Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Bělorusko

Detail státu

Bělorusko Bělorusko - transparent

za cenu - .

CELNÍ PŘEDPISY

Množství zboží pro osobní spotřebu, které je možno bezcelně dovážet do Běloruska nebo z Běloruska vyvážet, je omezenou váhou 50 kg a cenou 1.500 euro pro pozemní dopravu a 10.000 euro pro leteckou dopravu. Dovoz alkoholických nápojů vč. piva je omezen množstvím 3 litrů, cigarety počtem 200 ks, doutníky počtem 50 ks, tabák množstvím 250 g; všechny tyto komodity smí dovážet pouze osoba starší 18 let.
Při překročení uvedených limitů je při dovozu vyměřeno clo ve výši 30% ceny zboží, nejméně však 4 euro za kg. V případě alkoholických nápojů činí clo 10 euro za litr, dovoz více než 5 l je zakázán úplně.
Formulář celního prohlášení v několika jazykových verzích naleznete na stránkách http://gtk.gov.by/ru/regulation/1628356987/declaration
Automobil lze do Běloruska bezcelně dovézt na dobu tří měsíců (dočasný dovoz – vremennyj vvoz). V případě potřeby je možno povolení k dočasnému dovozu na území Běloruska prodloužit; žádost o prodloužení je potřeba podat u celních orgánů před vypršením stávajícího platného povolení, jinak hrozí zabavení automobilu a vysoké pokuty. Řídit takto dovezený automobil smí na území Běloruska pouze osoba, na kterou je tento dočasný dovoz vyřízen. Dočasně dovezené vozidlo je nutno opět z Běloruska vyvézt před vypršením platnosti tohoto povolení; pokud řidič nestihne auto vyvézt v této lhůtě (byť jen kvůli dlouhé čekací době na hranici), mohou příslušné orgány Republiky Bělarus vozidlo konfiskovat.
Finanční prostředky v hotovosti nebo cestovní šeky lze dovážet i vyvážet bez omezení. Při dovozu i vývozu částek převyšujících hodnotu 10.000 USD je nutno vyplnit celní prohlášení na celou částku; při dovozu i vývozu nižších částek je celní prohlášení dobrovolné.
Do Běloruska je zakázáno dovážet narkotické a psychotropní látky, zařízení pro kouření opia a hašiše, tiskové a audiovizuální materiály nebo jiné nosiče s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska.
Z Běloruska je zakázáno vyvážet narkotické a psychotropní látky, tiskové a audiovizuální materiály nebo jiné nosiče s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruska. Dále je zakázán vývoz uměleckých předmětů a starožitností, rostlin a živočichů zapsaných do Červené knihy Republiky Bělarus, neopracovaných drahých kovů a kamenů.
Pro dovoz, vývoz či tranzit zbraní je nutné zvláštní povolení, které se vydává pouze sportovcům účastnícím se mezinárodních soutěží (na oficiální pozvání Ministerstva sportu a turistiky) a myslivcům oficiálně pozvaným na lov prostřednictvím Běloruské společnosti myslivců a rybářů nebo jiné myslivecké organizace.
Domácí zvířata je možno dočasně dovézt bez placení cla, ovšem je nutno je celně přihlásit.
Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Státního celního výboru Republiky Bělarus http://www.gtk.gov.by/ru/ podrobnější informace k dovozu zvířat na stránkách Hlavní veterinární správy http://www.mshp.minsk.by/

 

