Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Jihoafrická republika

Detail státu

Jihoafrická republika Jihoafrická republika - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Celní předpisy:
Povolené maximální množství zboží, které si turista může dovézt do JAR pro svou osobní potřebu, je následující:
· 200 ks cigaret
· 20 ks doutníků či cigár
· 250 g tabáku
· 50 ml parfému
· 250 ml toaletní vody
· 2 l vína
· 1 l jiných alkoholických nápojů (vč. piva)

Do Jihoafrické republiky je zakázáno dovážet živé rostliny, rovněž platí zákaz jejich vývozu. Dále je zakázán dovoz masa a masných výrobků. Povolen je dovoz domácích zvířat, je však nutný předchozí souhlas Státní veterinární správy JAR a mezinárodní očkovací průkaz. Platí přísný zákaz odchytu/sběru a vývozu divoce žijících živých zvířat a rostlin. Podrobněji viz stránky Jihoafrické daňové a celní správy SARS (www.sars.gov.za).
Povinná směna valut v JAR není zavedena. Na hraničních přechodech do JAR se nevyžaduje prokazování výše finančních prostředků na dobu pobytu.
Na dovoz a vývoz zbraní a střeliva je nutno mít povolení.

 

DOKUMENTY

Cestovní pas, jehož platnost přesahuje alespoň o 90 dnů konec zamýšlené doby pobytu v JAR a ve kterém zbývají alespoň dvě volné stránky (vedle sebe) pro vyznačení vstupního a výstupního razítka.
Pokud hodlá český turista řídit v JAR automobil, vyžaduje se mezinárodní řidičský průkaz.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Je nutno počítat s vysokou mírou kriminality, zejména v centrech větších měst. Nedoporučují se návštěvy satelitních sídlišť u velkoměst, procházky v osamělých místech a v centrech měst v podvečerních a večerních hodinách. K přepadením může dojít i v luxusních čtvrtích, kde mohou operovat organizované kriminální gangy. Turisté jsou častým cílem násilné trestné činnosti, proto je vhodné na sebe neupozorňovat nošením cenností (šperky, hodinky, fotoaparáty atd).

Při cestách autem se doporučuje držet se hlavních cest, cestovat vždy jen v uzamčeném autě a okna auta spouštět max. do třetiny. Nedoporučuje se zastavovat na opuštěných místech nebo cestovat po vedlejších silnicích po setmění. Pro oddech a občerstvení je vhodné využívat čerpacích stanic pohonných hmot. Rovněž není bezpečné zastavovat stopařům nebo u auta s poruchou, jež může být fingovaná. Fingovaná může být i dopravní nehoda (objevují se případy osob ležících na silnici, které fungují jako „volavky“). V JAR dochází k přepadení vozů i na rušných křižovatkách v centru měst. Útočníci většinou rychle rozbijí okno o odcizí cenné předměty (taktika „smash and grab“). Z tohoto důvodu doporučujeme uložit všechny věci vždy do kufru vozidla. Na viditelném místě by neměl být ani mobilní telefon. Doporučuje se vždy ručně zkontrolovat uzavření vozidla, protože v JAR se šíří případy zamezení dálkového uzamknutí vozu rušícími zařízeními. Ke krádežím může dojít i na parkovištích u velkých nákupních středisek.

Doporučujeme maximální obezřetnost pro české občany, kteří po JAR cestují na kole. Zásadně nedoporučujeme, aby své cesty zahajovali hned v Johannesburgu po příletu na tamní mezinárodní letiště, ale aby cestování zahájili až po opuštění provincie Gauteng, kde vládne nejvyšší kriminalita. Cestování na kole po JAR je obecně spjato s rizikem přepadení (odcizení majetku, ublížení na zdraví). Doporučujeme cestujícím na kole, aby svým příbuzným v ČR před zahájením cesty sdělili její co nejpodrobnější itinerář. Každý z cestujících by měl mít při cestování na kole u sebe mobilní telefon, telefonní číslo sdělit svým příbuzným v ČR a pravidelně (pokud možno denně) jim hlásit, kde se nachází, aby je bylo možné v případě potřeby lokalizovat. Cestující na kole by u sebe měli mít i telefonní číslo konzulární pohotovosti na Velvyslanectví ČR v zemi: + 27 (0) 82 416 0016. Obecně doporučujeme cestovat ve skupinách. Připomínáme, že pokrytí signálem pro mobilní telefony může silně kolísat a zvláště cyklisté se mohou ocitnout poměrně dlouhou dobu mimo signál.

Cestující po JAR by měli vždy vědět, kde se nachází (místo pobytu či pohybu), aby v případě nouze mohli policii přesně sdělit, kam má přijet. V případě, že to nebudete vědět, policie nemusí být schopna postižené lokalizovat.

Doporučuje se očkování proti tetanu, hepatitidě typu A a B a tyfu. Pokud turista plánuje cestu do Krügerova národního parku nebo národních parků v provincii KwaZulu-Natal, je žádoucí používat antimalarika ve spojení s repelentem. Před cestou do Krügerova parku se podívejte na jeho webové stránky na aktuální doporučení pro cestování po rezervaci.

Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem na nebezpečí napadení divokými zvířaty (krokodýly, hrochy) a na výskyt bilharzie. Vzhledem ke značné intenzitě slunečního záření doporučujeme celoročně používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem a brýle proti slunci. Zvýšená opatrnost se doporučuje i při koupání v moři (na jihozápadě JAR je velmi chladné, výskyt žraloků, nebezpečné spodní proudy).

Doporučujeme, aby si cestující do země předem zjistili podnební podmínky v oblastech, které zamýšlí navštívit. Nebezpečné jsou například prudké změny počasí (ochlazení) na Stolové hoře a některé části země mohou v období silných dešťů postihnout silné záplavy, například Krügerův národní park. Krügerův národní park na tyto aktuální okolnosti upozorňuje na svých webových stránkách www.sanparks.org/parks/kruger.

Nedoporučuje používat mikrobusy jezdící po dálkových trasách, především s ohledem na jejich špatný technický stav. Doporučujeme však vyvarovat se přítomnosti v případných demonstracích všeho druhu, které mohou přerůst v násilnosti (v JAR jsou časté stávky odborů).

V JAR je země s s vysokým počtem HIV pozitivních osob. Vysoké procento populace je nakaženo i jinými pohlavními chorobami. Doporučuje se zvýšená opatrnost, zejména při styku s krvácivými poraněními. V zemi je značně rozšířena i tuberkulóza.

Doporučujeme, aby si cestující pořídili telefonní spojení na nejbližší policejní stanice a zdravotní zařízení v místech, kde plánují pobývat.

Nefotografujete vojenské a policejní objekty.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÉ TEL KONTAKTY

Zdravotnictví v JAR je na poměrně vysoké úrovni. Ceny lékařského ošetření jsou však pro cizince značně vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a JAR neexistuje. Z tohoto důvodu se doporučuje českým občanům cestujícím do JAR uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů. Doporučujeme cestujícím do JAR, aby si z důvodu možné hospitalizace s sebou vzali platební kartu, bez zaplacení předem (např. při podezření na mozkovou příhodu může nemocnice požadovat deposit ve výši v přepočtu několik desítek tisíc Kč) jim v soukromém zdravotním zařízení může být hospitalizace odepřena.
Důležitá telefonní čísla:
Policie: 10111
Záchranná služba a hasiči: 10177
Všeobecné tísňové volání : 112, operátor přepojí na policii, záchrannou službu nebo hasiče.
Informace o telefonních číslech: 1023