Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Čína

Detail státu

Čína Čína - transparent

Nabízíme 90 ubytovacích kapacit za cenu 14 990 Kč - 119 990 Kč.

Destinace:

CELNÍ PŘEDPISY

V rámci neobchodního dovozu lze přivážet zboží pro osobní potřebu v rozumné míře. Povinná výměna valut není uplatňována. Zajištění finančních prostředků pro cestu do ČLR je nutné prokazovat při žádosti o čínské turistické vízum. Dovoz i vývoz valut není nutné deklarovat, pokud hotovost není větší než 5 000 USD. Dovoz a vývoz hotovosti větší než 5 000 USD je třeba deklarovat. V případě vývozu je třeba předložit deklaraci o dovozu hotovosti na území ČLR nebo se prokázat povolením orgánů ČLR k vývozu hotovosti.

Dovážet do země je dále pro neobchodní účely zakázáno :
· všechny druhy zbraní, munici a výbušniny
· falešné peníze a ceniny
· všechny druhy silných jedů
· materiály všeho druhu (např. filmy, fotky, CD, kazety, VHS, DVD, paměťová média, tiskoviny, které by mohly poškodit čínskou politiku, ekonomiku, kulturu nebo etiku)
· živá zvířata (kromě psů a koček) a živé rostliny
· drogy a nebezpečné návykové a psychotropní látky
· potraviny, léky a další produkty pocházející z oblastí zasažených epidemií a které mohou být škodlivé pro zdraví lidí či zvířat
· nebezpečné baktérie, rostliny, zvířata a jiné výrobky.

Vyvážet ze země je zakázáno :
· všechny předměty jež podléhají zákazu dovozu do ČLR (výše uvedený odstavec)
· materiály všeho druhu, které podléhají utajení
· vzácné kulturní historické předměty a tiskoviny, které nejsou volně prodejné
· vzácné živočichy a rostliny včetně semen a vzorků

Za pašování (resp. výrobu) narkotik a vzácných živočichů nebo rostlin jsou ukládány velmi přísné tresty, v některých případech až trest smrti.

Podmínky pro dovoz psů a koček :
Každý cestující může přivézt pouze jednoho psa (kočku). Musí doložit platné potvrzení o očkování proti vzteklině a mezinárodní zdravotní průkaz zvířete vydaný v zemi původu. Na dovezené zvíře je uplatňována 30 denní karanténa na určeném místě.

Omezení pro kabinová zavazadla
Cestující na linkách odlétajících z letišť v ČLR nesmí dopravovat v kabinovém zavazadle žádné tekutiny nebo pasty/krémy/gely, v případě kosmetiky platí pravidlo max. 150 ml objemu a všechna balení bývají podrobena čichové a vizuální prohlídce. Toto opatření se týká i tekutých léků. Veškeré tekutiny, jejichž obsah uvedený limit přesahuje, musí být přepravovány v zavazadlovém prostoru letadla. Platí také zákaz přepravy zapalovačů a zápalek včetně zavazadel v nákladovém prostoru.

Cestující nesmí převážet na palubě letadla žádné alkoholické nápoje (v lahvích ani v kovových obalech). Alkoholické nápoje mohou být převáženy pouze v zavazadlovém prostoru letadla. Toto opatření se nevztahuje na alkoholické nápoje zakoupené v bezcelních obchodech letiště, které budou obchodem speciálně zabalené. V případě porušení výše uvedených pravidel jsou nápoje bez náhrady zabaveny.

