Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Finsko

Detail státu

Finsko Finsko - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Osoba cestující z EU může do Finska bezcelně dovézt zboží pro svou spotřebu, pro spotřebu své rodiny nebo jako dárky pro své přátele.
Omezení:
Alkoholické nápoje s vyšším obsahem alkoholu než 22% mohou převážet pouze osoby starší 20 let. Dovoz alkoholových substancí s vyšším obsahem alkoholu než 80% není povolen. Jinak platí pro dovoz alkoholu pravidla jako v ostatních zemích EU.
Pohonné hmoty:
Kromě plné nádrže je povolen dovoz dalších pohonných hmot do 10 litrů na 1 motorové vozidlo.
Limity pro dovoz tabákových výrobků:
Tabákové produkty mohou dovážet jen osoby starší 18 let. Tabákové výrobky musí být označeny varováním o škodlivosti kouření ve finštině a švédštině a musí obsahovat informaci o množství nikotinu, dehtu a kysličníku uhelnatého vznikajícího při kouření. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je dovoz tabákových výrobků omezen na 200 cigaret, 50 doutníků, 100 krátkých doutníků, 250g dýmkového nebo cigaretového tabáku. Šňupací tabák je povolen v množství 30 krabiček s obsahem 50 g a to jen pro osobní potřebu, jako dar je jeho dovoz zakázán. Podrobné informace na www.tulli.fi
Léky:
Povoleno je maximální množství léků pro osobní potřebu na 1 rok. Léky na předpis, označené jako narkotika lze v rámci Schengenského prostoru dovézt v množství odpovídajícím spotřebě na dobu 30 dní, dovážející však musí být schopen prokázat nezbytnost dovozu těchto léků pro svou osobu lékařským předpisem a osvědčením vydaným farmaceutickým nebo lékařským zařízením, které opravňuje k prodeji těchto léků ve Finsku. Podrobné informace na www.nam.fi
Dovoz psů, koček a fretek:
- zvíře musí být označeno tetováním nebo mikročipem (od 3.7.2011 pouze mikročipem podle standardu ISO 11784; tetování se uznává jen s písemným potvrzením o tom, že tetování bylo provedeno před datem 3.7.2011)
- nutné očkování proti vzteklině (nejpozději 21 dnů před cestou)
- ošetření proti echinokokóze pouze u psů (1-5 dní před překročením hranic nebo 2x v intervalu 28 dnů před příjezdem do Finska, platí i pro zvířata mladší 3 měsíců)
- zvířecí pas, kde je označeno očkování a ošetření proti echinokokóze

Mláďata psů a koček mladší 3 měsíců, která nebyla očkována proti vzteklině:
- musí být označena mikročipem
- zvířecí pas
- ošetření proti echinokokóze (1-5 dní před překročením hranic, netýká se koťat) označeno ve zvířecím pase
- musí být dovezeno přímo od chovatele, kde se narodilo
- podepsané prohlášení chovatele, že zvíře u něj pobývalo od narození a nikdy nebylo v kontaktu s divoce žijícími zvířaty
- musí cestovat přímo do Finska nebo přes jiný členský stát EU, v němž se nevyskytuje vzteklina
Podrobné informace na www.evira.fi

 

DOKUMENTY

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Řidiči musí mít řidičský průkaz (stačí český, mezinárodní se nevyžaduje), technický průkaz a mezinárodní pojištění, tzv. zelenou kartu. Pokud občané cestují jiným automobilem než svým vlastním (půjčeným od příbuzných, z půjčovny, na leasing), budou po nich finští pohraničníci velmi pravděpodobně požadovat nějaký doklad o tom, že jsou oprávněni vozidlo užívat. Doporučuje se proto mít notářsky ověřenou plnou moc majitele vozidla (nejlépe v angličtině, finštině nebo švédštině).

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Finsko je klidná a bezpečná země. Především v zimních měsících je však třeba počítat s drsnějšími podmínkami a na cestu, především do odlehlých, řídce zalidněných oblastí na severu, se náležitě vybavit. V Laponsku se nedoporučuje pohybovat se ve volné přírodě bez kvalifikovaného průvodce.
Od začátku prosince do konce února je povinné používání zimních pneumatika. Pneumatiky s hroty je povoleno používat od začátku listopadu do konce března.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Mezi ČR a Finskem není uzavřena dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, platí však obecné zásady EU. Česká zdravotní pojišťovna uhradí zdravotní péči svému pojištěnci v rozsahu a za podmínek publikovaných např. Centrem mezistátních úhrad - www.cmu.cz Doporučujeme, aby se cestující do Finska o těchto podmínkách před cestou informovali u své zdravotní pojišťovny, nebo na stránkách Centra mezistátních úhrad. Informaci o specifikách úhrad zdravotní péče ve Finsku zveřejňuje centrum na webové stránce - www.cmu.cz/eu/finsko Přes uvedené možnosti, které vznikly po vstupu do EU, doporučujeme i nadále, aby cestující uzavírali komerční cestovní připojištění.

Důležitá telefonní čísla:

Základní nouzové volání: 112
Centrála Western Union: 0800 523104 (každý den 9-21 hod.)
Finská pobočka Forex Bank: 0600 550095

Pohotovostní číslo policie: 10022
Volání na tato čísla je po celém Finsku bezplatné.

Czech Direct (hovor na účet volaného v ČR): 0800110420
Centrála Western Union (služba pro rychlé zaslání peněz z ČR): 060015525