Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Austrálie

Detail státu

Austrálie Austrálie - transparent

Nabízíme 29 ubytovacích kapacit za cenu 57 990 Kč - 264 800 Kč.

Destinace:

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ A VAROVÁNÍ

Nebylo nalezeno žádné aktuální upozornění nebo varování pro cesty.

 

CELNÍ PŘEDPISY

Pravidla pro leteckou přepravu

Při letecké přepravě smí cestující přepravovat v příručním zavazadle jen velmi malé množství tekutin, gelů a aerosolových látek. Opatření (od 31.3.2007) se vztahují i na zubní pasty, parfémy, krémy, kosmetiku apod. Tyto látky mohou být přepravovány pouze v nádobkách s max. objemem 100ml, zalepené v průhledném plastikovém sáčku o objemu max. 1 litr (cca 20x20cm). Výjimky budou činěny pouze u přepravy léčiv nutných na cestu a výrobků pro malé děti. O těchto výjimkách budou rozhodovat přímo úředníci provádějící kontrolu. Informace o kontrolách a povolených limitech pro přepravu viz stránky australského ministerstva dopravy www.dotars.gov.au.

Krátce před příjezdem do Austrálie návštěvník nebo rodina jako celek vyplňuje Incoming Passenger Card. Formulář je nutno vyplnit pravdivě a deklarovat veškeré dovážené položky a to zejména jakékoli druhy potravin v syrovém i konzervovaném stavu; to se týká rovněž potravin, které byly servírovány na palubě letadla. Zdůrazňujeme, že kontrola je velmi přísná a nekompromisní a obsah zavazadel je důkladně prověřován. Za pokus o porušení celních, karanténních a fytosanitárních předpisů jsou vyměřovány pokuty až do výše několika tisíc australských dolarů. Karantenní úředník poté rozhodne o tom, které položky lze či nelze dovézt. Podrobné informace naleznete na stránkách Australian Quarantine and Inspection Service www.aqis.gov.au.

K dovozu živých zvířat včetně psů a koček do Austrálie je třeba obstarat nejprve povolení od Australian Quarantine and Inspection Service (www.aqis.gov.au). Zvíře lze dovézt z České republiky přímo do Austrálie, ale musí nejprve pobýt minimálně jeden měsíc v karanténě (Sydney, Melbourne, Perth) a teprve poté může vpuštěno do Austrálie. Upozorňujeme proto, že na turistické cesty do Austrálie nelze zvířata brát s sebou.
Upozorňujeme, že v Austrálii je velmi přísně postihován nelegální odchyt a vývoz živočichů.
Veškeré rostliny a výrobky z nich musí být deklarovány a předloženy k fytosanitární kontrole při příjezdu do Austrálie.

Povinná směna valut se nevyžaduje. Při žádosti o udělení víza žadatel deklaruje podpisem příslušného prohlášení dostatek finančních prostředků pro pobyt v Austrálii a na cestu zpět. Hotovost vyšší než AUD 10.000,- je nutno ohlásit před příjezdem i odjezdem do Austrálie, a to při celním odbavení. Cestovní nebo jiné šeky není třeba oznamovat.
Detailní informace lze získat na www.customs.gov.au.

 

DOKUMENTY

K cestě do Austrálie jsou občané ČR povinni mít cestovní pas ČR, platný minimálně 6 měsíců od plánovaného data odjezdu z Austrálie, a platné australské vízum (buď e-mail zaslaný ministerstvem imigrace nebo samolepící štítek v cestovním pasu - viz dále).

Výjimkou z vízové povinnosti je pouze tranzit přes australská letiště, při němž občané ČR vízum nepotřebují, pokud neopustí tranzitní prostor letiště, mají zajištěnou letenku pro odlet z Austrálie, jejich odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu a mají doklady požadované pro vstup do cílové země.

Pro řízení motorového vozidla na území Austrálie mohou občané ČR pobývající krátkodobě v Austrálii používat jak mezinárodní řidičský průkaz, tak i český řidičský průkaz s úředním překladem do angličtiny. Získají-li povolení k trvalému pobytu, mohou mezinárodní či český řidičský průkaz používat pouze 3 měsíce od data získání povolení; po uplynutí této doby jsou povinni používat už pouze australský řidičský průkaz.

Pro vstup do Austrálie není předepsáno žádné povinné očkování, očkovací průkaz není vyžadován.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou vždy ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ TURISTŮM

Rozloha Austrálie je 7.68 mil. km2.
Austrálie má přibližně 20 mil. obyvatel, z nichž 92% je evropského původu, 7% asijského původu a 1% tvoří původní obyvatelstvo.
Hlavním městem je Canberra. Největšími městy Austrálie jsou Sydney (4,3 mil. obyvatel) a Melbourne (3,7 mil. obyvatel).

