Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Izrael

Detail státu

Izrael Izrael - transparent

Nabízíme 46 ubytovacích kapacit za cenu 14 890 Kč - 68 890 Kč.

Destinace:

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ A VAROVÁNÍ

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje před cestami i během pobytu v Izraeli sledovat bezpečnostní situaci v zemi. Současná situace je na většině míst uspokojivá, zůstává však dlouhodobě ovlivněna jak izraelsko-palestinským konfliktem, tak i aktuálním vývojem v regionu, který může mít na bezpečnostní situaci v Izraeli bezprostřední vliv.

Vzhledem k eskalaci napětí, ke kterému dochází v souvislosti s probíhajícím konfliktem v Sýrii, a rovněž s ohledem na stav v sousedním v Libanonu, dbejte opatrnosti zejména při cestách do příhraničních oblastí na severu země.
Užitečné informace, jak se zachovat během mimořádných situací v zemi (zemětřesení, požáry a jiné nenadálé situace), naleznete na stránkách izraelské civilní obrany - Home Front Command, v anglickém jazyce http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx, telefonní číslo 104.


Ministerstvo zahraničních věcí dlouhodobě nedoporučuje občanům ČR cestovat do pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková a možnost poskytnout zde pomoc v nouzi je omezená.


Pozemní hraniční přechody s Izraelem mohou být bez předchozího upozornění uzavřeny. Předem si proto prověřte, zda je přechod, který zamýšlíte překročit, otevřený.


Více informací najdete na stránce Velvyslanectví ČR v Tel Avivu v článku Doporučení pro cesty. Při cestách na Západní břeh Jordánu a na poutní místa v Betlémě sledujte aktuální doporučení.


Občané ČR, kteří se v Izraeli ocitli v nouzi, se mohou obrátit na nouzovou linku Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu na čísle ( z mezinárodní volací sítě).


Po dobu pobytu Vám doporučujeme zaregistrovat se v databázi cestovatelů DROZD.

Z důvodu nepředvídatelnosti bezpečnostní situace Ministerstvo zahraničních věcí ČR obecně nedoporučuje cesty na Západní břeh, s výjimkou Jericha, Betléma a oblasti Mrtvého moře. Před cestami do těchto oblastí MZV ČR doporučuje sledovat aktuální bezpečnostní situaci, v případě jejího zhoršení se doporučuje kontaktovat Styčný úřad ČR v Ramalláhu, který poskytne podrobnější informace.

Při cestování po Západním břehu MZV ČR doporučuje občanům ČR maximální opatrnost, zejména po setmění. Návštěvy poutních míst v Betlémě je možné momentálně hodnotit jako bezproblémové při dodržování základních bezpečnostních zásad.

Pásmo Gazy se nachází pod kontrolou hnutí Hamás, tedy organizace, kterou Evropská unie zařadila na seznam teroristických organizací. Jakékoli cesty do Gazy proto z důvodu bezpečnosti a hrozby únosů MZV ČR důrazně nedoporučuje a upozorňuje, že Stát Izrael i nadále uplatňuje námořní blokádu Pásma Gazy.

Občané ČR, kteří se na Palestinských autonomních územích ocitli v nouzi, se mohou obrátit na nouzovou linku Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu na čísle ( z mezinárodní volací sítě).

 

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Deklarovat není třeba:
- oblečení, boty, kosmetiku pro vlastní potřebu;
- tvrdý alkohol do 1 l, víno do 2 l na osobu od 18ti let;
- tabák do 250 g na osobu od 18ti let;
- jiné předměty osobní spotřeby nebo dárky v hodnotě do 200 USD;
- potraviny do 3 kg, pakliže váha jedné potraviny nepřesáhne 1 kg;
- psací stroj, osobní počítač, notebook, fotoaparát, filmovou kameru, videokameru, rádio, televizor, nahrávač, dalekohled, osobní šperky, hudební nástroj, gramofon, kočárek, vybavení pro kempování a sport, kolo a další obdobné předměty.

