Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Katar

Detail státu

Katar Katar - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Díky zásadám vízové politiky Státu Katar (zejm. nutnosti prokázat již při podání žádosti o vízum zvoucí osobu, tzv. „sponzora“) zcela odpadá povinnost prokazování finančních prostředků potřebných na pobyt v zemi, jelikož tento požadavek musí být splněn již při podávání žádosti o vízum.

Dovoz a vývoz valut není katarskými právními předpisy upraven.

Celní předpisy se shodují v zásadě s předpisy jiných zemí, t.j. dovoz osobních potřeb pro jedince anebo rodinu v přijatelném množství bezcelně.

Podle výnosu Generálního ředitelství cel Státu Kuvajt ze dne 1. 2. 2012 je do všech států GCC (tj. včetně Státu Katar) zakázáno dovážet drogy všech druhů a forem (tj. i jakýchkoliv alkoholických nápojů); jakékoliv zboží neslučitelné s islámem jeho morálními normami; zboží pocházející z Izraele nebo mající na obalu nápisy v hebrejštině, případně izraelskou vlajku; nástroje, přístroje a vybavení určené k hazardním hrám jakéhokoliv druhu; komodity obsahující radioaktivní látky (včetně hodinek značky Trophy); pyrotechnické zboží, azbest a výrobky z něj; cigarety (včetně žvýkaček v podobě cigaret); vepře (nebo jiná zvířata s totožným genomem) a vepřové maso; surovou slonovinu; nebezpečný odpad a použité pneumatiky; indické žvýkačky značky Tambol.

 

DOKUMENTY

Občan ČR smí na území Kataru vstoupit s cestovním pasem platným minimálně 6 měsíců ode dne překročení hranic. V tomto cestovním dokladu však nesmí být vyznačeno izraelské vízum. Většina cizinců vstupuje do Kataru přes hraniční přechod na jediném mezinárodním letišti v zemi, čímž se proces kontroly těchto dokladů velice usnadňuje. Pokud občan ČR vstupuje do země silničním hraničním přechodem, musí být vybaven platným mezinárodním řidičským průkazem, který je tolerován pro cizince pobývajícího v zemi na tzv. "visit visa". Tento řidičský průkaz platí pouze po dobu platnosti tohoto víza, tedy na jeden měsíc, maximálně dva v případě prodloužení. Pokud doba pobytu překročí 2 měsíce, musí cizinec požádat o vystavení místního řidičského průkazu (stejně tak se mění „visit visa“ na povolení k dlouhodobému pobytu). Místní řidičský průkaz lze získat pomocí překladu domovského řidičského průkazu, který se na katarském ministerstvu zahraničí legalizuje. Ve zcela výjimečných případech dochází k přezkoušení adepta.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Doporučujeme věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole „Cestujeme do zahraničí - Aktuální doporučení a varování“. Při plánování pobytu v Kataru také doporučujeme občanům ČR, aby využili možnosti dobrovolné registrace při cestách do zahraničí (tzv. Projekt „Drozd“). Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí ČR k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a umožňují účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

Stát Katar je sice poměrně bezpečnou zónou pro volně se pohybující ženy v porovnání s jinými arabskými zeměmi, avšak přesto je vhodné, pokud možno, zajistit jim mužský doprovod. Co se týká oblečení, doporučují se zahalená ramena a nohy po kolena, ne vyzývavý dekolt. Doporučuje se zvýšenou měrou dbát na opatrnost v oblékání a chování a omezit pohyb osaměle po setmění. Normální plavky jsou v Kataru přijatelné (i dvoudílné), ale pouze na pláži nebo u bazénu. Mimo tato místa je vždy třeba se zahalit. Veřejné projevy náklonnosti mezi mužem a ženou se nedoporučují. Všechna tato omezení se ještě vystupňují v průběhu svatého měsíce Ramadánu, kdy se na veřejnosti nesmí jíst, pít (cokoliv), ani požívat jiných požitků, jako například kouřit, líbat se, žvýkat žvýkačku atd., a to v době od východu do západu slunce.

