Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Kuvajt

Detail státu

 - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Díky zásadám vízové politiky Státu Kuvajt (zejm. nutnosti prokázat již při podání žádosti o vízum zvoucí osobu, tzv. „sponzora“) zcela odpadá povinnost prokazování finančních prostředků potřebných na pobyt v zemi. Tím také odpadá povinnost výměny valut. Na základě rozhodnutí vlády o boji proti praní peněz a terorismu z 12. 5. 2007 musí každá osoba, která do země vstupuje, deklarovat (na zvláštním formuláři, který obdrží na hranicích) celním autoritám peněžité obnosy v národní i cizí měně, zlaté slitky a jiné vzácné předměty, jejichž hodnota přesahuje 3 000,- KWD nebo jejich ekvivalent v cizí měně (1 kuvajtský dinár (KWD) je k 30. 4. 2013 přibližně 70,- Kč).

Volná měna je běžně směnitelná za KWD i opačně. České banky KWD nepřijímají. Kreditní karty (Diners Club, American Express, Visa, Master Card) jsou přijímány ve všech hotelích, luxusních restauracích a ve větších nákupních centrech. Nikoliv však v provozovnách rychlého občerstvení, běžných restauracích, menších obchodech, na místním trhu apod., doporučuje se proto mít s sebou dostatek hotovosti. Valuty lze směnit v hotelích či místních směnárnách, které jsou v každé čtvrti. Šeky jsou používány pouze pro obchodní transakce.

Celní předpisy se shodují v zásadě s předpisy jiných zemí, t. j. dovoz osobních potřeb pro jedince anebo rodinu v přijatelném množství bezcelně.

Podle novelizovaného výnosu Generálního ředitelství cel Státu Kuvajt ze dne 1. 2. 2012 je do všech států GCC (tj. včetně Státu Kuvajt) zakázáno dovážet drogy všech druhů a forem (tj. i jakýchkoliv alkoholických nápojů); jakékoliv zboží neslučitelné s islámem a jeho morálními normami; zboží pocházející z Izraele nebo mající na obalu nápisy v hebrejštině, případně izraelskou vlajku; nástroje, přístroje a vybavení určené k hazardním hrám jakéhokoliv druhu; komodity obsahující radioaktivní látky (včetně hodinek značky Trophy); pyrotechnické zboží, azbest a výrobky z něj; cigarety (včetně žvýkaček v podobě cigaret); vepře (nebo jiná zvířata s totožným genomem) a vepřové maso; surovou slonovinu; nebezpečný odpad, použité pneumatiky a indické žvýkačky značky Tambol.

Dále byl doplněn také tzv. „rozšířený seznam“ GŘ cel Státu Kuvajt. Jedná se zejména o: publikace a písemné materiály, které odporují morálce islámu nebo navádějí k revoluci nebo vzpouře; dirhamová závaží a měřidla, padělané známky a kolky a zařízení pro jejich výrobu; pyrotechniku všech druhů a rozměrů; jakékoliv zboží s portrétem oficiálních představitelů země nebo se státním znakem; jakékoliv oblečení, které by vypadalo stejně jako vojenské nebo policejní uniformy používané ve Státě Kuvajt a jejich doplňky (označení hodností, vyznamenání, čepice atd.); zboží a výrobky s vyobrazeními představitelů náboženství); alkoholické nápoje (včetně piva, vína a příslušenství na jejich výrobu); mobilní telefony jakékoliv značky, jejichž kapacita je vyšší než 300 Watt/ms; plynové bomby všech druhů včetně příslušenství; tabák ve všech formách; použitá vozidla starší 5 let od data výroby; trubkové chladící systémy na vodu; krevní deriváty a produkty firem AIBOVINA a WBAG; amulety a vybavení pro provozování magie nebo satanismu; chemikálie bez licence Ministerstva obchodu a průmyslu Státu Kuvajt; surové diamanty ze Sierra Leone; hodinky značky Trophy; automobily s řízením napravo; zakázány jsou též v Kuvajtu veškeré aktivity Blízkovýchodní tabákové asociace; import starožitností, soch, rukopisů a dalších starožitností z Iráku; import železa a železného šrotu z Iráku; produkty obsahující látky, které narušují ozónovou vrstvu; import diamantů a dřeva z Libérie; import železa z Ukrajiny; import vozidel, která nesplňují normy ohledně ochrany pasažérů před slunečním svitem; zákaz dovozu transformátorů; dále došlo ke zpřísnění povolení k dovozu zboží od izraelských firem (i zboží, které není označeno izraelskými symboly nebo hebrejskými nápisy, pokud je vyráběno izraelskými firmami působícími na palestinských územích); zakázán je také dovoz zbraní (včetně jejich maket nebo dětských hraček imitujících zbraně) a pěn na holení ve spreji.

