Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Guatemala

Detail státu

Guatemala Guatemala - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Věci dovážené turisty jsou osvobozeny od cla, pokud slouží k osobní potřebě. Vyplnění celního prohlášení je povinné. Dovoz deviz je limitován částkou 10.000,- USD na osobu. Je-li dovážená finanční částka vyšší, je nutno ji deklarovat, pak nepodléhá zpoplatnění. Výměna valut je volná. Pro vývoz platí obdobné pravidlo: pokud vyvážená částka přesahuje 10.000,- USD, je třeba ji deklarovat. Místní měna guatemalský quetzal (GTQ) je v zahraničí nesměnitelná.

Je zakázán dovoz zbraní, drog a psychotropních látek, čerstvého ovoce, zeleniny, masných výrobků, chemických, farmaceutických a biologických produktů určených pro zemědělskou potřebu. Bez příslušného povolení ministerstva životního prostředí či ministerstva zdravotnictví a osvědčení o očkování je přísně zakázán vývoz živočichů a rostliny.

 

DOKUMENTY

Cestovní pas ČR s minimální platností 6 měsíců. Při vstupu s motorovým vozidlem je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém stavu vozidla a při cestování s pronajatým vozidlem je nutno mít smlouvu o pronájmu, potvrzení či dopis agentury.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

V Guatemale se v poslední době značně zhoršila bezpečnostní situace, často dochází k únosům, napadení a okradení cizinců. Doporučujeme cestovat pouze ve dne, vyhýbat se osamělým místům, nocovat pouze v hotelu, ne v přírodě či v odstaveném autě, nenechávat osobní věci bez dozoru. Před odjezdem je vhodné opatřit si fotokopie cestovního pasu, víz, letenek, dokladů k pojištění a tyto kopie uschovat stranou od originálů. Případně zaslat tyto kopie na Velvyslanectví ČR v Mexiku nebo navštívit Honorární konzulát ČR v Guatemale.

Na některých místech v Guatemale (především mezi indiánským obyvatelstvem) je nebezpečné fotografovat. V nedávné minulosti došlo k několika případů, kdy z tohoto důvodu byli turisté vesničany fyzicky napadeni.Vždy je nutné předem fotografovanou osobu nebo majitele fotografovaného objektu požádat o svolení. Ve většině případů, je za fotografii nutné zaplatit.

Doporučujeme vzít si s sebou mezi jinými protiprůjmové léky a ev. antibiotika, krém s ochranným faktorem a repelent. Proti časovému posunu a horku se doporučuje užívat vitamíny a pít hodně tekutin. V Guatemale jsou mimo hlavní města časté nemoci jako malárie, dengue, žloutenka, cholera, žlutá zimnice, břišní tyfus, améby atd. Turisté by se měli vyhýbat místům se stojatými vodami a loužemi, používat spreje k hubení komárů v místnostech i osobní repelenty. Doporučujeme před cestou příslušná očkování, minimálně proti hepatitidě A, tyfu a tetanu nebo dle doporučení hygienické stanice v ČR.

V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu, důkladně očistit veškeré ovoce a zeleninu či je dezinfikovat v antibakteriálním roztoku a nestravovat se v pouličních stáncích.

K zapůjčení automobilu je nutno předložit mezinárodní řidičský průkaz a kreditní kartu. V Guatemale není absolutní přednost chodců a při přecházení silnice je nutná opatrnost.

Ceny jsou označovány Q, což je značka místní měny guatemalského quetzalu (mezinárodní značka GTQ). K cenám zboží a služeb (mimo potravin, léků a tiskovin včetně knih) je připočítávána 10 % DPH a v hotelích dodatečná daň 10 % DPH.

Časový posun v Guatemale je -7 hodin (v době letního čas, který Guatemala nezavádí -8 hodin). Úředním jazykem je španělština. Teploty jsou zde vysoké a v zimě jsou velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.

V Guatemale je elektrické napětí 110 V a zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrčky s plochými konektory.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Zdravotní péče je v Guatemale na dobré úrovni, avšak finančně náročná. První pomoc v případě úrazu zajišťuje guatemalský Turistický institut. Před cestou do Guatemaly doporučujeme uzavřít světové zdravotní pojištění, náklady na ošetření je však třeba platit hotově, přičemž následná refundace pojišťovnou je možná pouze tehdy, byl-li turista ošetřen ve smluvním zdravotnickém zařízení mezinárodní pojišťovny.

Doporučená zdravotnická zařízení v Guatemala City:

Hospital Herrera Llerandi, 6a Avenida 8-71, zona 10, tel. 23845959
Hospital Centro Medico, 6a Avenida 3-47, zona 10, tel. 22794949
Hospital Bella Aurora, 10a Calle 2-31, Zona 14, tel. 23843535
Hospital El Pilar , 3a Calle 10-15 Zona 15, Col. Tecun Uman, tel. 24200000, 22795000
Hospital Esperanza, 6a Avenida 7-49, Zona 10, tel. 23628626

Guatemalský turistický institut – Instituto Guatemalteco de Turismo
tel. 2421 2800

Policie: 110 nebo 120

Národní migrační institut – Instituto Nacional de Migración
tel. 2411 2411

Červený kříž – Cruz Roja Guatemalteca
tel. 2381 6565

Hasiči – Bomberos - tel. 122 nebo 123

Záchranná služba – Rescate 911 - tel. 2362 5157

Informace o telefonních číslech tel. 2333 1524 1728

Mezinárodní telefonní hovory tel. 147120