Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Lichtenštejnsko

Detail státu

Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Smlouvou ze dne 29.3.1923 bylo Lichtenštejnsko začleněno do švýcarské celní zóny, což má za následek, že na švýcarsko-lichtenštejnských hranicích nejsou prováděny žádné celní kontroly a na lichtenštejnsko-rakouských hranicích jsou kontroly prováděny švýcarskými celními úředníky. Švýcarské celní předpisy platí i pro Lichtenštejnské knížectví (doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dovozu zbraní - nožů !!!)

 

DOKUMENT

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Knížectví Lichtenštenjska bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Mezi Lichtenštejnskem a sousedním Švýcarskem existují v důsledku společné hranice historicky dané úzké přátelské vztahy, které byly ještě po 1. světové válce upevněny řadou mezinárodních smluv.

Dne 27. 10.1919 převzalo Švýcarsko pravomoc zastupovat lichtenštejnské diplomatické a konzulární zájmy v každé zemi, kde nemá knížectví vlastní zastupitelský úřad. Od roku 1924 byl švýcarský frank zaveden jako oficiální měna i v Lichtenštejnsku.

Státní svátek - 15.8.,
úřední řeč - němčina

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Mezi ČR a Lichtenštejnskem není uzavřena dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče. Turistům se proto doporučuje uzavřít před návštěvou Lichtenštejnska cestovní pojištění pro případ vzniku léčebných výloh v zahraničí.

Telefonní čísla
117 - policie/horská služba
118 - požárníci
144 - záchranná služba
140 - pomoc při nehodě/autoopravy


Nemocnice - Lichtenštejnská zemská nemocnice Vaduz - tel.: 0423/235 44 11

Informačn kancelář - Liechtenstein Tourismus Postfach 139, FL-9490 Vaduz, tel.: 0423/232 14 43, fax.:0423/392 16 18, touristinfo@liechtenstein.li, www.tourismus.li