Celní kontrola - zvláště cizinců - na hraničních přechodech (včetně letiště) je prováděna velice důsledně. Za pokus o pašování výše uvedených komodit do země hrozí vysoké tresty. V případě drogových deliktů hrozí až trest smrti, resp. doživotní vězení.

 

DOKUMENTY

Občan ČR smí na území Kuvajtu (rovněž tak na území dalších zemí GCC - Saúdská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Bahrajn a Omán) vstoupit s cestovním pasem platným minimálně 6 měsíců ode dne překročení hranic. V tomto cestovním dokladu však nesmí být vyznačeno izraelské vízum. Většina cizinců vstupuje do Kuvajtu přes hraniční přechod na jediném mezinárodním letišti v zemi, čímž se proces kontroly těchto dokladů usnadňuje.

Pokud cizinec vstupuje do země silničním hraničním přechodem (v Kuvajtu jsou tři: Nuwaisib - jižní tepna do Saúdské Arábie, Al-Salmi - západní tepna směrem na Jordánsko, Sýrii a Libanon a Abdalli-přechod na sever do Iráku), musí být vybaven platným mezinárodním řidičským průkazem, který je tolerován pro cizince pobývajícího v zemi na tzv. visit visa. Tento průkaz platí další měsíc. Pokud doba pobytu překročí 2 měsíce, musí cizinec požádat o vystavení místního řidičského průkazu (stejně tak se mění visit visa na povolení k dlouhodobému pobytu) formou arabského překladu domovského řidičského průkazu, který se na kuvajtském ministerstvu zahraničí legalizuje (poplatek 10,- kuvajtských dinárů). Při prvním vydání poplatek 10,- KWD, v dalších následujících případech jen 5,- KWD, při obnovení poplatek 2,- KWD. Někdy místní orgány vyžadují dokonce prozkoušení adepta na kuvajtský řidičský průkaz, nebývá to ale pravidlem.

Při překročení hranic autem se rovněž vyžaduje sjednání zákonného pojištění vozidla, o které se žádá přímo na hraničním přechodu. Po vyplnění příslušného formuláře se zaplatí částka 10, 500,- KWD (10 dinárů, 500 filsů) na období od jednoho dne do jednoho měsíce, 12, 500,- KWD (12 dinárů, 500 filsů) na dva měsíce, 14,500,- KWD (14 dinárů, 500 filsů) na 3 měsíce nebo 22, 500,- KWD (22 dinárů, 500 filsů) od 3 měsíců do jednoho roku. Jde o tzv. „pojištění třetí strany“ (před nehodami způsobenými třetí osobou). Další pojištění se vyžaduje uzavřít na samotný řidičský průkaz. Tato zvláštní forma pojištění se realizuje v kterémkoliv pojišťovacím ústavu v zemi (nikoliv na hranicích) a má platnost totožnou s platností víza, cena je 10, 500, - KWD (10 dinárů, 500 filsů) na 1 měsíc, 12,500,- KWD (12 dinárů, 500 filsů) na 2 měsíce, 14,500,- KWD (14 dinárů, 500 filsů) na 3 měsíce nebo 22, 500,- KWD (22 dinárů, 500 filsů) na 3 měsíce až 1 rok.

