Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Jemen

Detail státu

Jemen Jemen - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Dovoz alkoholických nápojů je omezen na 2 litry (pouze cizinci). Bezcelně lze dovézt 600 ks cigaret a 60 ks doutníků, 1 parfém či vodu po holení. Případné dary přivážené do země by neměly přesáhnout hodnoty 100.000 YER. Zakázán je dovoz zbraní, drog, erotických a pornografických materiálů a výrobků izraelského původu. Vyvážet se nesmí předměty starší 80 let, které jsou považovány za starožitnosti. V žádném případě nelze vyvážet předměty zjevné historické hodnoty, obzvláště střelné zbraně. Lze vyvážet předměty řádně zakoupené v registrovaných ("kamenných") obchodech, jejichž nákup je doložen paragonem či fakturou. Při odletu se všechna zavazadla rentgenují a při jakémkoli podezření následuje podrobná prohlídka zavazadel.
Je zakázáno dovážet jemenskou měnu, v případě jemenských občanů lze dovážet částku 2.000 YER. Je povolené dovézt jakékoli množství cizí měny, nicméně množství nad 3.000 USD je nutné při příletu deklarovat. Jemenci a rezidenti mohou ze země vyvézt částku 2.000 YER a až 3.000 USD (či ekvivalent v jiné měně) na 1 cestovní doklad. Nerezidentní cizinci nemohou vyvážet místní měnu. Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách www.iatatravelcentre.com/ye.

 

DOKUMENTY

Pro vstup na území Jemenu je třeba platný cestovní pas a vízum, které je potřeba vyřídit již před cestou do Jemenu na jemenském velvyslanectví v Praze. Cestovní doklad musí být platný nejméně 6 měsíců po plánovaném návratu z Jemenu. Na hranicích a letištích Jemenu se víza nevydávají. Pokud cestující přijíždí z oblasti, kde se aktivně vyskytuje žlutá zimnice, je potřeba předložit platný očkovací průkaz.
Pro účely řízení motorového vozidla se v Jemenu doporučuje mezinárodní řidičský průkaz.
UPOZORNĚNÍ: Osobám, které navštívily Izrael a z jejichž cestovního pasu toto vyplývá, hrozí, že jim do Jemenské republiky nebude povolen vstup.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ TURISTŮM

Doporučujeme věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění na cesty - Aktuální doporučení a varování".
Bezpečnostní situaci na většině území Jemenu lze v současnosti hodnotit jako velmi rizikovou. Mezi hlavní ohrožení patří teroristické útoky, ozbrojené střety či sabotáže mezi kmenovými uskupeními, pravidelné únosy cizinců i pouliční násilí spojené s dlouhodobým politickým napětím. MZV ČR proto doporučuje cestovat do Jemenu jen ve zcela nezbytných případech; do provincií Saada, Abyan, Lahij, Shabwah, Al Bayda a Al Jawf nedoporučuje cestovat vůbec. Za rizikové možno považovat také provincie Aden, Maarib, Taiz a dokonce i některé části hlavního města Sanaa. Mimo Sanaa není možno cestovat bez speciálního povolení a doprovodu bezpečnostních orgánů.
Při pobytu v Jemenu je třeba dbát zvýšené opatrnosti a přísně dodržovat základní hygienická a stravovací pravidla. V zemi je poměrně vysoký výskyt žloutenky typu A, B i dalších typů; dále laishmaniózy a horečky dengue. V poslední době se začíná zvyšovat i počet onemocnění malárií, a to zejm. v přímořských a východních oblastech země.
Přestože cesty cesty do země nelze s ohledem na bezpečnostní situaci doporučit, pokud se pro cestu rozhodnete, zvažte Vaši registraci v databázi českých občanů cestujících do zahraničí zvané DROZD (drozd.mzv.cz).
Na základě Dohody mezi Ministerstvy zahraničních věcí České a Slovenské republiky podepsané dne 4.11.2011 poskytuje konzulární ochranu občanům ČR v Jemenu přímo také Honorární konzulární úřad Slovenské republiky v Sanaa - tel.: +967 1 244 929, e-mail: adel.alhuraibi@gmail.com.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Místní zdravotnická péče je dostupná oproti úhradě v hotovosti; rozsah a způsob případného krytí nákladů ošetření v Jemenu ze strany české či mezinárodní pojišťovny je vhodné specificky vyjasnit ještě před cestou. Podle česko(slovensko)-jemenské dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví z r. 1985 má smluvní strana na svém území v případě akutního onemocnění nebo úrazu poskytnout bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany; v praxi se ale na tuto dohodu možno odvolávat pouze v případě státních nemocnic.
Telefonní číslo tísňového volání: 191, dopravní policie: 194
Číslo pohotovostního telefonu ZÚ ČR Abú Dhabí: +971 50 662 8920
Na základě Dohody mezi Ministerstvy zahraničních věcí České a Slovenské republiky podepsané dne 4.11.2011 poskytuje konzulární ochranu občanům ČR v Jemenu přímo také Honorární konzulární úřad Slovenské republiky v Sanaa - tel.: +967 1 244 929, e-mail: adel.alhuraibi@gmail.com.