Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Bolívie

Detail státu

Bolívie Bolívie - transparent

za cenu - .

CELNÍ PŘEDPISY

V Bolívii platí běžná dovozní omezení pro cestovatele s tím, že je zakázáno dovážet potraviny v surovém stavu, čerstvé ovoce a zeleninu, omezen je také dovoz např. cigaret, alkoholických nápojů atd. Dovoz finanční částky nad 10 tisíc USD podléhá oznamovací povinnosti. Pro dovoz i vývoz zvířat i rostlin platí mezinárodní předpisy, tzn. že je vždy vyžadován mezinárodní veterinární resp. fytosanitární certifikát a dle druhu zvířete příp. očkovací průkaz. Ze země není možné vyvážet druhy chráněné zákonem nebo uvedené na listině ohrožených druhů. Rovněž se nesmí vyvážet originální předměty, které jsou považovány za národní kulturní dědictví.
Směna valut či deviz není povinná. Kromě národní měny tzv. peso boliviano (BOB) volně obíhá i americký dolar (USD), nicméně s americkými dolary nelze běžně platit v obchodní síti. S bankovkami menších nominálních hodnot nejsou problémy, v případě bankovky 100 USD je možné se někde setkat s odmítnutím kvůli obavám z padělání. Směnu lze provést v bance, ve směnárnách nebo v recepcích hotelů. Nedoporučuje se měnit peníze u „pouličních směnárníků“. Lze u nich možná získat lepší kurs, avšak ten se o moc neliší od kursu v bance. Hlavní riziko je ale v tom, že Vám mohou být podstrčeny falešné bankovky. V Bolívii je tento problém nejen ve vztahu k místní měně, ale hlavně také vůči USD. Výměna bankovek Euro je složitá, protože většina bank je volně nesměňuje nebo jen ve velmi nevýhodném kursu. Běžně je možné používat platební a kreditní karty - American Express, Visa a Master Card.

VARUJEME PŘED POKUSY O VÝVOZ OMAMNÝCH LÁTEK, kontroly na letištích jsou velmi důkladné a tresty za pašování poměrně vysoké. Rozhodně odmítněte žádosti Vám málo známých osob o přepravu balíčku či jakýchkoliv předmětů nebo dárků.

 

DOKUMENTY

Při cestách do Bolívie musí být občané ČR vybaveni cestovním pasem ČR s platností nejméně 6 měsíců. Doporučuje se mít s sebou kopii cestovního pasu pro případ ztráty. Při vstupu do země se vyplňuje migrační průvodka a celní prohlášení.
Při cestě motorovým vozidlem je při vstupu do Bolívie vyžadováno předložení platného řidičského průkazu, dokladu o vlastnictví vozidla (doklad od půjčovny vozidel nebo tzv. vlastnický list vozidla) a dokladu o povinném ručení vozidla.
V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu v Bolívii vydává náhradní cestovní doklad ČR zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru). Po domluvě se zastupitelským úřadem ČR v Limě je možné obdržet náhradní cestovní doklad na honorárním konzulátu v La Pazu.
Občan ČR má rovněž možnost požádat na kterémkoliv velvyslanectví ČS EU v Bolívii o vydání náhradního cestovního dokladu EU (Emergency Travel Document - ETD)