Žadatelé o povolení k přechodnému pobytu za účelem zaměstnání ve Státě Kuvajt mají na základě rozhodnutí kuvajtských úřadů ze dne 19. července 2010 povinnost předkládat spolu s žádostí také ověřený (superlegalizovaný) výpis z rejstříku trestů svého domovského státu opatřený úředním překladem do arabského jazyka.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Doporučujeme věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole „Cestujeme do zahraničí - Aktuální doporučení a varování“. Při plánování pobytu v Kuvajtu také doporučujeme občanům ČR, aby využili možnosti dobrovolné registrace při cestách do zahraničí (tzv. Projekt „Drozd“). Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí ČR k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a umožňují účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

Kuvajt není zemí s příliš rozvinutým turistickým ruchem, a to hned z několika důvodů: Jako poměrně silně islámsky orientovaná země se snaží turistiku v našem chápání zcela eliminovat, aby zabránila pronikání západních vlivů „volných mravů“. Z tohoto důvodu zákony a předpisy vlastně eliminují jakýkoliv turistický ruch, a proto i vízová politika Kuvajtu je velice striktní. Dalším faktorem je náročné klima, ve vrcholu sezóny v letních měsících téměř nesnesitelné (suché horko někdy přesahující i 50°C, pouštní písečné bouře atd.).

Kuvajt nenabízí téměř žádné turistické pamětihodnosti. Nadále pokračuje průzkum archeologických vykopávek a tato místa zatím nejsou zpřístupněna; historické jádro města bylo téměř zničeno v průběhu války s Irákem. Z uvedeného tedy vyplývá, že veškerá turistika v Kuvajtu se omezuje na obchodní cesty nebo jiné cesty za služebním účelem, anebo na návštěvy konkrétních osob, povětšinou rodinných příslušníků.

Při návštěvě Kuvajtu je nutné respektovat několik základních pravidel, jejichž dodržování je velice přísně hlídáno a přestupky v tomto směru mohou vést až k uvěznění. Především je to požívání alkoholických nápojů a užívání drog na veřejných místech, ale i v soukromí. Je zakázán dovoz a rozšiřování jakéhokoliv tiskového nebo obrazového materiálu/záznamu s erotickým a nebo pornografickým obsahem. Na všech hraničních přechodech je možno očekávat podrobnou (i osobní) prohlídku, včetně prohlížení záznamů na videokamerách. Za samozřejmost považujeme dodržování úcty vůči veřejným představitelům země, jejich oficiálním portrétům a dalším státním symbolům.

Poslední zásada důležitá pro Evropany se týká chování a oblékání žen. Kuvajt je sice poměrně bezpečnou zónou pro volně se pohybující ženy v porovnání s jinými arabskými zeměmi, avšak přesto je vhodné, pokud možno, zajistit jim mužský doprovod. Co se týká oblečení, doporučují se zahalená ramena a nohy po kolena, ne vyzývavý dekolt. Doporučuje se zvýšenou měrou dbát na opatrnost v oblékání a chování a omezit pohyb osaměle po setmění. Všechna tato omezení se ještě vystupňují v průběhu svatého měsíce Ramadánu, kdy se na veřejnosti nesmí jíst, pít (cokoliv), ani požívat jiných požitků, jako například kouřit, líbat se, žvýkat žvýkačku atd., a to v době od východu do západu slunce. Soužití nesezdaného páru (muže a ženy) je považováno za nelegální, společné bydlení muže a ženy je společensky přijatelné, pouze pokud jsou oba ze stejné rodiny.

Při pořizování fotografií místních obyvatel – zejména žen – doporučujeme diskrétnost, a to i v případě, že se fotografované osoby nacházejí dále od objektivu. Před jejich fotografováním je vždy moudré požádat o dovolení. V případě, že si dotázané osoby fotografovány být nepřejí, toto rozhodnutí vždy respektujte.

Bezpečnostní situace Kuvajtu se udržuje na úrovni, která vyžaduje obezřetnost všech cizinců především na místech s velkou koncentrací osob. Vnitrostátní bezpečnost je poměrně vysoká, kriminalita je minimální. Největším nebezpečím v tomto smyslu jsou tedy spíše dopravní nehody. Podle dostupných statistik je zhruba jedna třetina úmrtí v Kuvajtu spojena s dopravními nehodami.

