Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Kolumbie

Detail státu

Kolumbie Kolumbie - transparent

Nabízíme 13 ubytovacích kapacit za cenu 66 890 Kč - 136 370 Kč.

Destinace:

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Cestovatel může vstoupit na území Kolumbie s běžnými věcmi osobní potřeby. Platí celní omezení běžná jako v jiných zemích /lihoviny, vína, cigarety apod./. Cestující může do země bezcelně dovézt standardní předměty pro osobní potřebu a finanční prostředky v hotovosti do výše 10 tis. USD. Částky přesahující tento limit musí být zaznamenány v celní deklaraci, která se předkládá při kontrole na hranicích.

Povinná směna valut neexistuje. Platidlem je kolumbijské peso (COP), které je možné získat směnou USD nebo Euro v bankách či směnárnách. Vzhledem k opatřením zamezujícím legalizaci nezákonně nabytých prostředků upozorňujeme, že při výměně většího množství valut je třeba splnit řadu formálních náležitostí (např. odevzdat otisk prstu). Kursy se někdy velmi podstatně liší v hlavních bankách, hotelích a směnárnách. V případě bank a směnáren nutno počítat s omezenou pracovní dobou, většinou max. do 16 hodin. Hotely směňují valuty zásadně pouze svým klientům - hotelovým hostům. Síť bank a směnáren mimo větší města je velmi řídká.

Nejběžnější valutou je USD. Jiné valuty než USD nedoporučujeme. Výměna bankovek Euro je složitější, protože většina bank je volně nesměňuje nebo jen ve velmi nevýhodném kursu. S americkými dolary nelze běžně platit v obchodní síti.

Používání platebních karet (v pořadí jejich použitelnosti - Visa, Master Card, Diners, American Express) je běžné ve velkých městech a významnějších turistických centrech, někdy je však nutno podstoupit složitý proces tzv. autorizace. Použití cestovních šeků je možné pouze ve větších městech a velkých turistických střediscích.

Předpisy pro dovoz a vývoz flóry a fauny jsou poměrně složité a vyžaduje se zvláštní certifikát z Ministerstva životního prostředí, fytosanitární a zoosanitární osvědčení apod. V Kolumbii platí zákaz vývozu exotického zvířectva a rostlin, pašování flóry a fauny je přísně kontrolováno a stíháno.

Poukazování finančních prostředků je možné prostřednictvím bankovní sítě i Western Union a nejsou v platnosti žádná objemová, kurzovní aj. omezení.

Při opuštění Kolumbie, zejména na mezinárodních letištích, je nutno počítat s přísnou protidrogovou kontrolou zavazadel. Běžné jsou přísné osobní prohlídky.

VARUJEME PŘED POKUSY O VÝVOZ OMAMNÝCH LÁTEK, kontroly na letištích jsou velmi důkladné a tresty za pašování poměrně vysoké. Rozhodně odmítněte žádosti Vám málo známých osob o přepravu balíčku či jakýchkoliv předmětů nebo dárků.

 

DOKUMENTY

Při vstupu do země je nutno předložit ke kontrole cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců. Vízum k turistickému pobytu do 90 dnů nebo k pobytu za jiným účelem do 180 dnů není potřeba. Imigrační úředník může při kontrole požadovat předložení zpáteční letenky a prokázání finančních prostředků k zamýšlené délce pobytu. Při pobytech k jiným než turistickým účelům může být rovněž požadováno předložení pozvání (akademická činnost, semináře, konference, výstavy, krátkodobé studium atd.).

Při hraniční kontrole se vyplňuje celní prohlášení a také statistický imigrační lístek, který je nutno při odjezdu odevzdat. V případě cesty motorovým vozidlem je třeba předložit technický průkaz, řidičský mezinárodní průkaz a povinné ručení vozidla.

Podrobné informace týkající se podmínek vstupu na území Kolumbijské republiky jsou zveřejněny na internetových stránkách Velvyslanectví Kolumbijské republiky ve Vídni na adrese Stadiongasse 6-8/15, 1010 Wien; tel: (+43 / 1) 406 44 46, 405 42 49; fax: (+43 / 1) 408 83 03; e-mail: eaustria@cancilleria.gov.co.

Při cestě motorovým vozidlem je při vstupu do Kolumbie vyžadováno předložení platného řidičského průkazu, dokladu o vlastnictví vozidla (doklad od půjčovny vozidel nebo tzv. vlastnický list vozidla) a dokladu o povinném ručení vozidla.
V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu v Kolumbii vydává náhradní cestovní doklad ČR zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru). Po domluvě se zastupitelským úřadem ČR v Limě je možné obdržet náhradní cestovní doklad ČR také prostřednictvím honorárního konzulátu ČR Barranquilla, Bogota, Bucaramanga, Cali, Cartagena a Medellín.

