Vstupenky on-line

Kontakt

Kontakt

CA BOSKO TOUR,

Světlana Klofáčová

 
Provozovna:
Masarykovo nám. 10/9
680 01 Boskovice
 
(Najdete nás 20 m od původní kanceláře, mezi restaurací Záložna a obuvnictvím Luna)
 
 
 
 
 
 
Tel./Fax: 516 452 350
Mobil: 731 169 317
E-Mail: info@boskotour.cz
Web: www.boskotour.cz
Obvyklá provozní
doba:
PO-PÁT 08:30-12:30, 13:30-17:00
SO - rezervace a informace -
        tel.: 731 169 317

    VOLEJTE ZDARMA Skype: bosko.tour1

Kde nás najdete

 

 

 

Obchodní podmínky prodeje zájezdů:

CA BOSKO TOUR, Světlana Klofáčová
cestovní agentura
Sídlo: Křetín 107, 679 62 Křetín
Provozovna: Masarykovo nám. 13. 680 01 Boskovice
IČ: 869 95 880
DIČ: 8254013746
I. Úvod

Obchodní podmínky mezi cestovní agenturou BOSKO TOUR (dále jen CA) a zákazníkem jsou v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky jako jsou Občanský zákoník, Obchodní zákoník..

Všechny uzavřené cestovní smlouvy se řídí všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře (dále jen CK), která je pořadatelem zájezdu, který si zákazník vybral.

Světlana Klofáčová, CA BOSKO TOUR je oprávněna provozovat svoji živnost na základě živnostenského oprávnění, které vydal ŹÚ Boskovice, č.j. OŽÚ/u2820/2008/SIZ. CA je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří, se kterými má řádně uzavřenou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny CK informovaly CA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK podle Zákona č. 159/199 Sb.

Nabídka zájezdů je sestavována a aktualizována na základě zaslaných nabídek z cestovní kanceláře, která je pořadaletem zájezdů. Nabídky jsou platné do vyprodání míst. Cestovní agentura nezodpovídá za jejich případné následné změny.
Cestovní agentura si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínů, závazná pro cestovní agenturu i zákazníka je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.
Ceny zájezdů jsou vždy stejné jako při nákupu zájezdu u pořádající CK a to včetně všech podmínek, které jsou se zájezdem spojené.

II. Postup objednání zájezdu

Zákazník může odeslat CA libovolné množství nezávazných poptávek na vybraný zájezd, ke kterému mu CA sdělí jméno CK a všechny důležité informace, které se zájezdu týkají.

CA má nárok na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze webových stránek CA.
Při vyřízení nezávazných poptávek zákazníků CA ověří u pořádající CK volná místa a aktuální cenu poptávaného zájezdu.

Pokud zájezd není volný, CA neprodleně kontaktuje zákazníka a dohodne další postup.

Pokud je požadovaný zájezd volný, může CA na přání zákazníka u CK provést rezervaci zájezdu. Rezervace zájezdu je možná v průběhu pracovní doby CA a CK.
CA informuje zákazníka o délce jeho rezervace zájezdu u CK a možnosti uzavření cestovní smlouvy.
CA předá zákazníkovi všechny dostupné informace a podmínky o zájezdu, které má od CK k dispozici.

Pokud se zákazník rozhodne pro objednání zájezdu, může si zájezd objednat do doby uplynutí rezervace zájezdu - a to osobně v místě provozovny CA – Masarykovo nám. 10/9, 680 01 Boskovice nebo mu bude dle předchozí dohody zaslána cestovní smlouva s potřebnými pokyny objednání a úhradě zájezdu - buď faxem, emailem nebo poštou.

Uzavření cestovní smlouvy je závazné při podpisu všech zúčastněných stran – tj. zákazník, prodejce a pořádající cestovní kancelář.

Platba zájezdu, doručení cestovních dokladů, storno podmínky, reklamace a reklamační řád, souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů (především jméno, příjmení, bydliště..) aj. se řídí všeobecnými podmínkami CK, se kterými je zákazník při sepsání cestovní smlouvy seznámen.

Cestovní smlouva nabývá účinnosti dnem písemného potvrzení ze strany pořadatele zájezdu a doručením objednavateli. CK je odpovědná za všechny závazky, které jsou uvedeny na potvrzené cestovní smlouvě. Pokud dojde k porušení těchto závazků má zákazník dle všeobecných podmínek CK nárok na reklamaci, kterou oznámí pořádající CK .

III. Black List - Černá listina leteckých společností

Podle nařízení ES č.2111/2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy, informujeme cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce.
Uvedený seznam dopravců ("Black List") naleznete na http://www.caa.cz/.