Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Etiopie

Detail státu

Etiopie Etiopie - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Dovoz valut není omezen. Návštěvníci by však měli deklarovat veškerou dovezenou měnu přesahující částku 3 000 USD v devizovém prohlášení (Ethiopian Customs and Revenue Authority declaration form). Doporučuje se měnit valuty výhradně v bankách nebo hotelových směnárnách, pouliční výměna je trestná. Banky mají otevřeno od pondělí do pátku zpravidla od 8 do 16 hod., v sobotu od 8 do 11 hod. Doporučuje se uschovat si veškeré doklady prokazující výměnu peněz pro případ opětovné výměny místní měny na zahraniční či případnou kontrolu původu peněz při odjezdu ze země.

Kreditní a debetní karty přijímá jen omezený počet hotelů, a to především v hlavním městě. Na výběr hotovosti z bankomatu nelze spoléhat.

Etiopské aerolinie vyžadují při koupi vnitrostátní letenky hotovostní platbu výhradně v zahraniční měně. Některé hotely a také půjčovny aut v Addis Abebě vyžadují rovněž platbu v zahraniční měně, případně vyžadují doklad o směně valut na etiopský birr (ETB).

Stejně tak při odjezdu ze země musejí návštěvníci prokázat původ zahraniční měny přesahující částku 3 000 USD (tj. doklad o směně).

Při odjezdu ze země není povolen vývoz větší částky než 200 ETB. Překročení povoleného limitu se přísně trestá (a to až vězením).

Etiopské předpisy povolují dovoz 2 kartónů cigaret, 250 gramů tabáku, 2 litrů tvrdého alkoholu. Elektronika (např. videokamera, počítač) se při vstupu do země přihlašuje a zpětný vývoz je kontrolován.

Platí zákaz vývozu:
- historických artefaktů (včetně kožených štítů, historických stolic a mincí),
- vzácných kulturních památek a etnických předmětů (zbraní, nádobí, nábytku, oděvů, hudebních nástrojů, šperků, sošek apod.),
- archeologických a paleontologických nálezů,
- církevních a náboženských památek (rukopisů, oděvů, křížů apod.),
- historických uměleckých děl,
- jakýchkoliv kamenů a minerálů (včetně polodrahokamů a drahokamů),
- přírodnin (rostlin, hmyzu, zvířat včetně jejich částí, vyčiněných kůží).

Historické a církevní suvenýry (včetně oblíbených stříbrných křížů) se doporučuje kupovat pouze v kamenných obchodech, které jsou schopny vystavit účet.

Při vjezdu motorových vozidel do Etiopie ze Súdánu, Keni a Džibutska vyžaduje etiopská strana písemné potvrzení vystavené velvyslanectvím země, kde je dopravní prostředek registrován. Potvrzení má garantovat, že dopravní prostředek následně opustí etiopské území a nebude v Etiopii prodán. Všem motoristům se proto doporučuje, aby se o aktuálních podmínkách pro vjezd na etiopské území před plánovanou cestou včas informovali na Velvyslanectví Etiopie v Berlíně či na Velvyslanectví České republiky v Addis Abebě.

 

DOKUMENTY

Cestovní pas, jehož platnost musí být alespoň o 6 měsíců delší než doba plánovaného pobytu v zemi.
Mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici v případě cestujících přilétajících z rizikových oblastí. Taktéž při cestování do třetích zemí mohou být cestovatelé z Etiopie požádáni o předložení průkazu s očkováním proti žluté zimnici.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Bezpečnostní situace v Etiopii je na africké poměry relativně dobrá. Přesto se doporučuje zachovávat přiměřenou ostražitost a zásadně se vyhnout cestování v noci. Turisté by měli být obezřetní zejména na veřejných a turisty hojně navštěvovaných místech. Drobné krádeže nejsou ničím výjimečným. Cestování do odlehlejších míst se doporučuje pouze ve skupině.

Hranice s Eritreou je uzavřena, její okolí je zaminováno, proto se doporučuje se k ní nepřibližovat. Z bezpečnostního hlediska nelze doporučit ani návštěvu Somálského regionu (Somali Region) či pozemní cestování do Somalilandu.