DOKUMENTY

Mezi Českou republikou a Republikou Bělarus platí vízová povinnost. Ke vstupu na území Republiky Bělarus je tedy kromě platného cestovního dokladu nutné i platné vstupní vízum vystavené zastupitelským úřadem Republiky Bělarus v zahraničí.
Při cestě do Běloruska platí povinnost pojištění autorizovaného běloruskou pojišťovací společností BELGOSSTRACH, toto lze zakoupit na státní hranici při vstupu do země ještě před pasovou kontrolou. Sjednání pojištění je velmi rychlé, u početnějších delegací cestujících letecky lze dohodnout pojištění předem (na faxové číslo je třeba zaslat seznam cestujících s následujícími údaji latinkou: jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození, pobyt od-do). Pojištění se platí v euro. Cena je přibližně 1 euro na 2 dny pobytu, přesné ceny uvádí Běloruská státní pojišťovna na svých stránkách: http://www.belgosstrakh.by/insurance/17/941/1362/
Dále je potřeba vyplnit migrační kartu, jejíž formulář přidá zastupitelský úřad k vydanému vízu nebo jej získáte na hranici. Oddíl A karty se odevzdává při vstupu do země, oddíl B (orazítkovaný) je potřeba předložit při registraci k pobytu a odevzdává se při odjezdu ze země.

Povinné očkování není pro Republiku Bělarus předepsáno.

Automobil

Pokud se český řidič po Bělorusku pohybuje vlastním autem, při pobytu do tří měsíců může předkládat mezinárodní nebo český řidičský průkaz. V případě pobytu delšího než tři měsíce je jeho povinností požádat místní orgány o vystavení běloruského řidičského průkazu.

S automobilem registrovaným v jiném státě lze na území Běloruska jezdit na základě povolení k dočasnému dovozu vozidla, které vyřídí řidič auta na hranici při vstupu do země na dobu maximálně tří měsíců. Jestliže řidič řídí auto jehož není majitelem, musí mít při vstupu do Běloruska ověřenou plnou moc od majitele vozidla (a to i od leasingové společnosti) k používání automobilu. Řídit toto auto na území Běloruska pak smí jen osoba, na kterou bylo vyřízeno povolení k dočasnému dovozu, resp. její rodinný příslušník za přítomnosti této osoby. Při zapůjčení vozidla jiné osobě může policie automobil konfiskovat, požadovat zaplacení dovozního cla ve výši ceny nového automobilu a vysoké pokuty.

Česká zelená karta (doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vozidlem) platí i na území Běloruska, běloruskou zelenou kartu je možno koupit na hranici. Pro uplatnění náhrady škody vyplývající z povinného ručení je bezpodmínečně nutné mít protokol dopravní policie s uvedením viníka nehody. Je rovněž nutné mít kontaktní údaje viníka nehody; ten musí být přítomna při expertíze, kterou provádí pojišťovna na poškozeném vozidle.
V Bělorusku jsou časté silniční policejní kontroly. Pokud řidič po spáchání dopravního přestupku odmítá zaplatit pokutu, podle místních zákonů mu jako donucovací prostředek může být i zadržen řidičský průkaz.
Vozidla s cizí SPZ (vč. české) platí v Bělorusku elektronické mýtné na některých dálnicích. Řidiči vozidel jsou povinni si proti záloze vyzvednout palubní jednotku na stanicích poblíž hraničních přechodů či benzínových stanic. Výše zálohy se odvíjí od váhy a typu vozidla, platit lze v BYR nebo palivovými kartami. Více informací lze získat na telefonním čísle nebo na www.beltoll.by Systém bohužel provází řada technických nedostatků, doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost správné instalaci a kontrole funkčnosti zařízení. Upozorňujeme na vysoké pokuty za nezpoplatněné použití dálnice.

Zvířata

Při dovozu zvířete do Běloruska je potřeba vyplnit celní prohlášení (možno stáhnout zde http://gtk.gov.by/ru/regulation/1628356987/declaration a předložit veterinářem vystavený pas zvířete s potvrzením o očkování proti vzteklině ne mladším dvou týdnů.
Doklad by měl podle zákona přeložen do ruštiny či běloruštiny, v praxi se ale obvykle přijímají i doklady v angličtině. Zvíře je potřeba zaregistrovat u místního veterináře do měsíce po příjezdu.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ TURISTŮM

Časový rozdíl mezi Prahou a Minskem je 1 hodina v létě, 2 hodiny v zimě (tzn. Bělorusko má stejně jako Rusko trvale letní čas).