 

DOKUMENTY

Při vstupu na území ČLR je cizinec povinen předložit cestovní pas platný o 180 dní déle, než je předpokládaná doba pobytu a platné vízum ČLR. Na území ČLR nelze vstupovat osobními motorovými vozidly bez zvláštního povolení. To lze získat pouze prostřednictvím čínského partnera, který by společně s uživatelem vozidla požádal čínské orgány o povolení vstupu a výstupu předem uvedenou trasou a hraničními přechody. Tato procedura je však velmi komplikovaná, časově náročná a výsledek je vždy nejistý, neboť rozhodnutí je v kompetenci místních celních orgánů, které se neřídí jednotnými pravidly. Vzhledem k zatím nerozvinuté silniční síti, velkým vzdálenostem a z nich vyplývajících rizik, není individuální automobilová turistika cizinců v ČLR příliš praktikována ani doporučována.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ TURISTŮM

Cizinci nemají povoleno navštěvovat tzv. uzavřené oblasti. Seznam uzavřených oblastí však není veřejnosti přístupný. Do uzavřených oblastí lze cestovat pouze se zvláštním povolením, o které je třeba požádat na místním oddělení policie Public Security Bureau. Cizinci, kteří cestují do uzavřených oblastí bez zvláštního povolení, mohou být zadrženi a vyhoštěni ze země. V případě nejasností je třeba se řídit pokyny resp. doporučeními Velvyslanectví ČLR v Praze nebo místních orgánů.
Uvolnění politické a společenské situace v posledních letech přináší nárůst kriminality a prostituce. Nejčastější formou trestné činnosti vůči cizím státním příslušníkům jsou krádeže osobních dokladů, finančních prostředků a jiných cenných předmětů. Bezpečnostní situace se postupně spíše zhoršuje. K nejpostiženějším v tomto směru patří zejména jižní provincie Guangdong, kde doporučujeme dbát obzvláště velké opatrnosti.

Cestování do Tibetu
Podle oficiálního sdělení pobočky vlády Autonomní oblasti Xizang (Tibet) v Pekingu je k návštěvě cizince v Tibetu nutné povolení, které lze získat pouze u autorizované cestovní kanceláře Shen Hu Travel Agency v Pekingu (East Road 118, the North 4th Ring, 14th Floor of Beijing Hotel, tel/fax:+86 10 6498 0373).

O toto povolení lze požádat buď přímo u výše uvedené cestovní agentury nebo prostřednictvím jakékoliv čínské cestovní kanceláře, která má registraci u CNTA (China National Tourism Administration). Tato cestovní kancelář pak tuto žádost vyřizuje rovněž prostřednictvím výše uvedené Shen Hu Tavel Agency, která má registraci u Tibetan Tourism Bureau.

Povolení se vydává na základě žádosti obsahující následující údaje:
1. termín cesty
2. detailní itinerář (program) cesty
3. případné požadavky na zajištění letenky nebo jízdenky, hotelu, průvodce a dopravy v místě pobytu
4. kopie datové stránky cestovního pasu a čínského víza
Poplatek za podání žádosti činí přibližně 800 CNY (cca 100 USD)
Cizinci, kteří cestují do Tibetu bez povolení, mohou být zadrženi místními orgány a vyhoštěni ze země. Letecká či vlaková společnost neprovede rezervaci letenek či jízdenek bez předložení vstupního povolení.
Podle informací velvyslanectví vydávají povolení či „pseudopovolení“ i jiné cestovní kanceláře, zejména v Chengdu (letecké spojení) nebo v Golmudu (autobusové spojení). Cizinci jsou však vystaveni riziku, že tato povolení nebudou akceptována jinými orgány ČLR při cestě do Tibetu a mohou být tedy do Tibetu nevpuštění nebo z Lhasy vráceni zpět. Na aktuální podmínky a požadavky pro cesty do Tibetu doporučujeme již před cestou do ČLR konzultovat Velvyslanectví ČLR v Praze, které by mělo poskytnout všechny potřebné informace.

Horolezecké expedice
Organizátoři vysokohorských expedic musí požádat o povolení k výstupu na China Mountaineering Association (cma8848@hotmail.com, fax: 008610 6711 1629, tel: 008610 6710 2787). Je doporučeno zaslat e-mailem v angličtině program expedice, seznam členů spolu s jejich povoláním, čísly pasů a horolezeckými zkušenostmi. V případě, že bude program expedice schválen, zašle asociace údaj, kolik činí výše poplatku za povolení k výstupu. Po obdržení platby bude žadatelům zasláno povolení s příslušným vízovým formulářem, které je pak třeba předložit na příslušném čínském zastupitelském úřadě k žádosti o vízum.

