Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Litva

Detail státu

Litva Litva - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

¨Osoby přijíždějící do Litvy z jiného členského státu EU mají právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství, například maximálně:
800 ks cigaret;
200 ks doutníků;
1 kg tabáku;
10 litrů destilátů;
20 litrů vermutu;
90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého);
110 litrů piva.
Omezení týkající se dovozu a vývozu peněz z Litvy bylo pro občany EU zrušeno.
Další informace na www.cust.lt.

 

DOKUMENTY

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Při cestě motorovým vozidlem je vyžadován řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o povinném pojištění.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Ubytování, obchody a restaurace mají srovnatelnou úroveň s ČR, ceny jsou o cca 30% vyšší než v ČR. Úroveň silnic je různá, je třeba počítat i s jízdou po prašných silnicích. Nejvyšší povolená rychlost v obcích je 50 km/h, na dálnicích od 1.4. do 1.11. 130 km/h, od 1.11. do 1.4. 110 km/h. Na silnicích s oddělenými jízdními pruhy je nejvyšší povolená rychlost 100 km/h, na ostatních silnicích 90 km/h. Od 1.9. do 1.4. musí řidiči svítit potkávacími světly celý den. Od 10.11. do 1.4. jsou řidiči povinni jezdit na zimních pneumatikách. V porovnání s ČR je v Litvě nižší úroveň zdravotnictví. Nejpoužívanějším cizím jazykem je ruština, dále polština a angličtina. V Litvě dochází k častým krádežím osobních automobilů. Turistům se vyplatí běžná opatrnost.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Před cestou je nutno si v české zdravotní pojišťovně obstarat Evropský průkaz zdravotního pojištění, na základě kterého bude občanům ČR poskytnuta neodkladná zdravotní péče. V případě Litvy je třeba počítat s doplatky téměř při všech druzích ošetření, platí se všechny léky. Doporučujeme konzultovat pojišťovnu v ČR.
Důležitá telefonní čísla:
Policie 02
První pomoc 03
Požárníci 01
Společná telefonní linka 112 (nefunguje ještě po celé Litvě)
Informace o tel. číslech 118