Deklarovat je třeba:
- předměty, jejichž hodnota přesáhne 200 USD;
- nářadí, potápěcí výstroj, nový osobní počítač, novou videokameru, nové video a další obdobné nové předměty.
Tyto předměty je rovněž třeba vyvést a na některé složit zálohu, která se vrátí při odjezdu.
Je zakázáno dovážet do Izraele bez licence rostliny, zbraně, nezpracované maso, nezpracované materiály, padělanou měnu nebo dokumenty, nože nebo kapesní nože (neslouží-li pro profesionální užití) aj.
Osobní vozidlo pro vlastní potřebu dovézt lze. Cizinec může zakoupit v Izraeli osobní vozidlo bez daně s podmínkou, že je s sebou odveze, a to ne dříve než rok po jeho zakoupení.
Starožitnosti lze vyvážet jen na základě povolení Úřadu pro starožitnosti (Israeli Antiquities Autority).

Dovoz domácích zvířat:
Domácí zvíře lze do Izraele přivézt, pokud je alespoň tři měsíce staré. Nelze přivézt psa nebezpečné rasy, jako např. bulteriér, pitbul, rotvajler aj. Psi a kočky musí být vybaveni čipem a všechna domácí zvířata musí mít potvrzení o očkování proti vzteklině ve lhůtě ne delší než jeden rok a ne kratší než 30 dní před příjezdem do Izraele. Informace o dovozu zvířat naleznete na http://www.moag.gov.il/VetServENG/travel.htm

Vrácení DPH
Vrácení DPH lze nárokovat za splnění následujících podmínek: hodnota zboží přesáhne 100 USD, zboží je pořízeno pro osobní užití v obchodě autorizovaném daňovým úřadem a nejedná se o alkohol, tabák, ani potraviny. Zboží musí být předloženo ke kontrole, a to v uzavřeném sáčku zabaleném v obchodě. Informace k vrácení daně na letišti Bena Guriona v Tel Avivu neleznete na http://www.iaa.gov.il/Rashat/en-US/Airports/BenGurion/InformationforTravelers/Services/Currency/VATRefund/TaxRefund.htm

Více informací najdete na stránce Izraelského daňového úřadu http://ozar.mof.gov.il/ita2013/eng/mainpage.htm

 

DOKUMENTY

Při vstupu na území Státu Izrael a Palestinská autonomní území musíte mít strojově čitelný cestovní pas platný minimálně šest měsíců v den předpokládaného opuštění Státu Izrael.
Od ledna 2013 Izrael přistoupil k vydávání vstupních kartiček (s čárkovým kódem, osobními údaji a dobou platnosti pobytu), které nahrazují vstupní razítko v pasu. Kartičku byste měli uschovat až do odjezdu ze země, jelikož můžete být požádáni o její předložení, zejména při překračování izraelských kontrolních stanovišť z/na Západní Břeh.
Razítka některých států v regionu (zejména Sýrie, Libanon nebo Írán) mohou být důvodem k důkladnějšímu pohovoru při vstupu do země. V případě pochybností ohledně Vašeho předchozího pobytu v arabské/islámské zemi se obraťte na Velvyslanectví Státu Izrael v Praze (http://prague.mfa.gov.il/.
Některé arabské a islámské státy nevpustí na své území držitele pasů, ve kterých jsou vyznačena razítka Státu Izrael (neplatí pro Egypt a Jordánsko).
Upozorňujeme cestovatele, že v případě imigračních problémů na hranicích je možnost intervence velvyslanectví minimální.
Více informací naleznete na stránkách Ministerstva turistiky Státu Izrael (http://www.goisraelcom/Tourism_Eng/Tourist%20Information/Planning%20your%20trip/Pages/Visa.aspx#Paragraph2).

