Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Libanon

Detail státu

Libanon Libanon - transparent

Nabízíme 2 ubytovacích kapacit za cenu 34 990 Kč - 35 800 Kč.

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ A VAROVÁNÍ

Libanon: Další vlna teroristických útoků

V souvislosti s poslední vlnou teroristických útoků islamistických extrémistů a reálné hrozbě jejich pokračování MZV dále doporučuje zcela se vyhnout návštěvám oblastí, kde je aktuálně riziko mimořádné: severní část údolí Bekaa (regiony severně od Baalbeku, zejm. Arsal, Akkar, Hermel), celá oblast v Bekaa bezprostředně přiléhající k hranicím se Sýrií, některé části Tripoli a Saidy a šíitské jižní oblasti Bejrútu. I nadále je vhodné zcela se vyhnout návštěvám v kterémkoliv z palestinských uprchlických táborů. V Bekaa je aktuálně zvýšené riziko únosů.

 MZV upozorňuje, že kromě zmíněných oblastí je možné za potenciální cíle teroristických útoků považovat i místa v oblastech dosud považovaných za bezpečné, která jsou ve vyšší míře navštěvována cizinci: turistické atrakce a zejm. v Bejrútu pak velká nákupní střediska, hotely a restaurace „západního“ stylu. MZV doporučuje návštěvy těchto míst aktuálně omezit na minimum, případně se jim zcela vyhnout.

 V jižních oblastech Libanonu platí zvláštní bezpečnostní režim - oblast je pod kontrolou jednotek OSN (UNIFIL) a vstup je možný pouze na povolení (výjimkou je metropole Tyr/Sur). V případě nezbytnosti navštívit jižní Libanon zastupitelský úřad cestovateli doporučí způsob ohlášení plánované cesty místním bezpečnostním složkám.

 V případě všech cest do Libanonu MZV důrazně doporučuje ohlásit pobyt v zemi zastupitelskému úřadu v Bejrútu nebo se zaregistrovat v databázi DROZD na webové stránce www.mzv.cz v kapitole Cestujeme.“

 

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Bezcelně lze dovážet i vyvážet věci osobní potřeby. Platí zákaz dovozu omamných a psychotropních látek, zbraní a střeliva bez povolení a pornografie. Povinná směna valut neexistuje.
Dovoz i vývoz valut není omezen. Kromě místní libanonské libry je zákonným platidlem v zemi také americký dolar, v současné době platí pevně stanovený kurz 1,- USD = 1.500,- LBP.Doporučujeme cestovatelům ověřit si aktuální úpravu celních a devizových předpisů na velvyslanectví Libanonské republiky v Praze na adrese: Lazarská 6, Praha 2 (tel. +420 224 930 495, + 420 224 930 029, fax + 420 224 934 534, e-mail czklebemb@volny.cz).
Celní předpisy a pravidla pro dovoz a vývoz do/z Libanonu je možné též najít v anglickém a francouzském jazyce na stránce Libanonského celního úřadu www.customs.gov.lb (zejména sekce "Traveller Information").

 

DOKUMENTY

Cestuje se na platný cestovní, služební nebo diplomatický pas ČR, jehož platnost přesahuje dobu plánovaného odjezdu z Libanonu (ač není přesně stanoveno, doporučuje se o 3 měsíce). Při vstupu na území i odjezdu se vyplňuje vstupní/výstupní karta (růžové resp. bílé barvy), kde je nutno, krom osobních údajů, uvést i místo ubytování. Cestovní doklad nesmí obsahovat razítko žádného hraničního přechodu do Státu Izrael, se kterým je Libanon formálně stále ve válečném stavu.
Pro řízení motorových vozidel je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz (společně s ŘP národním). Pro Libanon je platný tzv. "ženevský vzor", neboť Libanon je smluvní stranou Úmluvy o silničním provozu ze dne 19. 9. 1949).

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Situace v Libanonu zůstává trvale křehká a rizika vnitrostátních i mezistátních (zejména s Izraelem) konfliktů stále existují. Všem turistům doporučujeme při cestách do Libanonu dbát zvýšené opatrnosti. MZV ČR vydává pro cesty do Libanonu doporučení následujícího stupně – "Vyhnout se nepodstatným cestám do určitých oblastí" (stupnice míry rizika cestování EU – "hnědá").

