Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Ghana

Detail státu

Ghana Ghana - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Předměty pro osobní použití mohou být dovezeny bezcelně. Pro soukromé účely je povoleno dovézt 375 ml lihovin, 750 ml vína, a ne více než 5 kg tabákových výrobků. Cizí měna může být dovezena v neomezeném množství. Pokud by měla být znovu vyvezena, musí být při příjezdu deklarována. Ghanská měna smí být vyvážena pouze do výše 5 GHC. Vývozní povolení je mimo jiné potřebné pro starožitnosti a drahé kovy. Aktuální seznamy zakázaného zboží, nebo zboží vyžadují dovozní povolení, jsou k dispozici u ghanské celní správy:
Ghana Customs, Excise and Preventive Service
P.O. Box 68
Accra
Tel. +233 (0) 302 666 842-5, +233 (0) 302 668 319
Fax +233 (0) 302 666 841
www.ghanacustoms.gov.gh

 

DOKUMENTY

Ke vstupu do země je vyžadován cestovní pas platný ještě 6 měsíců po ukončení cesty a vycestování ze země, vízum a platné potvrzení o očkování proti žluté zimnici.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Před cestou se doporučuje věnovat pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí" na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Velvyslanectví České republiky v Akkře registruje v Ghaně stále více případů podvodů. Podvodníci přes internet nabízí milostné vztahy, manželství, neodolatelné obchodní nabídky a pracovní příležitosti, aby své oběti po několika týdnech i měsících zpracovávání požádali o finanční prostředky („snoubenky“ potřebují prostředky na letenku, „obchodníci“ musí zaplatit registrační poplatky, atp.). Velvyslanectví České republiky v Akkře české občany důrazně varuje před zasíláním finančních prostředků neznámým lidem. V případě jakýchkoli pochybností se neváhejte obrátit na Velvyslanectví České republiky v Akkře: accra@embassy.mzv.cz
Více informací naleznete zde:
http://www.mzv.cz/accra/cz/zpravy_a_udalosti/index.html

Homosexualita a její projevy jsou nezákonné a trestné.

Ghana je v porovnání s jinými africkými zeměmi relativně bezpečnou zemí s relativně nízkou kriminalitou na celostátní úrovni. Častou formou kriminality v Ghaně jsou loupežná přepadení, někdy i ozbrojená, proto se doporučuje opatrnost! Na letišti, v obchodní čtvrti Osu, v bohatých obytných čtvrtích Cantonments, Airport Residential Area a Labone jsou násilné trestné činy a krádeže časté, a to zejména ve večerních hodinách o víkendech, kdy jsou ulice prázdné. Díky potlačování kriminality policií se kriminální činnost přesunula převážně na předměstí Akkry. Je proto třeba zvýšené obezřetnosti při rezervacích v menších hotelech mimo centrum. V případě přepadení by se neměl klást odpor.

Místní dopravní infrastruktura je v havarijním stavu (silnice nejsou udržované, asfalt nepokrývá celou šíři vozovky, výmoly dosahují až 40cm hloubky, okraje vozovek jsou poškozené, lemované hlubokými, nekrytými kanály, během období dešťů je mnoho cest mimo Akkru nesjízdných). Systémová je absence pouličního osvětlení a semaforů (existují-li, většinou nefungují).

Silnice často blokují nabouraná či nepojízdná, opuštěná, neoznačená a neosvětlená vozidla (ghanský autopark pochází často z evropských vrakovišť, za hranicí životnosti).
Pohotovostní odtahová služba neexistuje. Opravny aut jsou řídké a kvalita zásahů sporná (častým jevem je výměna originálních dílů za neznačkové, opotřebené). Kvalita paliva je nízká, časté jsou případy ředění pohonných hmot.

Ve větších městech vznikají pravidelné celodenní zácpy (7.30-20.00h). Ghanští řidiči jsou nepředvídatelní, po kolizi z místa ujíždějí. Ve většině případů se automaticky předpokládá, že nehodu, pokud byl jejím účastníkem, zavinil cizinec.

Pěší přecházejí bez rozhlížení (problém s identifikací je zj. večer a v noci). Na dálnici nejsou respektovány ani pruhy, ani typy povolených vozidel. Fatální úrazy vznikají také bezohledností a neznalostí řidičů, kteří nerespektují základní dopravní pravidla (přednost zprava, dodržování rychlosti, zastavení na STOP, jízda pouze na zelenou, atd. - na dosud jediné ghanské dálnici, Akkra-Tema, pracovníci velvyslanectví mnohokrát zaznamenali cyklisty jedoucí v protisměru na starých strojích bez světel,, osoby táhnoucí přepravní vozíky a kráčející pěšky, ad.). Většinu cest mimo to lemují nestabilní prodejní stánky a pouliční prodavači se autům neustále pletou do cesty.

Ve vybraných částech země nadto existuje složitá bezpečnostní situace (mezietnické spory, demonstrace, skupiny uprchlíků z regionálních válečných epicenter, ad.). Stále registrované jsou i krádeže aut a ozbrojené loupeže silničních banditů.

Více informací o Ghaně naleznete zde: http://www.ghana.gov.gh/

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Povinné je očkování proti žluté zimnici. Doporučená jsou očkování proti břišnímu tyfu, meningitidě a žloutence A a B. Ghana je silně malarická oblast, proto se důrazně doporučuje konzultovat před cestou případná zdravotní rizika s odborným lékařem. V případě podezření se doporučuje neprodleně provést test na malárii. Ve vážnějších případech (zlomeniny, nutnost operativního zákroku) se doporučuje odlet do ČR.

Státní nemocnice lze doporučit jen v naléhavých případech. Ošetření v soukromých zařízeních je sice dražší, avšak na lepší úrovni.

Hasiči
Volání z pevné linky: 0302 779 637, 772 446
Volání z mobilní sítě: 192

Ambulance
Pevná linka: 0302 684 201, 684 251
Mobilní telefony : 193

Policie
Nahlašování trestné činnosti:18 555
Pevná linka: 0302 773906
Mobilní operátor MTN: 191
Mobilní operátor Tigo: 091