Zhoršení bezpečnostní situace se týká i města Šanghaje. Za poslední období je Generálními konzuláty EU v Šanghaji registrován zvýšený počet případů obtěžování, okradení, podvodného či jinak nezákonného jednání vůči občanům EU. Na místě je zvýšená pozornost především při návštěvě nočních podniků - kluby, bary - a jejich okolí, stejně jako je žádoucí vyhnout se různým nestandardním situacím (přistoupení cizích osob do vozidla taxislužby, pozvání od neznámých osob do kaváren či barů atp.) v pozdních nočních hodinách.
Se vstupem v platnost nového zákona ČLR (Law of People’s Republic of China on Public Security Administration Punishments) je nově rozšířen okruh jednání, jenž jsou považována za jednání v rozporu s tímto zákonem, stejně jako byly upraveny postihy za porušení ustanovení tohoto zákona. Sankcemi za tato porušení jsou peněžité pokuty, zadržení až po dobu 15 dní či vyhoštění. Za postižitelné se nyní považuje i např. využívání služeb prostitutek. Doporučujeme takovému jednání se vyhnout.


Užitečné informace pro občany EU cestující do ČLR.


Před příjezdem

Víza
Ujistěte se, že máte správná víza, požadavky na vízum můžete konzultovat s Velvyslanectvím ČLR v Praze (www.chinaembassy.cz). V případě překročení doby pobytu Vám hrozí vysoká pokuta (500,- CNY/1 den překročení platnosti víza), případně až vazba.
Pokud hodláte podniknout cestu do dalších zemí, např. Hongkongu nebo Macaa, budete potřebovat pro návrat do pevninské Číny dvouvstupné, nebo vícevstupné vízum.
Rozhodně doporučujeme zažádat o individuální, spíše než skupinové vízum, u kterého musí celá skupina přicestovat i opustit ČLR společně. Problematické je pak odpojení od skupiny v případě potřeby dřívějšího návratu.

Zdraví, léky
Co nejdříve se informujte o doporučených očkováních, která se mohou lišit podle oblastí, které hodláte v Číně navštívit.
Zvažte, zda nepodniknout nějaká předběžná zdravotní opatření, kvalita vzduchu může být zejména v letních měsících špatná, což by měli mít na zřeteli zejména osoby s dýchacími obtížemi.
Některé mezinárodní nemocnice mají vlastní lékárny s importovanými léky, přesto ne všechny západní léky jsou v Číně dostupné a navíc jsou většinou výrazně dražší. Proto doporučujeme přivézt si vlastní dostatečnou zásobu léků.
V případě, že užíváte speciální léky, vezměte si s sebou lékařský předpis. Dovoz do ČLR je možný v případě předložení lékařského předpisu nebo zprávy.

Cestovní zdravotní pojištění
Důrazně doporučujeme uzavřít komplexní mezinárodní zdravotní pojištění. Je důležité zkontrolovat na co všechno se pojistka vztahuje a znát podmínky pojistné smlouvy.

Ubytování
Ujistěte se, že máte potvrzení rezervace hotelu, neměli by jste do ČLR přijet bez hotelové rezervace, nebo důvěryhodného potvrzení o zajištění ubytování. Mějte se na pozoru při rezervaci na internetu, nebo přes někoho, koho neznáte.

Po příjezdu

Dokumenty
Cestovní doklad musíte mít vždy při sobě, neboť policie je oprávněna provádět náhodné kontroly. Udělejte si kopie od všech svých dokumentů (pas, pojištění, letenky, kontakty atd..) a mějte je uloženy odděleně od originálů.

