Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Libye

Detail státu

Libye Libye - transparent

za cenu - .

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ A VAROVÁNÍ

Bezpečnostní situace v Libyi je nadále velmi nestabilní. V zemi operuje množství brigád, z nichž značná část není podřízena autoritě vlády. Útok militantních islamistů na diplomatickou misi USA v září 2012 v Benghází, výbuch u diplomatické mise FR a útok na diplomatickou misi RF letos v Tripolisu ukázaly, že vláda dlouhodobě nemá bezpečnostní situaci v zemi pod kontrolou. Radikální islamističtí ozbrojenci unesli v posledních měsících řadu cizinců, došlo k napadení a okradení diplomatů. Mezi obyvatelstvem je obrovské množství zbraní, z čehož plyne i nebezpečí účasti v náhodných i plánovaných přestřelkách a ozbrojených střetech mezi různými znepřátelenými skupinami či milicemi. V zemi bují vysoká kriminalita. Nadále jsou problémem tzv. oslavné střelby (vystřelený projektil do vzduchu je smrtelný po celou délku letu). Z výše uvedených důvodů MZV ČR varuje před cestami do Tripolisu a do ostatních částí Libye. Vysoce nebezpečné je vycházení po setmění. MZV ČR připomíná občanům, kteří i přes uvedené hodlají cestovat do Libye, možnost registrace v systému DROZD (registrace občanů při cestách do zahraničí), který je k dispozici na webové stránce www.mzv.cz.

 

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Platí zákaz dovozu:

- alkoholických nápojů (včetně piva a vína)
- potravin (včetně konzervovaných), ontrolován dovoz vepřového masa nebo výrobků z něj
- zboží izraelského původu
- video nebo audio kazety a tiskoviny, které "nejsou v souladu s islámskou morálkou"
- náboženské neislámské materiály

Platí omezení dovozu:

- 200 ks cigaret nebo 250 g. doutníků nebo 250 g. tabáku
- 1/4 litru parfému
- teoreticky existuje předpis na dovoz a vývoz zboží (i dárků) v hodnotě max. LYD 20,00 (s výjimkou výrobků ze zlata), jehož dodržování je na benevolenci službu konajících úředníků, většinou se v praxi nedodržuje.

Volně směnitelná měna může být dovezena bez omezení, měla by však být deklarována na hranicích a každá následná směna poté potvrzena na deklaraci bankou, vyvezen smí být pouze zůstatek deklarované částky (v praxi nyní není plošně vyžadováno).

Doklady nezbytné pro dovoz zvířat:
- mezinárodní veterinární certifikát ve dvojím vyhotovení s fotografií, jeho překlad do arabštiny (bezinfekčnost + vzteklina)
- potvrzení z okresního úřadu (nesmí být starší než tři dny), že v oblasti, odkud zvíře pochází, se nevyskytuje žádná infekční choroba nebo epidemie (s překladem do arabštiny).

 

DOKUMENTY

Cestující do Libye musí být vybaven cestovním pasem, jehož platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců předpokládanou dobou pobytu a platným libyjským vízem. Pas nesmí obsahovat platné nebo použité vízum do státu Izrael, jakož ani razítka izraelské hraniční kontroly.

MZV doporučuje mít sebou kopie datové stránky pasu, jejího arabského překladu a víza, protože pasy jsou často turistickými agenturami odebírány a vraceny až na konci pobytu.

Existuje předpis o nutnosti předkládat potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru HIV. V praxi se již delší dobu při hraničním odbavení na letištích a na pozemních přechodech nevyžaduje, ačkoliv je stále v platnosti. V závislosti na momentálním rozhodnutí službu konajících úředníků však může být někdy vyžadováno jiné zdravotní potvrzení (např. potvrzení o očkování).

Cesta vlastním vozem je rovněž vyřizována výhradně přes libyjskou cestovní kancelář. Při její realizaci potřebujete mezinárodní technický průkaz a mezinárodní řidičský průkaz (formality na hranicích značně urychlí, je-li k dispozici překlad těchto dokladů do arabštiny).

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO CESTUJÍCÍ

V r. 2011 došlo v Libyi k občanské válce a svržení libyjského diktátora M. Kaddáfiho. V současné době se země připravuje na přechod ke standardně fungujícímu státu, avšak s ohledem na velké množství zbraní mezi obyvatelstvem a vysokou kriminalitu se zatím nedoporučují turistické cesty do Libye.
Po zahájení turistiky do Libye se v prvních letech bude muset Libye vypořádat s faktem, že bývalý režim nevěnoval turistice prakticky žádnou pozornost. Z tohoto důvodu zde byla a v prvních letech bude přetrvávat nízká úroveň služeb, vysoké ceny a špatná nebo vůbec neexistující infrastruktura v oblasti cestovního ruchu.

Obecné informace po otevření země pro turistický ruch (horizont nelze zatím stanovit)

Cestovatelé se zaměřují zejména na památky UNESCO: antická města Leptis Magna, Sabratha, Appolonia a Cyrene, historické pouštní město Ghadámes, jeskynní malby v pouštním pohoří Akakus (okolí města Ghat) a sopka uprostřed Sahary Wan an Namus. Vyhledávaná jsou též slaná pouštní jezera nedaleko města Sebha a hřbitovy padlých vojáků v II. světové válce v Tobruku (jsou zde i hroby českých a slovenských vojáků). Turistická sezóna začíná v říjnu a končí zhruba počátkem května.

