velkých městech a turistických centrech rozšířila prostituce, k níž jsou dívky a ženy nuceny zejména ekonomickými důvody. Madagaskarská vláda přijala velmi přísné zákony proti sexuálnímu zneužívání dětí (do 14 let), které případné trestné činy turistů trestají až deseti lety vězení. V nedávné době také zavedly Madagaskarské úřady zákony proti prostituci. Důsledně se dohlíží na dodržování zákazu styku s nezletilými dětmi (do 18 let) především pak u turistů.AIDS však zatím není na ostrově tolik rozšířen jako v jiných afrických zemích.

Jen málo místních obyvatel mluví anglicky, francouzsky naopak prakticky všichni.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Žádné očkování není na Madagaskaru povinné. Přesto se doporučuje očkování proti žluté zimnici, proti břišnímu tyfu a žloutence typu A, při delším pobytu i proti žloutence typu B. Malárie se vyskytuje ve vnitrozemí v období dešťů a na pobřeží celoročně. Další běžná zdravotní rizika představují bilharzie, tuberkulóza, vzteklina a opičí mor (babonic plague). Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost vhodnému cestovnímu pojištění.

Přiměřené podmínky pro poskytování lékařské péče jsou v drahých zařízeních v metropoli, například Hôpital Militaire nebo Clinique des Soeurs Fransiscaines (22 235 54); v obou vyžadují platbu za šetření předem.

Lékárny jsou většinou slušně zásobené.

Při vážnějších obtížích se doporučuje - pokud to dovoluje zdravotní stav - odjet ze země. Nejlépe domů, nebo alespoň do JAR, případně na Réunion, o jehož Hôpital Bellepierre se tvrdí, že je nejlepší v regionu.

Tananarive: Nemocnice Soavinandriana 22 403 41
Tamatave: Nemocnice 533 20 18
Diego Suarez: Hlavní nemocnice 822 10 61

Důležitá telefonní čísla:
policie 17
hasiči 18
záchranná služba 22 200 40