Zdravotnictví
Ošetření a léky je nutné uhradit ihned hotově nebo kreditní kartou. V případě nemoci můžete navštívit některou z nemocnic uvedených na seznamu níže, kde je možné se domluvit kromě čínštiny i dalšími jazyky.

Mobilní telefony
Čínskou předplacenou kartu můžete použít v neblokovaném tri band telefonu, získáte tak místní telefonní číslo. Tyto SIM karty je možné zakoupit na letišti, nebo v prodejnách telefonů ve všech velkých městech.

Internet
Internet je běžně dostupný ve většině hotelů, nebo v internetových kavárnách. Internetové bary jsou většinou označeny znaky 网吧. Bezdrátové připojení není příliš rozšířeno, přesto se počet zařízení (zejména restaurace) nabízejících tuto službu neustále zvyšuje. Seznam důležitých či zajímavých internetových adres je připojen níže.

Měna, kreditní karty, hotovost
Základní jednotkou měny je čínský jüan, který se dělí na 10 ťiao, které se dále dělí na 10 fenů. Bankovky jsou vytištěny v hodnotách 100, 50, 20, 10, 5 a 1 jüan, 5,2 a 1ťiao. Mince v hodnotách 1 jüanu, 5,2 a 1 ťiao, 5,2 a 1 fen. V hovorové čínštině se pro jüan používá výraz kchuaj a ťiao se řekne mao.
Nepřijímejte poškozené bankovky, obchody ani restaurace je od vás nepřijmou.
V ČLR je možné vybírat peníze z bankomatů s logem Maestro, nebo Visa s mezinárodní kreditní nebo debetní kartou. Je zde denní limit pro jednotlivý výběr většinou cca 2500 CNY, asi 250 EURO. Kreditní karty se dají běžně používat pro nákupy, zejména ve velkých obchodních centrech či supermarketech. Zapište si číslo účtu, kreditních karet a telefonní kontakt banky pro případ ztráty, nebo krádeže.

Doprava v místě
Vozidla TAXI jsou snadno rozpoznatelná, je jich poměrně mnoho a jsou v zásadě bezpečná a ne příliš drahá. Mějte při sobě vizitku svého hotelu se jménem a adresou hotelu v čínštině.
Na letišti, hotelích a vlakových nádražích nastupujte do vozidel TAXI ve vyhrazených frontách. Všechna vozidla mají taxametr a proto se mějte na pozoru, pokud se někdo snaží dohodnout cenu před jízdou. Tato praxe je typická pro tzv. černé taxíky, které se občas vyskytují na turisticky atraktivních místech. Jejich služby doporučujeme nevyužívat. Každý oficiální vůz TAXI vydá po zaplacení ceny i vytištěnou účtenku s datem a přesným označením TAXI.
Obstarejte si TAXI knihu, která je dostupná ve většině knihkupectví, potom můžete jednoduše ukázat řidiči, kam chcete jet.
Metro je poměrně moderní, levný, bezpečný i ekologický způsob dopravy po městě. Lístky se kupují ve stáncích při vchodu do metra.
Automobil bez řidiče si můžete pronajmout pouze pokud máte platný čínský řidičský průkaz (z mezinárodních autopůjčoven je zastoupen např. AVIS).

Předpisy a zvyky
Ujistěte se, zda znáte místní předpisy a zvyky.
Pokud se bez povolení zúčastníte jakýchkoli demonstrací nebo například rozdávání letáků s politickým obsahem, toto Vaše chování nebude tolerováno a můžete být zatčeni.
Projevy opilství na veřejnosti nejsou v zásadě tolerovány a jsou považovány za urážející. Držení a konzumace ilegálních drog je zakázáno. Za drogové delikty jsou v ČLR přísné tresty, včetně trestu smrti.
Pouze málo Číňanů hovoří cizími jazyky a angličtina není běžně používána.
Při ubytování dbejte instrukcí ohledně registrace Vašeho pobytu u policejních orgánů. Přesné informace by Vám měl podat hotel, případně Váš ubytovatel a poradit jak se u policie zaregistrovat. V případě, že nebydlíte ve veřejném ubytovacím zařízení, je nezbytné se do 24 hodiny zaregistrovat na příslušné policejní služebně. Ve venkovských oblastech je nutné tuto povinnost splnit do 72 hodin.

