Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Kazachstán

Detail státu

Kazachstán Kazachstán - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Omezení množství zboží při dovozu nebo vývozu není přesně upraveno. Při dovozu valut je nutná jejich deklarace. Výše dovážené částky peněz není ohraničena. Vývoz peněz do výše 3000 USD je třeba pouze deklarovat. Pokud je vyvážena částka vyšší, je nutné mít doklad o nabytí peněz, např. potvrzení z banky o nákupu nebo o výběru. Není povinnost výměny valut a není nutné prokazovat zajištění finančních prostředků. Dovézt a vyvézt se mohou osobní věci do 70 kg a do hodnoty 2 000 USD. Pokud jedna z položek bude překročena je vyměřováno clo ve výši 20% z ceny dovážených (vyvážených) věcí.

Povolené množství dovozu zboží bez cla:
cigarety max. 1000 kusů (5 kartonů),
pivo max. 5 litrů,
víno, tvrdý alkohol - dohromady max. 2 litry

Povolené množství vývozu zboží bez cla:
Přesné číslo se neuvádí a hovoří se o vývozu zboží pro osobní potřebu, ale obecně platí 70kg do hodnoty 2000 USD.
Ryby jeseterovité a lososovité a kaviár pouze do 1 kilogramu.

Při vstupu do země není nutno prokazovat zajištění finančních prostředků pro pobyt a není ani povinná směna valut. Při krátkodobém pobytu by neměla bez zvláštního odůvodnění vyvážená částka peněz překročit uváděnou částku peněz při vstupu do země.

Při vývozu nebo dovozu živých zvířat nebo rostlin je vždy vyžadováno veterinární osvědčení.

 

DOKUMENTY

Ke vstupu do země je potřeba platný cestovní pas. Časová platnost cestovního dokladu musí přesahovat nejméně o 6 měsíců plánovanou dobu pobytu v Kazachstánu (KZ).
Pokud občan cestuje motorovým vozidlem, vyžaduje se řidičský a technický průkaz vozidla (žádoucí je notářsky ověřený překlad do ruského jazyka obou dokumentů). V případě, že majitelem vozidla je jiná osoba, než která řídí toto vozidlo, je rovněž žádoucí notářsky ověřená plná moc na užívání vozidla s oficiálním překladem do ruského jazyka. Při cestě do Kazachstánu motorovým vozidlem je také nutné sjednat pojištění tohoto vozidla (povinné ručení) platné na území Kazachstánu. V případě, že auto není pojištěno, majitel auta se vystavuje nebezpečí, že mu nebude umožněn vjezd na území Kazachstánu, minimálně mu však bude ze strany příslušných orgánů policie Republiky Kazachstán udělena pokuta.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Kazachstán má vnitrokontinentální podnebí - v zimě teploty cca dva měsíce až tři měsíce dosahují až mínus 50 stupňů, především v severovýchodní a východní části Kazachstánu, a v létě teploty naopak dosahují cca 40 stupňů. Velké výkyvy teplot existují mezi dnem a nocí (i cca 20 stupňů) a zejména v zimním období je nutné počítat s razantními změnami počasí, a to i během velmi krátké doby. V takových případech (nízké teploty či silný vítr) dochází ze strany policie k uzavírání hranic velkých měst, kdy vozidlům není umožněn výjezd z města, a to bez výjimek. O této skutečnosti jsou přímí uživatelé kazašských mobilních operátorů (sim kazašského operátora) automaticky informováni formou hromadného rozesílání SMS zpráv. Na území KZ funguje cca 8 mobilních operátorů, sim kartu je možné volně zakoupit, a to za částku cca 250 KZT (cca 30 Kč).
V okolí Almaty hrozí vzhledem k tektonickému zlomu nebezpečí zemětřesení. Je zde také možnost nebezpečí povodní a sesuvů půdy.
V Kazachstánu je rozšířena tuberkulóza. Na jihu země je možná krymsko-konžská hemoragická horečka. Zdrojem viru jsou mj. klíšťata, zajíci, ptáci, hovězí skot a kozy. Virem může nakazit především sající infikované klíště, nebo se infekce přenese přímým kontaktem s krví či tělními tekutinami a tkáněmi postižených zvířat. Z vojenského hlediska je situace naprosto bezproblémová. Kriminalita je v podstatě srovnatelná s ČR.
Nedoporučuje se ukazovat kdekoliv při placení větší množství peněz. Měna v KZ je v tenge, platí se pouze v tenge. Vyměnit lze zahraniční měnu, nejčastěji americký dolar a euro.
Doporučuje se přísně dbát předpisů a jakýchkoliv nařízení, hlavně při řízení motorového vozidla. Policie i při sebemenším přestupku vymáhá pokuty - resp. spíše úplatky, protože pokutovaný téměř nikdy neobdrží pokutový blok. Zvláště, zjistí-li policie, že se jedná o cizince, snaží se pokutu vymáhat v USD.
Pokud se jedná o vojenská pásma, případně o uzavřené oblasti, je naprosto vyloučeno, aby do nich občan vstoupil nevědomě nebo omylem. V opačném případě hrozí vazební zadržení a následné řízení před soudem.
Obecně se nedoporučuje, aby se turista mimo města pohyboval zcela sám. Minimálně by měli spolu cestovat dva lidé.
Po městech lze jezdit MHD, nebo "taxikem". Jedná se i o neoznačená soukromá vozidla, jejichž majitelé si takto přivydělávají.
Dálniční a silniční poplatky se zde nevybírají (kromě vozidel TIR).

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

První pomoc je poskytována zdarma. Následnou péči je nutné již platit.
Konkrétní cenu za jednotlivé lékařské úkony nelze odhadnout. V první řadě se ceny liší v každé nemocnici a v druhé řadě jde o způsob platby (zda se bude jednat o řádnou platbu nebo o úplatek). V každém případě jsou ceny vysoké a doporučuje se při cestě do KZ maximálně pojistit.

Důležitá telefonní čísla, která lze volat bezplatně:
hasiči 101
milice 102
rychlá záchranná služba 103