Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Bulharsko

Detail státu

Bulharsko Bulharsko - transparent

za cenu - .

CELNÍ PŘEDPISY

Od 1.1.2007 není v Bulharsku na automobily s registrací v zemi EU uplatňován celní režim dočasného dovozu.

Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Co se týká množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností.

Od 15.6.2007 Bulharsko uplatňuje nařízení Rady a Evropského parlamentu č.1889 o kontrole peněžních prostředků, vstupujících nebo vystupujících z prostoru Společenství, které občanům EU zjednodušuje dovoz a vývoz valut do/z Bulharska.

Postihy za porušení bulharského Devizového zákona jsou velmi tvrdé - kromě zabavení „předmětu porušení zákona“ jsou vyměřovány velmi vysoké pokuty, současně může být rovněž zahájeno trestního řízení. Při obzvláště velké hodnotě zabaveného zboží nebo valut je rovněž zabaven dopravní prostředek, ve kterém bylo zboží převáženo.

 

DOKUMENTY

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje českým občanům, aby si před odjezdem do Bulharska prověřili podmínky vstupu do země u Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze, příp. u příslušných bulharských úřadů, které jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce je možné získat pouze základní přehled a že Ministerstvo zahraničních věcí ani Velvyslanectví ČR v Sofii nenese a nepřijímá odpovědnost za aktuálnost a správnost podávaných informací.

Doklady potřebné pro vstup do Bulharska:

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Při vstupu do Bulharska automobilem je třeba disponovat dokladem o mezinárodním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelenou kartou). V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem do bulharštiny nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejního potvrzení vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR. Bližší informace lze nalézt na stránkách Velvyslanectví ČR v Sofii v sekci „Konzulární informace“ v kapitole „Cestovní doklady ČR“.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ TURISTŮM

Zejména během letní turistické sezóna se výrazně zvyšuje míra kriminality v turistických rezortech - jedná se především o kapesní krádeže, vykrádání hotelových pokojů, vykrádání automobilů, ale i o krádeže aut apod. Je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedoporučuje se přespávat v automobilech, zejména na nehlídaných místech. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat bezpečnému zajištění finančních prostředků, veškerých osobních dokladů, platebních karet apod. Je nutné ve zvýšené míře dodržovat základní postupy jako např. ukládání cenností, dokladů apod. v hotelových trezorech, rozdělování finančních prostředků na několik míst, oddělené nošení peněz od dokladů apod.

Za nejjednodušší a také nejbezpečnější způsob cestování do Bulharska lze považovat letecké zájezdy cestovních kanceláří. Individuální turistika pak samozřejmě přináší zvýšená bezpečnostní a případně i hygienická rizika. V bulharských kempech jsou obecně horší hygienické podmínky než např. v ČR.

Zvýšenou pozornost je potřeba také věnovat při výměně valut - zde je nutné využívat pouze služeb solidních směnáren nebo bank. I ve směnárnách je však třeba si před vlastní výměnou ověřit skutečný kurz. Vždy je třeba se vyhnout pouliční směně valut!

Při krádeži osobního automobilu, při krádeži či ztrátě cenných předmětů či osobních dokladů je třeba případ nahlásit neprodleně na místně příslušnou policejní stanici a vyžadovat vydání potvrzení o nahlášení této skutečnosti. V případě potřeby jsou bulharské orgány v rámci trestního řízení povinny zajistit přítomnost tlumočníka. Je rovněž možné se spojit s konzulárním úsekem Velvyslanectví ČR v Sofii, s konzulárním jednatelstvím v Burgasu (pouze během letní turistické sezóny) či s honorárním konzulátem ve Varně, které poskytnou informace, jak v dané situaci postupovat. V případech organizovaných zájezdů cestovních kanceláří potřebnou součinnost vždy poskytne příslušný delegát cestovní kanceláře.


Rady pro řidiče:

V současné době je v Bulharsku vybudováno cca 37.000 km silniční sítě, nicméně velká část komunikací neodpovídá evropským standardům, a je proto třeba zvýšené opatrnosti. Zejména stav silnic mimo hlavní tahy je mimořádně špatný.