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY


S ohledem na současnou blízkovýchodní situaci a probíhající izraelsko-palestinský konflikt nelze bezpečnostní situaci v Izraeli a na Palestinských autonomních územích předem spolehlivě předvídat. Doporučujeme proto dbát po celou dobu pobytu opatrnosti, dodržovat základní bezpečnostní pravidla a před cestou a během pobytu sledovat aktuální situaci v médiích.
MZV dlouhodobě nedoporučuje cestovat do Pásma Gazy a nabádá k opatrnosti i při cestách do blízkosti hranic s Gazou. Vzhledem k probíhajícímu ozbrojenému konfliktu v Sýrii a s ohledem na situaci v Libanonu dbejte opatrnosti i při cestách do příhraničních oblastí na severu země (zejména na Golanských výšinách a v bezprostřední blízkosti hranice s Libanonem). Podrobnější informace o cestování po Západním břehu viz níže.
Kriminalita není výjimečně vysoká, doporučuje se běžná obezřetnost. Byly zaznamenány případy vloupání do automobilů, především na opuštěných místech, doporučujeme proto nenechávat ve voze žádné osobní doklady a cennosti. Dochází také někdy k organizovanému okrádání turistů na plážích, v menší míře na místech turisticky atraktivních.
Upozorňujeme též, že je trestná nejen výroba a distribuce drog, ale i jejich držení pro osobní potřebu. Kasina a hazardní hry jsou v Izraeli zakázány.
Jeruzalém
Město Jeruzalém je relativně bezpečné a navštěvuje jej mnoho turistů a poutníků. Během pobytu doporučujeme ostražitost zejména na místech s větší koncentrací lidí, upozorňujeme rovněž na nebezpečí drobných krádeží. Ve Východním Jeruzalémě čas od času probíhají demonstrace doprovázené střety s policií.
V ultra-ortodoxních židovských čtvrtích je nutné zahalující oblečení, ženy by neměly mít kalhoty. O šábesu (od západu slunce v pátek do západu slunce v sobotu) jsou tyto čtvrti uzavřeny. Diskrétní oblečení je vyžadováno i v kostelech, synagogách a mešitách. K focení v muslimských i židovských ortodoxních čtvrtích přistupujte citlivě.
Nelze také fotit vojenské objekty a příslušníky ozbrojených složek.
Cestování po Západním břehu
Z důvodu nepředvídatelnosti bezpečnostní situace Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat na Západní břeh s výjimkou Jericha, Betléma a oblasti Mrtvého moře. Při cestování po Západním břehu MZV ČR doporučuje dbát maximální opatrnosti, zejména po setmění.
Demonstrace nebo násilné incidenty se mohou náhle objevit kdekoliv, zejména v oblastech přilehlých k palestinským uprchlickým táborům nebo židovským osadám. Důrazně doporučujeme vyhnout se všem demonstracím.
Centrální Hebron (okolí Hrobky Patriarchů) je oblast se speciálním bezpečnostním režimem.
Doporučení turistům
Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení pasu, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu vystaví na počkání náhradní cestovní doklad, který slouží především k návratu do ČR a jeho časová platnost je omezená s ohledem na dobu pobytu v zahraničí. Doporučujeme mít během cesty při sobě kopii pasu a pasové fotografie, neboť při podání žádosti o náhradní cestovní doklad je nutné doložit jakoukoli dostupnou formou totožnost a předložit dvě pasové fotografie. Odcizení pasu je třeba nahlásit na nejbližší pobočce policie a zprávu rovněž předložit při podání žádosti. Poplatek za vystavení náhradního cestovního dokladu činí 400 Kč (cca 80 ILS).
Ocitnete-li se v Izraeli bez prostředků, je nejrychlejším řešením zaslání peněz do Izraele prostřednictvím služeb Western Union, která má hustou síť v Izraeli i v ČR, nebo prostřednictvím Money Gram. Obě organizace zřizují své pobočky na poštách a ve směnárnách.
Bezpečností kontroly před odbavením na mezinárodním letišti Bena Guriona mohou být zdlouhavé a velmi podrobné. Doporučujeme dostavit se na letiště s dostatečným, minimálně dvouhodinovým časovým předstihem, letiště Ben Gurion doporučuje tři hodny před odletem.