Při návštěvě Kataru je nutné respektovat několik základních pravidel, jejichž dodržování je velice přísně hlídáno a přestupky v tomto směru mohou vést až k uvěznění. Především je to požívání alkoholických nápojů (a užívání drog) na veřejných místech, ale i v soukromí. Za zvlášť závažný trestný čin je považováno řízení pod vlivem alkoholu (stačí, aby v případě dopravní nehody policista pouze uvedl, že cítil z dechu řidiče alkohol), které může vézt až k zahájení trestního stíhání a k následné deportaci ze země. Je zakázán dovoz a rozšiřování jakéhokoliv tiskového nebo obrazového materiálu/záznamu s erotickým nebo pornografickým obsahem. Na všech hraničních přechodech je možné očekávat podrobnou (i osobní) prohlídku, včetně prohlížení záznamů na videokamerách. Za samozřejmost považujeme dodržování úcty vůči veřejným představitelům země, jejich oficiálním portrétům a dalším státním symbolům.

Bezpečnostní situace se udržuje na úrovni, která vyžaduje obezřetnost všech cizinců především na místech s velkou koncentrací osob. Vnitrostátní bezpečnost je poměrně vysoká, kriminalita je minimální.

Soužití nesezdaného páru (muže a ženy) je považováno za nelegální, společné bydlení muže a ženy je společensky přijatelné, pouze pokud jsou oba ze stejné rodiny. Incidenty zahrnující urážky nebo obscénní gesta jsou považovány za trestné a u cizinců mohou vyústit až v uvěznění.

Při pořizování fotografií místních obyvatel – zejména žen – doporučujeme diskrétnost, a to i v případě, že se fotografované osoby nacházejí dále od objektivu. Před jejich fotografováním je vždy moudré požádat o dovolení. V případě, že si dotázané osoby fotografovány být nepřejí, toto rozhodnutí vždy respektujte.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÉ TEL. KONTAKTY

Úroveň zdravotnických služeb a zařízení je v Kataru na špičkové úrovni, ceny za případné ošetření jsou tomu odpovídající. Za lékařské služby se očekává jejich okamžité uhrazení v hotovosti. Informace o zdravotní péči pro katarské občany jsou k dispozici na internetové adrese: www.hmc.org.qa.

Stát Katar má přísná preventivní opatření proti některým nemocem (např. HIV/AIDS, Hepatitis). Zdravotní vyšetření jsou povinná pro dlouhodobé návštěvníky a žadatele o pobyt v zemi, pokud jsou výsledky pozitivní na kterékoliv ze sledovaných onemocnění, jsou takovéto osoby požádány, aby okamžitě opustily zemi.

Důležitá telefonní čísla:

Policie, Požární sbor, Záchranná služba - 999
Informace o telefonních číslech – 180
Mezinárodní hovory – 150
Informace o letech – 4462 2999
Imigrační a pasová kontrola (na letišti) – 4465 6490
Celnice – 4465 6080

Přečíslování telefonních čísel ve Státě Katar:

S účinností od 28. 7. 2010 proběhlo přečíslování některých katarských telefonních linek (účastnická čísla lokálních operátorů Qtel a Vodafone). Uvedená změna se týká pouze účastnických linek začínajících číslicemi 3, 4, 5, 6 a 7 a spočívá ve zopakování této číslice (např. telefonní číslo začínající číslem 3 po uvedeném datu začíná 33 atd.). Dosavadní sedmimístná telefonní čísla tak byla k výše uvedenému datu změněna na osmimístná.

Stálá konzulární diplomatická služba Velvyslanectví České republiky ve Státě Kuvajt
(akreditace pro Stát Katar):
+ 965/6679 88 819 88 81, 965/6679 88 83