V Bělorusku je možné platit pouze v místní měně - běloruský rubl (BYR). Směna volné měny na ulici je ze zákona trestná. Směnáren je v hlavním městě dostatek, je možné je nalézt i ve větších obchodech.

Obchody s potravinami jsou většinou otevřeny od 09,00/10,00 hod. často do 20,00 hod. Obchodní domy mají otevřeno i v sobotu a v neděli. Obchody s průmyslovým zbožím pracují i v sobotu, obvykle od 10,00 do 20,00 hod. Běžné jsou obchody typu našich samoobsluh, v Minsku je řada nových supermarketů.

Ubytovací služby na hlavních trasách jsou na skromné úrovni, campingové ubytování není nabízeno. Ubytování v kvalitních hotelech je možné ve větších městech, při hlavní trase je to Brest, Kobrin, Baranoviči, Minsk, Borisov, Orša.

V Bělorusku v současné době fungují tři mobilní operátoři. Signálem je pokryta většina území, i když mimo města je signál slabší. Mobilní telefony českých operátorů fungují v Bělorusku bez problémů.

Na některých běloruských dálnicích se platí elektronické mýtné, konkrétně jde o tyto dálnice:
M1/E30 Brest – Minsk – hranice s RF
M2 Minsk – mezinárodní letiště Minsk
M3 Minsk – Vitebsk
M4 Minsk – Mogilev
M5/E271 Minsk – Gomel
M6/E28 Minsk – Grodno – hranice s PL
Použití elektronického systému je povinné pro vozidla registrované mimo území Celní unie RF-Bělorusko-Kazachstán, tzn. i pro vozidla s českou SPZ. Netýká se motocyklů a speciálních vozidel typu sanitek a traktorů. Cena za kilometr se pohybuje dle typu a váhy vozidla od 0.04 do 0.12 euro. Řidiči vozidel, jichž se elektronické mýtné týká, jsou povinni se zaregistrovat na www.beltoll.bya proti záloze si vyzvednout palubní jednotku na stanicích poblíž hraničních přechodů či benzínových stanic. Výše zálohy se odvíjí od váhy a typu vozidla, platit lze v BYR nebo palivovými kartami. Více informací lze získat na telefonním čísle .

Státní svátky v Bělorusku

1. leden - Nový rok
7. leden - pravoslavné Vánoce
8. březen - Mezinárodní den žen
pravoslavné dušičky - pohyblivý svátek (8. den po Velikonocích)
1. květen - Svátek práce
9. květen - Den vítězství
3. červenec - Státní svátek Republiky Bělarus (Den nezávislosti)
listopad - Den VŘSR
25. prosinec – Vánoce

Hygienické a zdravotní podmínky

Z hygienického hlediska je Bělorusko bezpečná země. Ze zdravotních důvodů se pouze nedoporučuje návštěva míst bezprostředně zasažených následky havárie Černobylské jaderné elektrárny, k níž došlo v roce 1986 na Ukrajině pouhých 10 km od hranic Běloruska. Jedná se přibližně o oblast na jihovýchodě Běloruska, rozprostírající se mezi městy Loev, Mozyr, Petrikov a David-Gorodok. V této oblasti, kde se nachází rovněž Pripjatskij národní park, platí pravidla radiačně-ekologické zóny, která je pod kontrolou příslušných státních orgánů.

Místní zákony a zvyklosti

Upozorňujeme na nutnost striktního dodržování běloruských zákonů při pobytu v Bělorusku. Především varujeme před překročením platnosti uděleného víza a před nabízením úplatků běloruským státním orgánům (např. běloruská pohraniční a celní kontrola). Nabízení úplatků je závažným trestním činem a viník může být potrestán až několikaletým vězením (nehledě na velikost úplatku). Proto důrazně doporučujeme se vyvarovat chování, které by mohlo vyvolat podezření z korupčního jednání.