Doprava
Izrael má velice efektivní a cenově dostupný systém veřejné hromadné dopravy. Autobusová síť je hustá, dálkové autobusy provozuje např. společnost Egged (http://www.egged.co.il. Vlakové spojení dobře funguje mezi velkými městy.
Automobilismus je rozvinutý a síť čerpacích stanic hustá. Prodávají se všechny druhy benzínu včetně bezolovnatého. Dálniční poplatky neexistují, mýtné se vybírá pouze na dálnici č. 6 a za použití rychlostního pruhu mezi Tel Avivem a letištěm Bena Guriona.
Od pátku odpoledne do sobotního západu slunce v Izraeli většinou veřejná doprava nefunguje.
Motorová vozidla musí být pojištěna pro případ škody způsobené třetí straně (uznávaná je zelená karta). V Izraeli je rozsáhlá síť půjčoven aut, při zapůjčení auta se vyžaduje mezinárodní platební karta a předložení českého řidičského průkazu platného v EU.
Pokud plánujete cestovat autem do měst pod plnou palestinskou správou (např. Betlém nebo Jericho) je třeba mít vozidlo patřičně pojištěno, tedy nad rámec běžného pojištění v Izraeli.
Během řízení je třeba být bdělý, chování místních řidičů je poněkud nevyzpytatelné. V autě nenechávejte z důvodu možných krádeží žádné cennosti ani doklady.
Užitečné odkazy:
Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael ( http://www.israel-mfa.gov.il/, Ministerstvo cestovního ruchu Státu Izrael (http://www.goisrael.com/
Turistické informace: http://www.infotour.co.il http://www.inisrael.com
Doprava z/na mezinárodní letiště Ben Gurion (http://iaa.gov.il/Rashat/en-US/Airports/BenGurion/InformationforTravelers/TransportationToandFromtheAirport.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Zdravotnictví je v Izraeli vyspělé a též drahé. ČR nemá s Izraelem uzavřenou dohodu o poskytování bezplatné zdravotní péče, uzavření komplexního cestovního zdravotního pojištění je rozhodně nutností. V případě hospitalizace kontaktujte neprodleně svou pojišťovnu.
Pro Izrael se nevyžaduje žádné očkování. Doporučuje se zvážit očkování proti hepatitidě A. Obecně platí, že je třeba chránit se před sluncem, pít dostatečné množství vody a dbát na důkladné omytí ovoce a zeleniny.
Důležitá telefonní čísla:
První pomoc – 101
Policie – 100
Požární služba – 102

 

 

 

Výsledky hledání
Náš tip
Jeruzalém

Jeruzalém

Izrael

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
To nejlepší z Izraele

To nejlepší z Izraele

Izrael

7 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: BTS Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
ADDAR

ADDAR

Izrael

222 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
DAN BOUTIQUE JERUSALEM

DAN BOUTIQUE JERUSALEM

Izrael

222 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
INBAL JERUSALEM

INBAL JERUSALEM

Izrael

222 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Mamilla Jerusalem

Mamilla Jerusalem

Izrael

222 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Prodloužený víkend v Jeruzalémě

Prodloužený víkend v Jeruzalémě

Izrael

2 termíny / 1 Last minute / 0 First minute

Strava: PL Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky LM

Náš tip
Krásy Izraele a Palestiny - sváteční poznávací okruh

Krásy Izraele a Palestiny - sváteční poz…

Izrael

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PL Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Napříč Izraelem s českým průvodcem

Napříč Izraelem s českým průvodcem

Izrael

16 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PL Odlet: PRG, VIE, MUC, BUD Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
To nejlepší z Izraele + moře

To nejlepší z Izraele + moře

Izrael

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PL Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky


další nabídky >