Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Chile

Detail státu

Chile Chile - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Cizinec při vstupu na území Chile povinně vyplňuje formulář chilské Zemědělské a veterinární služby (SAG – www.sag.cl, v němž deklaruje, že do země nedováží žádné rostliny, čerstvé ovoce a zeleninu, maso a masné výrobky a další potraviny. Chilská Zemědělská a veterinární služba zavedla mimořádná ochranná opatření s cílem zamezit zavlečení BSE, kulhavky a slintavky do země - nutno proto počítat s poměrně důkladnými prohlídkami zavazadel (bez výjimky všechna zavazadla procházejí po příletu na mezinárodní letiště v Santiagu RTG kontrolou, důsledně se kontrolují zavazadla i na pozemních hraničních přechodech). Při vstupu na chilské území přes mezinárodní letiště v Santiagu jsou všechna zavazadla bez výjimky (včetně příručních) podrobena vnější kontrole speciálně vycvičenými psy (narkotika a nedovolené potraviny). Restrikce na dovoz potravin se nedoporučuje podceňovat - při překročení zákazu dovozu zakázaných potravin a výrobků se cizinec vystavuje nebezpečí sankcí dle platných zákonů, včetně odepření vstupu do země.

Omezení pro dovoz valut: Do Chile je možno přivézt v hotovosti pouze částku do ekvivalentu 10.000,- USD. Jakákoliv vyšší částka musí být deklarována a obecně se nedoporučuje větší hotovost do Chile přivážet. Povinná směna valut v Chile neexistuje.

Do Chile lze bezcelně dovézt 2,5 litru alkoholických nápojů a 400 cigaret, 50 doutníků a 500 gramů lulkového tabáku.

Za „zavazadla a předměty osobní potřeby nepodléhající clu“ se podle chilských zákonů považuje videokamera, mobilní telefon, fotografická kamera, přenosný přístroj k nahrávání či reprodukci hudby (MP3, MP4), přenosný počítač, sportovní vybavení v množství odpovídajícím délce pobytu a potřebám turistiky, nutné léky s odpovídajícím předpisem, dalekohled, dárky, jejichž cena nepřevyšuje ekvivalent 300,- USD, knihy a předměty osobní hygieny. Dále cestující může do Chile přivézt předměty zakoupené v obchodech Duty Free na chilském území v hodnotě do 500,- USD.

Ostatní je nutno deklarovat v celním prohlášení a zaplatit clo ve výši 9% (dle platného předpisu, jehož vyžadování je však celními orgány praktikováno „individuálně“ v závislosti na okolnostech). Pokud jste při tranzitu do Chile přes Buenos Aires nebo São Paulo zakoupili v tzv. "free-shopech" zboží jako např. videokamery, fotoaparáty, přenosné osobní počítače, elektronické agendy apod., doporučuje se uschovat příslušnou fakturu.

Podrobné informace pro turisty a návštěvníky Chile obsahuje stránka
http://chileabroad.gov.cl/en/sobre-chile/informacion-turistica/condiciones-de-seguridad/ /> (v angličtině).

 

DOKUMENTY

K turistické cestě do Chile kratší než 90 dní potřebují občané ČR platný cestovní pas ČR. Doporučuje se platnost pasu minimálně 90 dnů od předpokládaného data vstupu na území Chile. Úředníci pohraniční kontroly vyžadují bezvadný stav cestovního pasu.

Každý cizinec je povinen při vstupu na území Chile vyplnit dvojmo speciální formulář (Tarjeta de Turismo). Jeho první část je mu imigračními úřady odebrána při vstupu, druhou část (kopii) je cizinec povinen odevzdat při opuštění chilského území. Doporučuje se kopii tohoto formuláře pečlivě uschovat. Vystavení duplikátu při odjezdu ze země je sice možné, avšak přináší s sebou řadu administrativních průtahů, včetně složitého ověřování data vstupu na chilské území.

Další informace (např. k cestám delším než 90 dní) obsahuje kapitola „Víza a režim vstupu“.