Taktéž snaha o vyhnutí se zaplacení cla (přičemž množství neprocleného zboží není rozhodující) může vést ke konfiskaci celého nákladu (který byl řádně přihlášen celním orgánům) a dokonce i ke konfiskaci dopravního prostředku, ve kterém bylo nepřihlášené zboží zajištěno.

Nedoporučuje se konzumovat alkoholické nápoje (včetně piva) či projevovat opilost na veřejných prostranstvích (např. nádraží, letiště, ulice města apod.). Hrozí zajištění policejními orgány a pokuta. Rovněž za držení drog jsou v Bělorusku vysoké tresty.

Případné změny podmínek vstupu do Běloruska i pobytu v Bělorusku je možné najít na webových stránkách Velvyslanectví Republiky Bělarus v Praze http://czech.mfa.gov.by/

 

ZDRAVOTNICTVÍ- DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

+375 kód pro volání ze zahraničí do Běloruska
810 kód pro volání z Běloruska do zahraničí
199 – informace o nouzových telefonních číslech
101 – záchranná služba, hasiči
102 – policie ( milice)
103 – lékařská první pomoc
104 – havárie plynu
105 – železniční spoje
106 – letecké spoje (také )
109, 185 - informace o telefonních číslech (zpoplatněná služba – 1.050, resp. 4.200 BYR)
114 – autobusové spoje
151 – rezervace vlakových jízdenek (Minsk)
153 – informace o telefonických předvolbách měst
167 – domácí služby v Minsku (zpoplatněná služba – 1.500 BYR)
169, 180 – informace o lékárnách v Minsku
195 – počasí (zpoplatněná služba – 330 BYR)
135, 116, 1020000, 80296441224 – odtahové služby
107, 135, 156, 157, 7788 – taxi v Minsku
pohotovost Velvyslanectví ČR v Minsku (pouze pro občany ČR v ohrožení života nebo zdraví, nikoli pro vízové dotazy)
Mezi Českou republikou a Republikou Bělarus není podepsána dohoda v oblasti zdravotnictví, za poskytnutí zdravotnické péče cizinci platí. Týdenní pobyt v nemocnici se pro cizince může pohybovat v závislosti na druhu ošetření od 500 USD do několika tisíc USD.
Dle výnosu prezidenta Republiky Bělarus č. 530 z r. 2006 jsou cizinci povinni předložit při vstupu do Běloruska smlouvu o povinném zdravotním pojištění uzavřenou s běloruskou pojišťovací společností nebo smlouvu o zdravotním pojištění uzavřenou se zahraniční pojišťovací společností pro případ nutné a neodkladné zdravotnické péče. Jelikož běloruské pojišťovny nemají žádné smluvní vztahy s pojišťovnami České republiky umožňující rozšířit platnost českých pojistek na území Běloruska, je nutno zdravotní pojistku zakoupit na hranici při vstupu do země. Ceny pojištění uvádí Běloruská státní pojišťovna na svých stránkách: http://www.belgosstrakh.by/insurance/17/941/1362/
Do Běloruska se povinně nevyžaduje žádné zvláštní očkování. Doporučujeme očkování proti žloutence A i B, milovníkům přírody doporučujeme zvážit také očkování proti klíšťové encefalitidě.
Kvůli zdravotním rizikům se nedoporučuje návštěva míst bezprostředně zasažených černobylskou jadernou katastrofou z r. 1986. V této oblasti na jihovýchodě Běloruska stále platí pravidla radiačně-ekologické zóny, která je pod kontrolou příslušných běloruských orgánů. Na naprosté většině běloruského území se již ale v souvislosti s úrovní radiace žádná zvláštní opatření nedodržují.