Austrálie se skládá ze šesti států a dvou teritorií:
New South Wales - hl. město Sydney,
Victoria - hl. město Melbourne,
Queensland - hl. město Brisbane,
South Australia - hl. město Adelaide,
Western Australia - hl. město Perth,
Tasmania - hl. město Hobart.
Australian Capital Territory (ACT) - nejbližší okolí federálního hlavního města Canberry
Northern Territory - hl. město Darwin


Časový posun proti středoevropskému času

Březen až říjen (evropský letní čas)
- Západní Austrálie + 6.0 hodin
- Jiñní Austrálie, Severní teritorium + 7.5 hodin
- NSW, ACT, Viktorie, Tasmánie, Queensland+ 8.0 hodin

Říjen až březen (letní čas ve všech australských státech kromě Západní Austrálie, Severního teritoria a Queenslandu)
- Západní Austrálie + 7.0 hodin
- Severní teritorium + 8.5 hodin
- Jižní Austrálie + 9.5 hodin
- Queensland + 9.0 hodin
- NSW, ACT, Viktorie, Tasmánie + 10.0 hodin

Změna času ze zimního na letní (ve státech, které tuto změnu aplikují) probíhá ve stejném termínu jako v Evropě změna času z letního na zimní.

Telefonní kód Austrálie je 61.
Elektrické napětí je 220 - 240 V, 50 Hz. Elektrické zásuvky jsou tříkolíkové a je třeba si opatřit příslušný adaptér.
V zemi se používá metrický systém.


Klimatické podmínky

Austrálie se na severu nachází v tropické oblasti a postupně přechází až po mírné pásmo na jihu kontinentu a na Tasmánii. Z toho vyplývá, že počasí je během roku na území Austrálie značně rozdílné. Mimo tropickou a severní subtropickou oblast, kde se rozlišují pouze období dešťů a období sucha, má Austrálie v zásadě čtyři roční období, přičemž platí, s ohledem umístění Austrálie na jižní polokouli, že zima je v období červen - srpen a léto v období prosinec - únor. Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu severní a střední části Austrálie je období zimy a naopak nejvhodnější pro návštěvu jižních států je období léta.

Pokud se cestovatel rozhodne projet celou Austrálii, pak je nejvhodnějším obdobím podzim nebo jaro, kdy je možné se na celém území vyhnout velkým teplotním extrémům. Zejména střed Austrálie je v létě vzhledem k vysokým teplotám mimořádně klimaticky náročný.


Platební styk

V Austrálii je značně rozšířeno používání všech druhů bankovních karet. Bez kreditní karty nelze často provést telefonickou nebo on-line rezervaci hotelu nebo zapůjčení vozu z půjčovny. Pro turisty bez úvěrové karty se doporučuje cestovat do Austrálie s cestovními šeky, vystavenými na AUD nebo USD, které jsou zajištěny proti krádeži.

V Austrálii je značně rozšířena síť ATM bankomatů. Hotovost lze vybrat i při nákupech v některých supermarketech (např. síť Coles).


Pozemní komunikace

Na silnicích v Austrálii se jezdí vlevo. V hustěji obydlených částech Austrálie jsou kvalitní pozemní komunikace. Ve centrální Austrálii je nutno až na výjimky cestovat po nezpevněných vozovkách. Z tohoto důvodu se důrazně doporučuje pro tyto cesty použít vozidlo s náhonem na všechna kola. Při cestách do odlehlých částí Austrálie je třeba počítat s tím, že vzdálenosti mezi čerpacími stanicemi mohou být značné a je tedy nutné vzít sebou rezervní zásobu pohonných hmot. Rovněž se doporučuje mít při těchto cestách v automobilu i dostatečné množství vody a potravin. Nedostatečné vybavení při cestách do odlehlých oblastí může např. při poruše motoru, vést k vážnému zdravotnímu hazardu.

Při jízdě po Austrálii je třeba zejména v noci dbát zvýšené pozornosti, neboť hrozí nebezpečí srážky s divoce žijícími zvířaty, zejména s klokany a velbloudy.

Při přípravě cest je třeba mít na paměti extrémní vzdálenosti mezi jednotlivými turisticky atraktivními místy a neplánovat příliš mnoho v omezeném času dovolené. Značné nebezpečí při jízdě plyne z toho, že řidič přecení své schopnosti, při dlouhé jízdě upadne do mikrospánku a havaruje.