Jídlo a pití
Jídlo je různorodé a není drahé. Ve velkých městech lze nalézt zastoupení téměř všech světových kuchyní. Pokud nemluví obsluha anglicky, vyberte si restauraci s jídelním lístkem obsahujícím obrázky. Pokud máte alergii nebo speciální dietní požadavky, požádejte někoho o napsání této informace v čínských znacích, které můžete ukázat obsluze v restauraci.
V barech a nočních klubech mějte své nápoje při ruce, abyste zabránili tomu, že Vám někdo něco do nápoje přimíchá.
Balená voda je běžně dostupná, voda z kohoutku by měla být před pitím převařena. V běžných restauracích doporučujeme žádat zásadně nápoje bez ledu. Kvalita vody použitá na jeho výrobu nezaručena.

Informace o dění v Pekingu o společenském, kulturním vyžití, či cestování včetně seznamu restaurací, klubů a barů lze nalézt v anglickém jazyce například na těchto webových adresách:

www.cityweekend.com.cn
www.beijingtraveltips.com
www.kinabaloo.com
www.lonelyplanet.com/china
www.btmbeijing.com

Spropitné
Spropitné není v ČLR běžné a není očekáváno, přesto pokud jste členem organizované skupiny, můžete takto projevit své poděkování pro řidiče, nebo průvodce.

Nákupy a smlouvání
Nakupování je oblíbeným druhem trávení volného času v ČLR. Pokud Vám bude nabídnuto značkové zboží – parfémy, cigarety, DVD na ulici za zlomek ceny, jedná se zcela jistě o padělek. Padělání je nelegální a tyto produkty mohou být při návratu domů zabaveny a navíc může být národními celními orgány vyměřena pokuta.
Připravte se na smlouvání na tržištích, u stánků a v malých obchůdcích. Toto smlouvání může být únavné, ale buďte trpělivý a plaťte jen to co se Vám zdá přijatelné. Smlouvání není běžné v obchodních domech, ale můžete požádat o slevu. Starožitnosti se bez povolení čínských orgánů ve formě červené pečeti nemohou vyvážet.

V případě ….

……ztráty pasu
1. nahlaste ztrátu na místní policejní stanici (公安派出所), která vydá potvrzení o ztrátě pasu (护照报失证明) . Toto potvrzení lze použít k prokázání totožnosti při cestování vlakem. Takto se můžete dopravit na nejbližší zastupitelský úřad ČR.
2. kontaktujte velvyslanectví nebo konzulát ČR pro vydání náhradního cestovního dokladu (k tomu je potřeba předložit doklad totožnosti, fotografie, policejní potvrzení o ztrátě pasu)
3. pro vycestování z ČLR budete potřebovat výstupní vízum, které vydá cizinecká policie ČLR v termínu až 5 pracovních dnů.

…….stavu nouze
Nouzové číslo v případě nehody je 110, toto číslo bude dostupné i v angličtině

….dopravní nehody
V případě, že jste se stal účastníkem i sebemenší dopravní nehody měl by jste zastavit a vyčkat příjezdu policie. Volejte 110 nebo 122 a zmáčkněte 1 pro angličtinu. Měl by jste plně spolupracovat s policií, pokud budete muset podepsat dokument, udělejte to, ale na stejnou stranu k podpisu napište zřetelně, že nerozumíte tomu, co podepisujete.

…zdravotních problémů
Pro přivolání lékaře volejte linku 120, tato linka je pouze v čínštině, proto doporučujeme kontaktovat některou z níže uvedených nemocnic.