Pokud si hodláte během svého pobytu pronajmout vozidlo, doporučuje se mít k dispozici mezinárodní řidičský průkaz, i když většinou postačí cestovní pas a český řidičský průkaz, a to jak při pronájmu automobilu, tak při případných policejních silničních kontrolách.

Mezinárodní očkovací průkaz se při cestách do Chile nevyžaduje; zvláštní očkování není vzhledem k místním hygienickým a klimatickým podmínkám potřebné.

Podrobné informace pro turisty a návštěvníky Chile obsahuje stránka
http://chileabroad.gov.cl/en/sobre-chile/informacion-turistica/condiciones-de-seguridad/ /> (v angličtině).

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOSTNÍ SITUACE, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Chile je z bezpečnostního hlediska pro zahraničního turistu klidnou zemí. Ve srovnání s ostatními latinskoamerickými zeměmi jsou bezpečnostní rizika menší, násilné trestné činy zaměřené proti zahraničním turistům jsou výjimečné. Konfliktním situacím se lze vyhnout dodržováním základních preventivních rad běžně zmiňovaných v každém turistickém průvodci.
Nejčetnější problémy, zejména ve velkých městech jako Santiago, Valparaíso, Viña del Mar aj., mívají turisté s kapesními zloději. V centrech těchto měst se nedoporučuje ženám nosit viditelně jakékoli šperky. Zvláště je třeba upozornit na vysokou kriminalitu v historickém centru Valparaísa kolem přístavu, kde byla zaznamenána i loupežná přepadení turistů, a ve městech v blízkosti bolivijských a peruánských hranic.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat osobním věcem během přesunů (zejména nočních) autobusem, případně vlakem (železnice Santiago – Temuco). V případě zcizení finanční hotovosti či dalších osobních předmětů, včetně odcizení cestovních dokladů, je vhodné krádež ohlásit na policii (Carabineros) a sepsat příslušný protokol. Sepsání protokolu je samozřejmě nutné, pokud hodláte uplatnit cestovní pojištění. V případě odcizení cestovního pasu se dále sepisuje oznámení o ztrátě či odcizení dokladu pro potřeby úřadů v ČR při vystavování cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu).
Občanům ČR cestujícím do Chile nabízí Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile možnost uložení letenek nebo jiných cenností. Nejčastěji si turisté ukládají do úschovy letenky či kopie pasu (ušetří se čas na ověřování totožnosti při vystavování náhradního cestovního dokladu). Úschovu nutno avizovat předem, stejně jako opětovné vyzvednutí věcí. Věci k úschově lze přijímat a vydávat pouze v pracovní době.
Mj. z důvodu razantního postupu, který uplatňují v posledních letech andské země (zejména Kolumbie) proti mezinárodnímu obchodu s narkotiky, obchodníci s drogami hledají alternativní cesty pro dodávky narkotik na americký a evropský trh, včetně menších zásilek prostřednictvím tzv. kurýrů. Podle informací chilských bezpečnostních orgánů a speciálních policejních expozitur některých zemí EU v Chile se jednou z těchto nových cest stalo také Chile (mezinárodní letiště v Santiagu a pozemní hraniční přechody z Bolívie a Peru). Doporučuje se proto českým občanům, aby tuto skutečnost vzali na vědomí; doporučuje se např. nenechávat bezprostředně před odletem z Chile bez dozoru svá zavazadla apod. Protidrogové kontroly jsou prováděny rovněž v chilském vnitrozemí, zejména na hlavních silničních tazích směrem z Bolívie a Peru.
Příznivci pěší turistiky by měli vědět, že v některých odlehlých příhraničních oblastech mezi Chile a Peru a mezi Chile a Bolívií jsou dosud součástí ochrany státních hranic minová pole (v souladu s mezinárodními závazky Chile se postupně likvidují).