Bezpečnostní situace

Austrálie je bezpečnou zemí. Je však třeba, aby turisté věnovali pozornost svým osobním dokladům i cenným předmětům a zásadně je nenechávali v autě či bez dozoru. V centrech velkých měst je třeba dát pozor na kapesní krádeže. Při pobytu v Sydney je vhodné se zejména v noci vyhýbat rizikovým čtvrtím Kings Cross a Redfern. Před cestou do Austrálie se doporučuje pořídit si fotokopie všech důležitých dokladů a uchovávat je zvlášť od originálů.

Ministerstvo zahrančích věcí ČR doporučuje zaregistrovat se před cestou v databázi Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí.


Internetové stránky o Austrálii

Většinu odkazů na důležité internetové stránky věnované cestování do Austrálie lze nalézt na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Canbeře www.mzv.cz/canberra a Konzulátu ČR v Sydney www.mzv.cz/sydney (sekce Zajímavé odkazy). Doporučit lze i obvyklé vyhledávací stránky Google nebo Yahoo.

 

ZDRAVOTNICTVÍ- DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Zdravotnictví v Austrálii je velmi kvalitní, ceny jsou však vysoké. Dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče mezi ČR a Austrálií neexistuje. Za návštěvu všeobecného lékaře se platí základní poplatek od AUD 60-80,- výše, za návštěvu odborného lékaře cca AUD 100-150,-, za antibiotika cca AUD 20,-/balení, za 1 den pobytu v nemocnici od AUD 500,- výše, za rentgenové vyšetření AUD 120,-. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby turista před cestou do Austrálie uzavřel pojistnou smlouvu na cestu a dobu pobytu v zahraničí.

Zdravotní rizika
Austrálie je považována za zemi s nízkým stupněm výskytu nebezpečných přenosných chorob. V zemi se nevyskytuje ani malárie ani žlutá zimnice avšak v tropických částech Austrálie (Queensland) se vyskytuje horečka dengue.

 

V Austrálii je velmi vysoký výskyt rakoviny kůže způsobený silným slunečním zářením. S ohledem na tuto skutečnost je třeba se při slunění vždy chránit krémy s vysokým UV faktorem a používat tmavé brýle s UV a polarizačním filtrem. Při pobytu na slunci rovněž hrozí nebezpečí úpalu či úžehu.

 

Při cestách mimo velká města se doporučuje pít pouze balenou vodu.

 

Při cestách do volné přírody hrozí nebezpečí uštknutí jedovatými hady a pavouky. V tropických vodách hrozí napadení krokodýlem. V Austrálii se opakovaně vyskytují případy napadení člověka žralokem při koupání či surfování v moři. Velké nebezpečí hrozí i od smrtelně jedovatých medúz (box jellyfish), které se vyskytují nejhojněji v teplých tropických vodách severního Queenslandu. Mohou se vyskytovat celoročně, ale nejnebezpečnější období je od října do dubna. Při koupání v neznámých vodách je potřeba nejdříve konzultovat případné nebezpečí s místními obyvateli nebo použít ochranný koupací oblek, který lze v Austrálii koupit v obchodech se sportovním zbožím. V některých oblastech byla zaznamenána napadení divoce žijícími psy dingo.

 

Při koupání a surfování v moři je třeba dát zvýšený pozor na výskyt nebezpečných proudů, které mohou plavce odtáhnout daleko od pobřeží.

Důležitá telefonní čísla:
policie - tísňové volání: 000 bez poplatku
záchranná služba: 000 bez poplatku
hasiči: 000 bez poplatku

 

Výsledky hledání
Náš tip
Travelodge

Travelodge

Austrálie » Sydney

17 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Grace hotel

Grace hotel

Austrálie » Sydney

17 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Adina Apartment

Adina Apartment

Austrálie

17 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Národními parky Austrálie 2016

Národními parky Austrálie 2016

Austrálie

2 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Austrálie - z jihu na sever přes červený střed země

Austrálie - z jihu na sever přes červený…

Austrálie

29 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Nový Zéland - Dvě tváře nejvzdálenějšího kontinentu

Nový Zéland - Dvě tváře nejvzdálenějšího…

Austrálie

1 termín / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Austrálie - východní pobřeží

Austrálie - východní pobřeží

Austrálie

28 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Austrálie: Zlatý trojúhelník

Austrálie: Zlatý trojúhelník

Austrálie

2 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Austrálie: Golden Triangle

Austrálie: Golden Triangle

Austrálie

2 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky

Náš tip
Austrálie, Bali (Komfort)

Austrálie, Bali (Komfort)

Austrálie

2 termíny / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky


další nabídky >