Kuvajtské úřady jsou také velmi citlivé co se týče cest do Iráku; hranice mezi Kuvajtem a Irákem bývají často uzavírány bez předchozího upozornění.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

V Kuvajtu je od r. 1999 zavedena pro cizince paušální platba při ošetření (na klinice ve výši 1,- KWD a v nemocnici ve výši 2,- KWD). Týká se to všech cizinců, jak s povolením dlouhodobého pobytu, tak krátkodobých cestovatelů.

Další změnou v systému zdravotního pojištění v Kuvajtu je zavedení povinné platby zdravotního pojištění pro cizince, čímž se ukončila éra bezplatného zdravotnictví pro všechny obyvatele Kuvajtu. Tato změna se vztahuje na muže - sponzory částkou k úhradě 54,- KWD ročně, stejně tak pracující manželka - cizinka, manželka v domácnosti 40,- KWD za rok a každé dítě do 18 let 30,- KWD.

Současně se změnilo postavení cizinců krátkodobě pobývajících v zemi. Zatímco dříve byl cizinec ošetřen v kterémkoliv státním zařízení zdarma - s výjimkou úhrady paušálu 2,- KWD v případě ošetření v nemocnici a 1,- KWD při ošetření na klinice - se zavedením platby zdravotního pojištění je cizinec povinen hradit plnou částku za ošetření, resp. za pobyt v nemocnici. Při první zdravotní prohlídce je třeba uhradit speciální 10,- KWD kolek.

Tento systém se velmi pomalu uplatňuje v praxi, a proto státní zdravotnická zařízení často odmítají ošetřovat cizince pobývající v zemi na krátkodobá víza, přičemž argumentují obtížností vyúčtování za poskytnuté služby. Cizinec domáhající se ošetření je proto téměř automaticky odkázán na soukromé zařízení, kde si veškeré služby platí sám v plné výši. Proto je nanejvýš vhodné si při vstupu do země sjednat zdravotní pojištění na předpokládanou dobu pobytu v kterémkoliv kuvajtském pojišťovacím ústavu. To je možné učinit rovněž ve vlastní zemi ještě před odjezdem, ovšem je nutné počítat s velkými průtahy při následném řešení pojistného případu právě již ze zmíněného důvodu absence jakýchkoliv zkušeností v této oblasti.

Stát Kuvajt má přísná preventivní opatření proti některým nemocem (např. HIV/AIDS, Hepatitis). Zdravotní vyšetření jsou povinná pro každého žadatele o pobyt v zemi, pokud jsou výsledky pozitivní na kterékoliv ze sledovaných onemocnění, jsou takovéto osoby požádány, aby okamžitě opustily zemi a v databázi Státu Kuvajt jsou pak trvale vedeny jako nežádoucí.

Důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání, pohotovost: 112 (ambulance, policie, požárníci)
Informace o telefonních číslech v Kuvajtu: 101
Kuvajtské mezinárodní letiště – informace: 180
Požárníci: 100 - 105
První pomoc-centrála: 472-000

Přečíslování telefonních čísel ve Státě Kuvajt:

S platností od 17. 10. 2008 proběhlo přečíslování všech telefonních čísel ve Státě Kuvajt (u pevných linek i mobilních telefonů), a to následujícím způsobem:
- Před telefonní čísla společnosti Watanya Telecom se přidávala číslice 6;
- Před telefonní čísla společnosti Zain se přidávala číslice 9;
- Před všechna telefonní čísla pevných linek se přidávala číslice 2;
- Před komerční šestimístná telefonní čísla (např. 8000000) se přidávala číslice 1;
- Třímístná telefonní čísla zůstala beze změny.

Stálá konzulární diplomatická služba Velvyslanectví České republiky ve Státě Kuvajt:
+ 965/6679 88 819 88 81, +965/6679 88 83