V posledních letech došlo ke značnému zpřísnění postupů bulharské policie při řešení dopravních přestupků. Je tedy potřeba striktně dodržovat veškerá pravidla silničního provozu, rychlostní a další omezení. Poměrně častou součástí postihu za spáchaný přestupek je kromě pokuty také zabavení řidičského průkazu na 1 měsíc až 1 rok.

Při zastavení na křižovatce nebo u čerpacích stanic buďte ostražití, zda se někdo nepohybuje v blízkosti Vašeho automobilu. Obvyklým trikem je propíchnutí pneumatiky automobilu, následné sledování vozu a poté vykradení automobilu či okradení řidiče při výměně pneumatiky.

Při poruše vozu je možné volat silniční pomoc („patna pomošt“) na tel. 146 (pouze z mobilního telefonu) nebo na 02/ 91146.

V Bulharsku se zpoplatňuje používání veškerých státních silnic mimo obce. Poplatky za používání silnic v roce 2013 jsou:

Motorová vozidla s celkovou hmotnosti do 3,5 t
Denní --------
Týdenní 5 EUR
Měsíční 13 EUR
Roční 34 EUR

Motorová vozidla s celkovou hmotnosti
3,5 t až 12 t nad 12 t
Emisní třída Euro 0, І, ІІ Euro ІІІ, ІV, V, ЕЕV a vyšší Euro 0, І, ІІ Euro ІІІ, ІV, V, ЕЕV a vyšší
Ceny v EUR
Denní 10 10 10 10
Týdenní 17 13 33 26
Měsíční 35 27 66 51
Roční 350 269 665 511

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA

Velvyslanectví ČR v Sofii zásadně doporučuje, aby občané ČR před svou cestou do Bulharska uzavřeli cestovní zdravotní připojištění pokrývající nezbytnou zdravotní péči v plném rozsahu, stejně jako i náklady na repatriaci do ČR v případě úrazu či úmrtí.

Od vstupu Bulharska do EU (1.1.2007) je zde ve zdravotnických zařízeních, které jsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění, českým občanům poskytována neodkladná lékařská péče na základě evropského průkazu zdravotního pojištění za stejných podmínek jako bulharským občanům. Tato péče v žádném případě nezahrnuje náklady na repatriaci do ČR v případě zranění či úmrtí. Tyto náklady v řádu desítek až stovek tisíc Kč musí v případě potřeby hradit přímo daný občan ČR či jeho příbuzní. V Bulharsku také existuje u některých standardních lékařských výkonů daleko vyšší finanční spoluúčast ze strany pacienta a obvyklé je hrazení některých lékařských pomůcek a léků, a to např. i při operacích apod. Hrazení těchto nákladů se opět lze vyhnout pouze uzavřením cestovního zdravotního připojištění. V případě provozování rizikových sportů (létání na rogalech, vodní sporty, horolezectví aj.) je nutné mít speciální připojištění pokrývající i tyto aktivity.

Některá zdravotnická zařízení:

Nemocnice:
- Klinika Thorax , Sofie, Alexander Stambolijski 57, tel.: +359 2 912 85, www.thorax.bg/
- Nemocnice Pirogov (specializovaná na úrazy), Sofie, Totleben 21, tel.: +359 2 9154 411, www.pirogov.bg
- Nemocnice Tokuda, Sofie, Nikola Vapcarov 51B, tel.: +359 2 403 4000, www.tokudabolnica.bg
- Univerzitní gynekologicko-porodnická nemocnice „Majčin dom“, Sofie, Zdrave 2, tel.: +359 2 9172 200, www.maichindom.com/
- Nemocnice Vita, Sofie, Dragovitsa 9, tel.: +359 2 960 49 50, www.vita.bg
- Gynekologicko-porodnická nemocnice Šejnovo, Sofie, Šejnovo 19, tel.: +359 2 965 94 81, www.sheynovo-ag.eu
- Všeobecná nemocnice Burgas, Stefan Stambolov 73, tel.: +359 56 810 574-80, www.mbalburgas.com
- Nemocnice Life, Burgas, Dimiter Dimov, Izgrev, www.lifehospitalbg.com
- Nemocnice Deva Maria, Burgas, Kveten tel.: +359 56 896 262, www.devamaria.com
- Univerzitní všeobecná nemocnice Sv. Marina, Varna, Chr. Smirnenski 1,tel.: +359 52 302 851-59, www.svetamarina.com
- Nemocnice Sv.Anny, Varna, Car Osvoboditel 100, tel.: +359 52 655 911, www.svetaanna-varna.com
- Všeobecná nemocnice Plovdiv, Balgarija 234, tel.: +359 32 959 221, www.mbal.net