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ TURISTŮM

Před cestou se doporučuje zaregistrovat se v databázi „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ - DROZD (http://drozd.mzv.cz/).
Obecně platí, že znalosti anglického jazyka jsou uplatnitelné v hlavním městě a ve větších turisticky známých destinacích, ovšem již tomu tak není v dalších částech země. Základní znalosti španělštiny jsou vítány ba někdy jsou i potřebné, jinak se turisté vystavují rizikům s tím spojeným.
Hlavní město La Paz a některá další turistická místa se nacházejí ve vysoké nadmořské výšce – nad 3 tisíce metrů nad mořem. Nadmořská výška se projevuje bolestmi hlavy, závratěmi, ztíženým dýcháním a také zvracením. Při příjezdu je vhodné počítat s obdobím na aklimatizací. Ve výše položených oblastech se doporučuje chodit spíše pomaleji, častěji odpočívat, nejíst těžká a tučná jídla a přijímat velké množství tekutin. V místních lékárnách je možné zakoupit speciální tabletky, které pomáhají překonat problémy spojené s pobytem ve vysoké nadmořské výšce. Z výše uvedených důvodů se také doporučuje připojištění, neboť většina běžných komerčních pojištění platí jen do výšky 3 tis. metrů nad mořem. Jako prostředek proti nevolnosti způsobené nadmořskou výškou nabízejí hotely v La Paz běžně kokový čaj nebo lístky koky, jejichž žvýkání není v Bolívii trestné.
Ve městech jsou pro přepravu bezpečnější taxi než místní mikrobusy, ve kterých často dochází k okrádání turistů. Všeobecně platí, že při cestování hromadnou dopravou (taxi, mikrobus) je třeba se mít na pozoru. Cena taxi je smluvní (neexistují taxametry), jistější je používání např. hotelového taxi. K cestám mezi městy lze použít dálkové autobusy, nicméně i zde platí stejná pravidla. Meziměstská autobusová přeprava není drahá. Doporučuje se cestovat pouze zavedenými autobusovými společnostmi, kde je záruka dobrého technického stavu autobusů. Levnější dopravci většinou nevěnují řádnou pozornost technickému stavu svých vozidel a častěji u nich dochází k technickým poruchám nebo haváriím. Větší a zavedení přepravci autobusů jsou automaticky pojištěni, což je v případě problémů různého charakteru výhodou. Doporučuje se uchovat si nejméně po dobu cesty jízdenku pro případné uplatnění náhrady u pojišťovny.
Povrch pozemních komunikací má povětšinou jen průměrnou kvalitu, je třeba počítat s četnými výmoly. V horských oblastech může docházet k závalům silnic v období dešťů.
Poměrně častým jevem jsou v Bolívii blokády silnic kvůli manifestacím a protestům, které způsobují komplikace v silniční dopravě a pro turisty nečekané potíže. Z těchto důvodů je nutné sledovat aktuální situaci popř. konzultovat stav s českým velvyslanectvím v Limě nebo s honorárním konzulátem ČR v La Paz.
Obecně platí pravidlo, že se nekonzumuje voda z vodovodního kohoutku, pouze voda balená – tzn. v lahvích nebo sklenicích. Zelenina a ovoce se doporučují před konzumací dobře propláchnout vodou, popř. dezinfikovat.
Pokud se týče bezpečnostních poměrů, Bolívie je zemí s poměrně vysokou pouliční kriminalitou. Pro pobyt platí všechna obecná pravidla, jejichž dodržováním lze předejít především okradení. Není vhodné cestovat po zemi nebo se pohybovat po městě v noci, chodit do odlehlých čtvrtí a doporučuje se zdržovat spíše v centru měst. Z bezpečnostního hlediska je třeba se mít na pozoru zejména při návštěvě regionu Chapare, oblasti náhorní plošiny (altiplano) a regionu Yungas a města El Alto.
V případě nevyužití letenky z jakéhokoli důvodu je třeba se připravit, že většina leteckých společností vyžaduje zaplacení stornovacího poplatku - a to i v případě odcizení letenky, kdy je navíc vyžadován policejní protokol. Pokud tedy dojde ke krádeži pasu, letenky a cenností, je třeba nejprve kontaktovat místní oddělení policie, aby vydalo protokol o krádeži.
Do Bolívie se nevyžaduje zvláštní očkování. Nicméně při leteckých cestách do amazonských oblastí Bolívie je na přímých mezinárodních i vnitrostátních letech povinné předložit potvrzení o očkování proti žluté zimnici – seznam oblastí (viz odkaz). V případě, že cestovatel odlétá z Bolívie do zemí, kde je očkování proti žluté zimnici povinné (např. státy Střední Ameriky) nebo do země, která vyžaduje očkování při cestě z Bolívie, je nutné potvrzení o očkování předložit již na letišti. Proto je nejlépe mít očkování již před odletem z ČR. Pro návštěvu pralesních oblastí Bolívie, které budou dlouhodobějšího charakteru, je vhodné zajistit si další doporučená očkování jako např. očkování proti žloutence, břišnímu tyfu a tetanu. S sebou je dobré mít také repelent či odpuzovač komárů. Je třeba se mít na pozoru před onemocněním horečkou dengue, které způsobuje štípnutí infikovaným komárem. Proti této nemoci neexistuje očkování, platí pouze prevence.
Časový rozdíl mezi Bolívií a ČR je v letním období mínus 6 hodin, v zimním období mínus 5 hodin.
V Bolívii je napětí 220 V, telefonní předvolba země je 00591.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

V Bolívii existuje síť soukromých a státních zdravotnických institucí. Jednoznačně na vyšší úrovni jsou soukromá zařízení.
Každý cestovatel by měl mít pro pobyt v Bolívii sjednáno zdravotní pojištění. Podle charakteru pojištění je nezbytná lékařská péče poskytována buď na základě předložení dokladu o pojištění nebo po zaplacení nákladů na ošetření v hotovosti nebo kreditní kartou. V tomto případě pacient provede proplacení nákladů na léčbu se zdravotní pojišťovnou po návratu do ČR na základě účtu vystaveného bolívijským zdravotnickým zařízením.
Důležitá telefonní čísla:
Policie 110
Hasiči 119
První pomoc 118
Červený kříž 2202930, 2202934, 2204414, 2000651

Nemocnice v La Paz:
Clínica Americana 2783371
Clínica Alemana 2432155, 2433676
Clínica Boston 2422342
Hospital 20 de octubre 2811035
Hospital Corazón de Jesus 2783509