….ztráty peněz nebo okradení
V případě ztráty nebo ukradení peněz kontaktujte příbuzné, nebo přátele, kteří Vám mohou rychle zaslat finanční prostředky prostřednictvím Western Union. Odesílatel Vám sdělí desetimístný kód na jehož základě a po předložení pasu Vám budou ve WU peníze vydány.

Užitečné telefony a kontakty
Policie 110

Mezinárodní nemocnice
Beijing United Family Hospital
Tel: +86 (0) 10 6433 3960; Pohotovost: +86 (0) 10 6433 2345
www.unitedfamilyhospitals.com

SOS International SOS
Tel: +86 (0) 10 6462 9112; Pohotovost: +86 (0) 10 6462 9100
www.internationalsos.com

Vista Clinic – 24 hodinová pohotovost
Tel. +86 (0) 8529 6618
www.vista-china.net

Bayley and Jackson
Tel. +86 (0) 8562 9998, Pohotovost +86 (0) 8562 9990
www.bjhealthcare.com

Anzhen Hospital (Kardiologie)
Tel: +86 (0) 10 6441 9691 / 6442 9194

Beijing Intech Eye Hospital (Oční klinika)
Tel: +86 (0) 10 6773 2909

Elite Dental Clinic (Zubní klinika)
Tel: +86 (0) 10 8256 2566

Exit & Entry Administration Office of the Beijing PSB (Cizinecká policie):
Informace: (+86 010) 8402 0101
Zákaznická linka: (+86 010) 8401 5300 or 8401 5316
Adresa: No. 2, Andingmen Dong Da Jie, Dongcheng Distrikt
Úřední hodiny jsou Pondělí – Sobota: 08.30 – 16.30

Webové stránky
- Beijing PSB(cizinecká policie): www.bjgaj.gov.cn
- Western Union: www.westernunion.com.

Velvyslanectví a konzuláty ČR
Velvyslanectví České republiky v ČLR 捷克驻华大使馆
Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai, Beijing 100600, 建国门外,日坛路2号
Tel.: 0086-10-85329500 Pohotovost: 0086-13911752207
Fax: 0086-10-65325653
E-mail.: beijing@embassy.mzv.cz

Generální konzulát České republiky v Šanghaji
Room 808, New Town Centre, 83 Loushanguan Rd., Shanghai 200336
Tel.: 0086-21- 62369925, 62369926 Pohotovost: 0086-13918873144
Fax: (86-21) 62369920
E-mail.: shanghai@embassy.mzv.cz

Generální konzulát České republiky v Hongkongu
1204-5 Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: 00852-2802 2212 Pohotovost: 00852-91527246
Fax: 00852- 2802 2911
E-mail.: hongkong@embassy.mzv.cz

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

V největších městech ČLR lze již nalézt kvalitní zdravotní péči, včetně mezinárodních zdravotních zařízení. Na venkově je situace výrazně horší a zdravotnická zařízení neodpovídají evropskému standardu. Cizinci jsou obvykle povinni hradit náklady za ošetření a jinou lékařskou péči v ČLR v hotovosti. Jsou-li pojištěni, mohou následně uplatnit nárok u své pojišťovny. Většina zdravotnických zařízení vyžaduje před hospitalizací nebo ošetřením zaplacení zálohy do výše přepokládaných nákladů. Jsou známé i případy odmítnutí poskytnutí ošetření z důvodu nedostatečné výše finančních prostředků. Velvyslanectví ČR v Pekingu proto důrazně doporučuje uzavření kvalitního cestovního zdravotního pojištění kryjícího nejen náklady na lékařskou péči a hospitalizaci, ale i případnou repatriaci. Kromě toho je stejně důležité mít k dispozici dostatečnou hotovost či krytou mezinárodní platební kartu, pokud by garance pojišťovny nebyla shledána dostatečnou.

Výše nákladů za ošetření je variabilní a velmi kolísá v závislosti na typu lékařského zařízení a kvalitě poskytnuté péče. Ve zdravotnických zařízeních určených pro léčbu cizinců jsou náklady za ošetření obvykle výrazně vyšší než v ČR.