Stomatologie:
- Juniordent, Sofie, Patriarch Evtimij 1., tel.: +359 2 9355 9355, www.juniordent.com
- Dentální klinika SVEDENT, Sofie, Solunska 9, tel.: +359 2 981 96 31, www.svedent.com
- Ribagin Dent, Sofie, Tvurdiški prochod 23, Strelbište, tel.: +359 2 958 91 45; Khan Pagan 1, Borovo, tel.: +359 2 850 58 12, www.ribagin.com
- Dentální klinika Poduene, Sofie, Christaki Pavlovič 26, tel.: +359 2 847 26 26, www.dentalclinicpoduene.com
- Stomatologické centrum Diamond Dent, Sofie, Cvetna Gradina 21, tel.: +359 2 866 03 69, www.diamond-dent.biz
- Stomatologické středisko I, Burgas, Alexandrovska 120, tel.: +359 56 831 933
- Stomatologické centrum Zdrave 2000, Burgas, Kňaz Alexander Batemberg 1, tel.: +359 56 844 143
- Stomatologické středisko 1, Varna, Zabodni 24, tel.: +359 52 615 355, www.dentalcentre-varna.com
Dentální centrum Abadžievi, Varna, Rakovski 63, tel.: +359 52 610 772, www.aba-implant.bg

Ambulantní zdravotnická zařízení:
- Zdravotnické centrum Sv. Pantelejmon, Sofie, Kňaz Boris I. 21, tel.: 00359 2 700 17 012, www.medicinabg.com
- Zdravotnické centrum Generali Zakrila, Sofie, 79-81 Kňaz Alexander Dondukov, tel.: +359 2 94 20 700, http://www.generali.bg/main/bg/medical_centre.php
- Zdravotnické centrum Pirotska, Sofie, Pirotska 66, tel.: +359 2 931 85 93, www.pirotska-clinic.com
- Zdravotnické centrum Medicheck, Sofie, Mladost Bulvár 4, tel.: +359 2 489 58 69, www.medicheck.bg
- Zdravotnické centrum Sv. Sofie, Burgas, Vazraždane 13, tel.: 00359 56 845 083, www.saintsofia.com
- Zdravotnické centrum I., Varna, Zabodni 40, tel.: +359 52 603 802 www.dkc1varna.com
- Zdravotnické centrum Mladost, Varna, Republika 15, tel.: +359 52 555 751, www.mkmladost.com

Důležitá telefonní čísla:

Předvolba z ČR do BG: +359
Předvolba z ČR do Sofie: +359 2
Předvolby v BG: 02 (Sofie), 056 (Burgas), 052 (Varna), 032 (Plovdiv)

Lékařská první pomoc („barza pomošt“) : 150
Policie (i dopravní): 166
Hasiči : 160
Univerzální nouzová linka: 112

Dopravní policie (KAT) : 165 (pouze z mobilního telefonu), 982 4901-3
02/ 963 2000hranná služba (planinska spasitelna služba) : 02/ 963 2000, 0888 1470
Silniční pomoc (patna pomošt) : 146 (pouze z mobilního telefonu), 02/ 91146
Lékárny s nepřetržitým provozem : 178
Informace o telefonních číslech: 11800
02/ 9311111draží Sofie - informace : 02/ 9311111
Letiště Sofie - informace : 02 9372213

Velvyslanectví ČR v Bulharsku: +359 2 9486 800, Fax.: +359 2 9486 818
Pohotovostní telefon na konzulární službu velvyslanectví pro případ nouze mimo pracovní dobu: +359 888 398 045 (z BG: 0888 398 045)

Honorární konzulát ve Varně: +359 52 641 775, +359 887 648029
Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů a volání v nočních hodinách:
+359 52 500 626