Občan ČR má rovněž možnost požádat na kterémkoliv velvyslanectví ČS EU v Kolumbii o vydání náhradního cestovního dokladu EU (Emergency Travel Document - ETD).

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Před cestou se doporučuje zaregistrovat se v databázi „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ - DROZD (http://drozd.mzv.cz/).

Pro všechny cesty do vnitrozemí, mimo hlavní město, se doporučuje kontaktovat náš zastupitelský úřad v Peru, který je pro Kolumbii konzulárně příslušný a informovat jej o cíli cesty. Velvyslanectví ČR v Limě je připraveno poskytnout turistům či obchodním cestujícím aktuální informace a doporučení. K dotazům i doporučením je vhodné využít také honorární konzuláty ČR v Kolumbii, konkrétně ve městech Barranquilla, Bogota, Bucaramanga, Cali, Cartagena a Medellín.

V Bogotě i v dalších větších městech existují v současné době rizika spojená s činností kriminálních skupin zvaných BACRIM (ze španělštiny „bandas criminales“), které se částečně rekrutovaly z bývalých paravojenských uskupení. Záměry těchto skupin jsou čistě kriminální (obchod s drogami, krádeže). V méně osídlených oblastech vnitrozemí jsou stále aktivní ozbrojené skupiny (guerilly FARC, ELN a zbytky paravojenských jednotek). Současný kolumbijský prezident je na velmi dobré cestě k úspěchu v boji proti těmto skupinám, nicméně bezpečnostní situaci v zemi nelze podceňovat a případnou cestu do Kolumbie je nutné důkladně zvážit, ev. konzultovat s velvyslanectvím ČR v Limě.

Obecná doporučení při návštěvě Kolumbie:

Na rozdíl od většiny zemí Latinské Ameriky pro Kolumbii platí, že lepší bezpečnostní situace je ve větších městech a vnitrozemí, zatímco zejména pohraniční regiony jsou stále ohniskem napětí a centrem působnosti ozbrojených povstalců.

Nedoporučuje se vůbec cestovat vozem ani autobusovými linkami v nočních hodinách. Během dne je nutno počítat s častými kontrolami ozbrojených složek a policie, hlavní silniční tahy jsou poměrně bezpečné, je na nich patrnější přítomnost armády a policie. Nejspolehlivějším dopravním prostředkem je s ohledem na stav vozovek a bezpečnost letecká doprava, jejíž vnitrostátní síť je velmi hustá. Je však třeba počítat s nižší kvalitou služeb.

Při používání taxislužby v Bogotě, ale i dalších městech, je vhodné se vyhnout zastavování vozidel taxi na ulici, bezpečnější je využít radiotaxi či hotelové taxislužby, a to především v nočních hodinách.

Podle možností se doporučuje nenosit cenné předměty na viditelném místě a větší hotovost, po setmění zvýšit ostražitost, vyhnout se rizikovým městským čtvrtím, nenavštěvovat odlehlá místa. Využívat hotelové bezpečností schránky pro uložení cenností a cestovních dokladů. Doporučuje se pořídit si fotokopie dokumentů a originály podle možností uložit na bezpečném místě. V případě krádeže je nutno se obrátit ihned na policii a sepsat příslušný protokol pro potřeby pojišťovny, při krádeži dokladu pro potřeby vystavení náhradního cestovního dokladu.

Zejména v případě individuální turistiky se doporučuje při cestách mimo velká města konzultovat bezpečnostní situaci se zastupitelským úřadem a ponechat na úřadě také itinerář cesty.

V zásadě lze konstatovat, že v posledních letech se bezpečnostní situace v zemi zlepšila nicméně stále existuje riziko přepadení či únosu cizinců, i když podle aktuálních statistik toto riziko radikálně kleslo. Ačkoliv cizinci nejsou v zásadě politickým cílem ozbrojených skupin, nelze na tuto skutečnost spoléhat. Obzvláště aktivní jsou organizace FARC a ELN, obdobně však hrozí riziko i ze strany "normálních" zločinců.

Novým jevem jsou vznikající kriminální skupiny BACRIM, díky kterým stoupá míra kriminality v urbanizovaných zónách. Za rok 2010 měl tento fenomén na svědomí téměř polovinu vražd zaznamenaných na území Kolumbie (pro porovnání pouze 4 % vražd se přisuzuje občanskému konfliktu).

Oblasti v Kolumbii, které představují vážné bezpečnostní riziko a kterým se doporučuje v každém případě vyhnout:

- v poslední době jsou rizikové pohraniční oblasti s Venezuelou, Ekvádorem a Panamou, San José del Guaviare a okolí, z turisticky atraktivnějších míst pak Parque Nacional Natural de La Macarena v departamentu Meta, riskantní je i návštěva San Agustin (Huila).