Chile je mezinárodně známo svou atraktivní nabídkou tzv. "adrenalinových" a jiných netradičních sportů. V tomto směru se doporučuje využívat služeb zavedených cestovních kanceláří s důvěryhodnými referencemi. Rovněž vysokohorská turistika v místních podmínkách vyžaduje bezpodmínečně využívat služeb osvědčených a zkušených průvodců. Před výstupy do větších výšek se doporučuje počítat v plánu cesty s dostatečně dlouhou aklimatizací, nejlépe v oblastech s nadmořskou výškou kolem 3.000 m n.m.
Poměrně často čeští turisté cestující do Chile navštěvují atraktivní oblast nejvyšší hory amerického kontinentu Aconcaguy, která je sice nejvýhodněji dostupná z chilského území, leží však již na argentinské straně And. V případě mimořádných událostí při návštěvě této oblasti je tedy nutné kontaktovat buď velvyslanectví ČR v Buenos Aires nebo honorární konzulát v argentinské Mendoze (Consulado Honorario de la República Checa, Avenida España 1340, oficina 20, 5500 Mendoza, telefon 0054261/4232148, fax 4381592, e-mail Mendoza@honorary.mzv.cz). Podle dostupných informací povolení k návštěvě výše položených oblastí Národního parku Aconcagua lze získat až v Mendoze nebo v příhraničním argentinském městečku Puente del Inca. Cestujete-li z chilské strany, informujte se předem. Pokud navštěvujete oblast Acongaguy z Chile, budete muset na chilsko – argentinské hranici (silniční přechod Los Libertadores - Cristo Redentor) projít obvyklou hraniční kontrolou. Toto platí i pro pozemní cesty do některých oblastí v jižní části chilského území, např. celý XII. region (Magallanes y Antártica Chilena), které jsou dostupné pouze z území Argentiny (lze však cestovat i lodí bez opuštění chilského území).
Mezi ČR a Chile neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. Je proto nezbytně nutné, aby český turista cestoval do Chile pouze se zajištěným mezinárodně platným pojištěním. Zdravotní péče, a to i základní (o případné hospitalizaci či operačním zákroku nemluvě) je v Chile velmi nákladná; několikaminutové vyšetření u lékaře pouze ke stanovení jednoduché diagnózy představuje výdaj minimálně v desítkách dolarů, hospitalizace bývá pak otázkou několika tisíc dolarů. Je nutné počítat s tím, že některé soukromé kliniky požadují uhrazení zdravotní péče ihned (ještě před vlastním ošetřením) v hotovosti, a to bez ohledu na to, zda cizinec má či nemá mezinárodní pojištění. V tomto případě je nutné uschovat veškeré doklady od chilského lékaře, včetně písemné diagnózy s dobře čitelným jménem pacienta, a zpětně žádat refundaci nákladů u příslušné pojišťovny. Příznivcům extrémních sportů se doporučuje u pojišťovny předem ověřit, zda je sjednaná pojistka platná i pro daný sport a zda kryje i náklady na transport helikoptérou záchranné služby.
Do Chile není vyžadováno speciální očkování - klimatické podmínky to nevyžadují a hygienické podmínky jsou na dobré úrovni (včetně kvality pitné vody z veřejné vodovodní sítě ve větších městech). Doporučuje se však informovat se předem ještě v ČR, pokud cestujete z Chile do dalších zemí Latinské Ameriky; někdy se stává, že např. letecká společnost nenechá cestujícího bez povinného očkování pro cílovou zemi vůbec nastoupit do letadla. Pro občany, kteří cestují z Chile dále do zdravotně rizikových států Latinské Ameriky (v některých z nich je vybrané očkování povinné) a nezajistili si potřebná očkování již v ČR, existuje možnost placeného doočkování až v Chile, a to na adrese Vacunatorio Internacional, Hospital El Salvador, Avenida El Salvador 364, Providencia, metro stanice Salvador, pondělí až čtvrtek 8:30-16, pátek 8.30 až 15 hodin.