Využití železnice mezi Etiopií a Džibuti není v současnosti možné.

Fotografovat a natáčet vojenské objekty a ozbrojené síly a některé citlivé lokality, jako jsou vládní budovy v Addis Abebě a veškeré mosty a přehrady a jejich okolí, je výslovně zakázáno (zabavení filmu je nejmenším trestem). Fotografování a filmování lidí je lepší domluvit předem (a počítat se symbolickým bakšišem pro "objekt") a po případném projevu nesouhlasu raději dále nepokračovat.

Při cestování veřejnými prostředky je třeba mít na zřeteli jiné počítání času v Etiopii. Den začíná v 6 hod. ráno a trvá do 18 hod., noc trvá od 18 hod. do 6 hod. následujícího dne. V rámci tohoto systému ranní autobus odjíždějící v 11 hod. etiopského času, odjíždí de facto v 5 hod. evropského času apod. Proto se doporučuje ubezpečit se při koupi jízdenky, zda je odjezd vyznačen v etiopském či evropském čase.

Mezinárodní řidičské průkazy v Etiopii neplatí, ale mohou (stejně jako národní řidičský průkaz s anglickým překladem) posloužit pro vydání etiopského řidičského průkazu. Vydává ho Road Transport Authority v Addis Abebě a bez něj nelze v Etiopii řídit. Turisté si mohou na cesty po zemi také najmout vůz s řidičem od některé z cestovních kanceláří. Doporučuje se volit raději tuto cestu nebo veřejnou dopravu.

Po celé zemi, i v Addis Abebě, jsou časté výpadky elektřiny a vody. Přestože internetové kavárny jsou ve větších městech běžné, internetové spojení je velmi nespolehlivé. Taktéž mobilní síť zpravidla funguje pouze ve větších městech.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Před odjezdem do Etiopie se doporučuje včas konzultovat potřebu očkování či jiných zdravotních opatření (např. v souvislosti s malárií) s odborným lékařem.

Nebezpečí malárie hrozí zvláště v období velkých dešťů (od června do října), a to především v oblastech s nadmořskou výškou do 2 000 m.

S ohledem na nebezpečí bilharzie se nedoporučuje koupání ve všech přírodních vodách s výjimkou jezera Langano.

Vodu z vodovodu je nutno převařovat nebo nahrazovat vodou balenou. Při konzumaci nápojů v restauracích se doporučuje vyvarovat se konzumace ledu.

Při pobytu ve vysokých horách, které v Etiopii přesahují i 4 000 metrů, hrozí nebezpečí horské nemoci. Její příznaky však nejsou vyloučeny ani na počátku pobytu v hlavním městě Addis Abebě, jehož nadmořská výška (2 400 m. n. m.) může být příčinou zdravotních komplikací, např. bolestí hlavy.

Běžná preventivní opatření proti nákaze HIV/AIDS jsou žádoucí.

Při zdravotních potížích lze v Addis Abebě doporučit následující zdravotní zařízení:

Nemocnice ruského Červeného kříže
Dejazmach Balcha Memorial Hospital (nedaleko Mexico Square)
Telefon: + 251 (0) 115 513 205, 115 514 072

Myungsung Christian Medical Center („the Korean Hospital“)
(nedaleko letiště Bole)
Tel.: +251 (0) 116 295 420-27
Mobil: +251 (0) 911 220 984 / 913 818 801
www.mcmet.org

Hayat Hospital (nedaleko letiště Bole)
Tel.: +251 (0) 116 624 499
Mobil: +251 (0) 911 203 582

Ambulantní ošetření poskytují též následující kliniky, které však patří k cenově dražším:

Blue & White Clinic
Tel.: +251 (0) 116 616 229
Mobil: +251 (0) 911 372 242

Swedish Clinic
Tel: +25 (0) 11 371 07 68
Fax: +251 (0) 11 371 33 63
Mobil: +251 (0) 911 206 291

Zdravotnická zařízení mimo hlavní město většinou postrádají odborný personál a léčiva. Ošetření v nemocnicích i na klinikách se platí v hotovosti. Při vážnějších obtížích se doporučuje odlet ze země.