- venkovské části departamentů Cesar, Norte del Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Nariňo, Cauca (včetně města San J. Tolima), Bolívar a Cundinamarca (i oblasti kolem hlavního města Bogoty);

- v nočních hodinách se vážná rizika mohou vyskytnout na místních komunikacích departamentu Antioquia, Chocó (nedoporučuje se návštěva pobřeží), Guajira, Huila, Valle del Cauca a města Medellín;

- velmi rizikové jsou z důvodů výskytu kokových polí všechny horské oblasti Kolumbie, zejména pak turisticky atraktivní oblast Sierra Nevada de Santa Marta a město Buenaventura. Dále pak: Chocó, Valle del Cauca, Cauca a Nariño, Arauca, Córdoba, Cesar, Antioquia, Santander a Norte de Santander, Putumayo, Caquetá a Meta a v neposlední řadě Guaviare.

Oblasti v Kolumbii, které představují nižší bezpečností riziko a jejichž návštěvu je třeba zvážit:

- v podstatě se jedná o celý zbytek země; obecně lze za relativně bezpečné považovat bohatší čtvrti velkých měst (Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta a Bucaramanga), nicméně právě v těchto místech je největším rizikem drobná kriminalita; v Bogotě i v dalších větších místech navíc existuje riziko bombových atentátů, ačkoliv v poslední době spíše výjimečně.

Bezpečné jsou pak:

- v rámci Kolumbie se jedná pouze o město Cartagena de Indias, Santa Marta a o souostroví San Andrés y Providencia.

V období dešťů je vhodné se informovat o stavu infrastruktury, jelikož často dochází k sesuvům půdy a komunikace tak může být omezená či úplně znemožněna i několik dní.

Do Kolumbie se nevyžaduje zvláštní očkování. Pro cestovatele do tropických oblastí, zejména oblasti La Guajira, Norte de Santander, Putumayo, dále Llanos Orientales, Amazonía, Sierra Nevada de Santa Marta a na atlantické pobřeží, se doporučuje očkování proti žluté zimnici, popř. žloutence, břišnímu tufu, tetanu a také vybavení vhodnými antimalariky. Podle ředitelství národních parků Kolumbie je nutno při návštěvě 36 národních parků a chráněných území Kolumbie předložit očkovací průkaz potvrzující očkování proti žluté zimnici. Podrobný seznam je k dispozici na webové stránce: www.parquesnacionales.gov.co. Rovněž v případě, že cestovatel odlétá z Kolumbie do zemí, kde je očkování proti žluté zimnici povinné (např. státy Střední Ameriky) nebo do země, která vyžaduje očkování při cestě z Kolumbie, je nutné potvrzení o očkování předložit již na letišti. Proto je nejlépe mít očkování již před odletem z ČR.

Časový rozdíl mezi Kolumbii a ČR je v letním období mínus 7 hodin, v zimním období mínus 6 hodin.

V Kolumbii je napětí 110 V, telefonní předvolba země je 0057.

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní péče, i přes ztíženou dostupnost mimo hlavní městská centra, je vcelku na přijatelné úrovni, velmi dobrá je ve vybraných zdravotnických zařízeních ve velkých městech. Za ošetření se platí v hotovosti ihned na místě, v naprosté většině případů před zákrokem. Doporučujeme bezpodmínečně vhodnou formu pojištění pro cesty do zahraničí.

Policie: 112, 123
Dopravní policie, nehody 127
Hasiči: 119
Ambulance Červeného kříže: 132
Lékařská pohotovost 125
Civilní obrana 144
Cizinecká police DAS - tísňové volání 153

Výsledky hledání
Náš tip
Kolumbie - za vulkány, přírodou a historií Kolumbie

Kolumbie - za vulkány, přírodou a histor…

Kolumbie

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Kolumbie - Znovuobjevené El Dorado

Kolumbie - Znovuobjevené El Dorado

Kolumbie

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Kolumbie - pestrobarevná příroda a koloniální architektura

Kolumbie - pestrobarevná příroda a kolon…

Kolumbie » Cartagena de Indias

60 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG, VIE, MUC, BUD Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Kolumbie a Panama all inclusive

Kolumbie a Panama all inclusive

Kolumbie

2 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Velký okruh Kolumbií

Velký okruh Kolumbií

Kolumbie

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PR Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Kolumbie s vůní kávy

Kolumbie s vůní kávy

Kolumbie

4 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG, VIE, MUC, BUD Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Kolumbie - Tajemná země hor, džungle i Karibiku

Kolumbie - Tajemná země hor, džungle i K…

Kolumbie

3 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PR Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Velký okruh Kolumbií

Velký okruh Kolumbií

Kolumbie

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Skvosty Kolumbie - Andy, káva, Karibik

Skvosty Kolumbie - Andy, káva, Karibik

Kolumbie

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Tajemná Kolumbie a panenské ostrovy

Tajemná Kolumbie a panenské ostrovy

Kolumbie

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky


další nabídky >