Při pobytu v Chile je nejvýhodnější autobusová doprava, která má velmi hustou síť (několik společností operujících ze Santiaga do hlavních chilských měst, v regionech pak menší místní dopravci). Ceny jízdenek v jedné a téže kategorii (lůžko, standard apod.) a na stejné trase se mezi jednotlivými společnostmi nijak podstatně neliší. Na velké vzdálenosti jsou k dispozici speciálně upravené lůžkové vozy (coche-cama) a pololůžkové úpravy (coche semicama). V provozu je i několik mezinárodních linek (Argentina, Brazílie, Bolívie, Paraguay, Uruguay, Peru). Železniční osobní doprava existuje pouze mezi hlavním městem Santiagem a jihem země (Chillán, Concepción, Temuco). Velká část jižního Chile, z turistického hlediska velmi atraktivní, je dostupná bez opuštění chilského území pouze lodí nebo letecky (silniční spojení pak pouze přes Argentinu); doporučuje se zajišťovat trajekty do této oblasti s dostatečnou časovou rezervou.
Při uzavírání smluv v půjčovnách automobilů se doporučuje důkladná kontrola smlouvy a jejích podmínek, pojištění a řádné převzetí vozidla přesně podle protokolu o jeho technickém stavu a případném vnějším poškození. Se zapůjčeným vozidlem nelze ve většině případů vycestovat mimo území Chile; pokud se zapůjčeným autem hodláte cestovat mimo Chile, je nutné takovou cestu avizovat předem při rezervaci a počítat s určitým příplatkem na povinné pojištění. Vzhledem ke stavu vozovek v odlehlých oblastech se vyplatí při pronájmu vozidla připlatit si na pojištění (v některých oblastech se však pojištění neposkytuje – např. celý XII. region Magallanes y Antártica Chilena a provincie Palena).
Na chilských dálnicích a za průjezdy tunely se platí poplatky, které jsou relativně vysoké. S těmito výdaji je nutno počítat předem, neboť zpoplatněné úseky nemají často rozumnou alternativu vedlejšími komunikacemi. Nelze platit kreditními kartami ani cizí měnou, je tedy třeba cestovat s dostatkem peněz v hotovosti. Cena za litr benzínu (bezolovnatý 97 oktanů) se pohybuje od 850 do 900 pesos (ekvivalent cca 33 Kč), v odlehlých regionech (poušť Atacama, celá Carretera Austral) je cena mírně vyšší.
Pro přípravu cesty do Chile se doporučuje turistický průvodce z ediční řady Lonely Planet (anglicky), případně z edice The Rough Guide, Bradt nebo Dorling Kindersley. Pro španělsky mluvící cestovatele se doporučuje místopisně bohatý průvodce chilské edice Turistel (několik dílů: Norte, Centro, Sur, automapa, campingy, každý rok aktualizované vydání) a obsažný průvodce po Santiagu (Carlos Ossandón Guzmán: Santiago, nakladatelství Editorial Universitaria de Santiago de Chile). Na stránkách velvyslanectví najdete i přístup k internetovým zdrojům dalších informací (většinou ve španělštině), včetně výborných map chilského Vojenského kartografického ústavu.
Podrobné informace pro turisty a návštěvníky Chile obsahuje stránka
http://chileabroad.gov.cl/en/sobre-chile/informacion-turistica/condiciones-de-seguridad/ /> (v angličtině).

Velvyslanectví ČR v Santiagu přeje všem uživatelům těchto stránek, aby jim pobyt v Chile vyšel zcela podle jejich představ. Od všech cestovatelů velvyslanectví uvítá komentáře k obsahu tohoto článku a jejich osobní zkušenosti, které se v následujících aktualizacích vynasnaží zobecnit ku prospěchu všech dalších turistů.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Mezinárodní kód: 0056 (2 – Santiago)
Uniformovaná státní policie (Carabineros de Chile): 133
Záchranná služba: 131
Hasiči (Bomberos): 132
Velvyslanectví ČR: 22321066, 22311910, fax: 22320707. Stálá konzulární služba pro naléhavé případy: mobilní telefon 09/2492220