Libye je muslimská země a z toho vyplývají různá specifika. Doporučuje se respektovat základní zvyklosti v zemi, zvláště jedná-li se o oblečení. Ženám, ale i mužům, se nedoporučuje chodit v šortkách a s odhalenými rameny, i když v hlavním městě turisté tato pravidla nedodržují. Cizinky zatím nemusí nosit na hlavě šátek (místní ženy ho však již prakticky všechny nosí a roste i počet zahalených žen s burkou). V zájmu vlastní bezpečnosti by ženy neměly navazovat komunikaci s neznámými muži. V obcích se doporučuje pohybovat pouze na veřejných prostranstvích a nevyhledávat odlehlá místa, především ve večerních a nočních hodinách.

Při cestování vlastním vozem je nezbytné být zkušeným řidičem. Libye patří mezi země s největším počtem automobilových havárií a jejich obětí na světě. V pouštních oblastech, ale i na některých místech na pobřežních komunikacích, je třeba dávat pozor na velbloudy, kteří ročně zaviní velký počet tragických nehod. Na libyjských silnicích jsou rozmístěna stálá nebo mobilní policejní/vojenská stanoviště (checkpoint), kde je kontrolováno povolení vjezdu do další části země (toto povolení musí mít doprovod z libyjské cestovní kanceláře). Zde je také možné požádat o případnou pomoc, která vám zcela jistě nebude odepřena (Libyjci obecně jsou ochotni kdykoliv poskytnout cizinci pomoc).

Doporučuje se vyhnout se účasti v jakýchkoliv politických a dalších shromážděních a demonstracích a inkriminovaná místa co nejdříve opustit.
Obdobně jako v dalších zemích Maghrebu, byl i v Libyi v posledních letech zaznamenán zvýšený zájem místních mužů o sňatek s občankou ČR/EU, jejichž hlavním cílem je získat trvalý pobyt v EU. Jedná se především o svobodné muže ve věku 20-40 let z různých společenských vrstev (viz též např. www.mzv.cz/tunis).

Nehledě na situaci v zemi MZV doporučuje využití „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí“ (http://drozd.mzv.cz), která zastupitelskému úřadu umožní zorganizovat případnou pomoc.

Užitečné informace:
počet obyvatel: cca 6,4 miliónů
Jazyk - úředním jazykem je arabština, ve velkých městech možno použít angličtinu a italštinu.
Podnebí - na severu země u pobřeží převládá středomořské podnebí, na jihu a ve vnitrozemí je extrémní sucho s vysokými teplotami vzduchu. Teploty na severu dosahují v létě až 45°C s relativně vysokou vlhkostí vzduchu. V zimním období klesá teplota na 5-10°C. Na jaře a na podzim se v zemi vyskytují písečné bouře, tzv. ghibli.
Peněžní jednotka - libyjský dinár (LYD), orientační kurz:1EUR - 1,70 LYD,1USD - 1,3 LYD.
Elektrické napětí v síti je 220 V/50Hz, zásuvky v budovách jsou většinou italského typu.
Existují dvě sítě mobilních telefonů (Libyana a al Madar). Přístup k internetu ve velkých městech je zajištěn systémem Wimax. V některých hotelech existuje za úplatu wi-fi.

Návštěvníci Libye nemohou spoléhat při orientaci ve městech nebo na silnicích na existenci dopravních značek a nápisů, které většinou zcela chybí nebo jsou pouze v arabštině. Stejná situace je i ve značení ulic a domů.

Libyjští občané mají vypěstované velmi výrazné vlastenecké cítění a jsou silně věřícími muslimy. Vstup do mešit je nevěřícím zakázán (i mimo modlitby). Nelze fotit muslimské věřící, kteří se modlí mimo mešitu. Nedoporučuje se fotit věřící v tradičních muslimských oděvech a vizáži. V postním měsíci Ramadánu se nedoporučuje konzumovat na veřejnosti jakékoliv potraviny, pít a kouřit.

Užitečné internetové stránky:
www.allsafetravels.com
www.tripspot.com/international/africa/libya.htm
http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=162000
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/libya
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_951.html

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Státní zdravotnická zařízení mají nízkou úroveň (nekvalifikovaný personál, nedodržování základních hygienických pravidel), absolutně nesrovnatelnou s evropským standardem.

státní sektor: první pomoc zdarma.
soukromý sektor: kliniky Al Afja, Al Muchtar, Al Masarra, které v případě potřeby využívají i
zahraniční turisté


Důležitá telefonní čísla (platí pro hlavní město)
- volací číslo státu 00218, hlavního města 021:

(při vytáčení čísla mobilního telefonu s předvolbou 00218 se nevytáčí „0“: např. 00218 91 111 11 11 nebo 00218 92 111 11 11, ale na území Libye je „0“ nutná : 091 111 11 11 nebo 092 111 11 11).

Centrální pult policie: 463 18 08, 463 18 07 (anglicky – na požádání kontaktují hasiče i ambulanci)
Policie : 193 (anglicky)
Hasiči : 4440930 (anglicky), 191 (arabsky)
Turistická policie : 487 00 48 (do 14,00 hod. anglicky)