V ČLR se rychle zvyšuje počet případů nakažení virem HIV. Častěji se vyskytuje hepatitis A i B a TBC, meningitida a na jihu země navíc malárie. Potřeba očkování závisí na délce a místě pobytu a doporučujeme v každém případě poradit se před cestou v této záležitosti s příslušnými lékařskými odborníky v ČR. Povinné očkování není.

Ptačí a prasečí chřipka
ČLR patří k zemím, které byly v minulosti poměrně výrazně zasaženým tzv. ptačí chřipkou (prasečí chřipkou ve výrazně nižší míře) Jako součást prevence šíření ptačí či prasečí chřipky se v období jejího zvýšeného výskytu zavádí termoscaningové měření tělesné teploty cestujících na mezinárodních letištích. Cestující, u kterých je zaznamenána zvýšená teplota, mohou být podle okolností podrobeni dalšímu lékařskému vyšetření. Všichni návštěvníci pekingských nemocnic s teplotou nad 38 st. C mohou být rovněž podrobeni vyšetření na vyloučení nákazy ptačí či prasečí chřipkou resp. lékařskému pozorování.
Dostupnost zatím prakticky jediného účinného léku proti ptačí či prasečí chřipce, Tamiflu, je na čínském trhu nejistá. Běžně v prodeji není, ale podle dostupných informací je k dispozici ve velkých nemocnicích.
Aktuální informace v anglickém jazyce je možno získat na webové stránce Světové zdravotnické organizace http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ .

Důležitá telefonní čísla
Policie - 110
· Záchranná služba - 120
· Požárníci - 119
· Cizinecká policie - +86-10-8401 5297
· Informace o tel. č. - 114
· Přesný čas - 117
· Předpověď počasí - 121

Vybrané mezinárodní nemocnice či kliniky

Beijing United Family Hospital
Tel: +86 (0) 10 6433 3960; Pohotovost: +86 (0) 10 6433 2345
www.unitedfamilyhospitals.com

SOS International SOS
Tel: +86 (0) 10 6462 9112; Pohotovost: +86 (0) 10 6462 9100
www.internationalsos.com

Vista Clinic – 24 hodinová pohotovost
Tel. +86 (0) 8529 6618
www.vista-china.net

Bayley and Jackson
Tel. +86 (0) 8562 9998, Pohotovost +86 (0) 8562 9990
www.bjhealthcare.com

Anzhen Hospital (Kardiologie)
Tel: +86 (0) 10 6441 9691 / 6442 9194

Beijing Intech Eye Hospital (Oční klinika)
Tel: +86 (0) 10 6773 2909

Elite Dental Clinic (Zubní klinika)
Tel: +86 (0) 10 8256 2566

Výsledky hledání
Náš tip
Čína: Peking a Šanghaj

Čína: Peking a Šanghaj

Čína » Peking

2 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: - Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Čína Yangtze

Čína Yangtze

Čína

3 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: - Odlet: - Odjezd z: 0 míst

-

Náš tip
Víkend v Pekingu

Víkend v Pekingu

Čína

2 termíny / 1 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky LM

Náš tip
Beijing International

Beijing International

Čína

188 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG, VIE, MUC, BUD Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Čína jako nikdy předtím

Čína jako nikdy předtím

Čína

7 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Malý okruh Čínou

Malý okruh Čínou

Čína

12 termínů / 4 Last minute / 0 First minute

Strava: PL Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky LM

Náš tip
Lákavá Čína

Lákavá Čína

Čína

140 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG, VIE, MUC, BUD Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Čínské metropole rychlovlakem

Čínské metropole rychlovlakem

Čína

3 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PL Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Peking a Velká čínská zeď

Peking a Velká čínská zeď

Čína » Peking

2 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PL Odlet: - Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Metropole Číny rychlovlakem

Metropole Číny rychlovlakem

Čína

3 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PR Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky


další nabídky >