Před plánovanou návštěvou Libanonu doporučujme vždy nejdříve prohlédnout kapitolu "Aktuální doporučení a varování", kterou najdete v rubrice "Cestujeme". Zde naleznete případná aktuální varování před cestou v případě, že dojde k závažnému zhoršení bezpečnostní situace v zemi nebo dalším krizovým jevů, které by zvyšovaly nebezpečnost cestování do Libanonu.Všem zájemcům o návštěvu Libanonu doporučujeme ověřit si před cestou aktuální situaci dotazem u Velvyslanectví ČR v Libanonu (nejlépe e-mailem na adrese consulate.beirut@embassy.mzv.cz, případně beirut@embassy.mzv.cz). Velmi užitečná je registrace v databázi DROZD ("Registrace občanů při cestách do zahraničí"), kterou taktéž naleznete v rubrice "Cestujeme". Zejména v případě dlouhodobějšího pobytu doporučujeme sdělit základní osobní údaje a kontakty přímo na zastupitelském úřadě ČR v Bejrútu.

Potenciálně riziková může být návštěva Tripoli, Saidy a údolí Bekaa. V případě cestování v údolí Bekaa doporučujeme držet se hlavních silničních tahů a při návštěvě památek v městě Baalbeck omezit návštěvu pouze na historické pamětihodnosti. Z bezpečnostních důvodů trvale neodporučujeme návštěvníkům Libanonu též cesty do tzv. "jižních předměstí" Bejrútu, jižního Libanonu (oblast rozmístění vojsk UNIFIL – vstup je možný pouze na povolení vojenské zpravodajské služby, které je vydáno před cestou) a oblastí poblíž libanonsko – syrské hranici, s výjimkou oficiálních hraničních přechodů. Nedoporučujeme dále pobyt v blízkosti nebo individuální návštěvu kteréhokoliv z palestinských uprchlických táborů (vstup je legálně možný též jen na povolení), kde je dle dostupných informací největší koncentrace radikálních islamistických skupin.

Od 2. části roku 2012 se znovu objevilo riziko únosů cizinců vesměs motivovaných výkupným.

V případě samostatného cestování po území Libanonu (včetně pěší turistiky) doporučujeme pohybovat se pouze po vyznačených a frekventovaných cestách, neboť v oblastech mimo hlavní turistické trasy, větší města a hlavní dopravní tahy se dosud nachází množství nevybuchlé munice a min a kazetových bomb z dřívějších vojenských konfliktů. Při cestování je třeba neustále mít k dispozici platný cestovní doklad a počítat s průjezdem kontrolními stanovišti libanonské armády, event. policie.

V blízkosti linie působnosti jednotek UNIFIL (na jih od řeky Litání), vojenských objektů, uprchlických táborů a případných dalších míst a objektů, citlivých z bezpečnostního hlediska, nedoporučujeme fotografovat bez předchozího souhlasu vojenských hlídek.
Individuální turistika v Libanonu není zatím příliš rozšířena. Náklady na ubytování a stravování v hotelech a lepších restauracích a za pronájem auta jsou poměrně vysoké (zhruba na západoevropské úrovni). K přepravě jsou používány taxíky nebo tzv. hromadné taxíky (servis taxi). V případě cesty motorovým vozidlem se doporučuje si nechat v automobilovém klubu ČR vystavit mezinárodní celní dokument Carnet de Passage en Douane, tzv. Tryptique. V Libanonu nejsou používána soukromá osobní vozidla poháněná dieselovým motorem (jezdících na naftu).

Americké dolary jsou přijímány všude a není třeba je měnit za místní měnu.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Zdravotnictví v Libanonu je na poměrně dobré úrovni, řada nemocnic (zejména v Bejrútu) nikterak nezaostává za evropským standardem. Zde má výbornou pověst např. tzv. "francouzská nemocnice" Hotel Dieu. I v odlehlejších částech Libanonu je obvykle k dispozici dostatek ordinací lékařů se soukromou praxí. Velmi hustá je síť lékáren, dobřě zásobených běžnými léčivy. Je však třeba počítat s tím, že náklady na ošetření i léky je nutno hradit v hotovosti a ceny jsou poměrně vysoké. Doporučujeme před cestou vždy uzavřít zdravotní připojištění.

Telefonní čísla:
první pomoc......................................................140 nebo (05) 921675
policie..............................................................112
požární stanice.................................................175
Americká univerzitní nemocnice (AUH)............... (01) 350000
informace o počasí .......................................... 1722


Pomoc v nouzi:

Zastupitelský úřad poskytne pomoc českému občanovi, či občanovi EU, jehož země nemá v Libanonu zastoupení, který se ocitl v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele (např. náhlé onemocnění, úraz, autohavárie, odcizení nebo ztráta finančních prostředků nebo dokladů, náhlé úmrtí blízké osoby) a není schopen řešit svoji situaci bez pomoci zastupitelskékého úřadu. Nouzové telefonní číslo: 00961 (0) 3 332291.


Výsledky hledání
Náš tip
Za historií a přírodou Libanonu

Za historií a přírodou Libanonu

Libanon

3 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PL Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Libanon

Libanon

Libanon

2 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky


další nabídky >