Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Afghánistán

Detail státu

 - transparent

za cenu - .

1.1 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE- VAROVÁNÍ!

Ministerstvo zahraničních věcí ČR důrazně nedoporučuje občanům ČR cestovat do Afghánistánu z důvodu dlouhodobě zhoršené bezpečnostní situace a trvalé hrozby teroristických útoků protivládních organizací.


Žádný region v Afghánistánu nelze považovat za bezpečný a hrozby útoků, které mohou být jak cílené, tak náhodné, se trvale objevují po celé zemi. Schopnost afghánských státních a bezpečnostních složek udržet stabilitu a zajistit bezpečnost jak místního obyvatelstva, tak zahraničních návštěvníků je zatím relativně omezená. Cestování ve všech oblastech Afghánistánu je dále vysoce nebezpečné kvůli stále probíhajícím vojenským bojovým operacím, a ozbrojeným střetům mezi různými politickými a kmenovými skupinami, výskytu nášlapných min nebo možnosti bombového útoku s použitím vozidla nebo jiných improvizovaných výbušných zařízení. Bezpečnostní situace je i nadále nestabilní a nepředvídatelná v celé zemi.
V zemi hrozí vysoké riziko teroristického útoku, přičemž metody a způsoby ozbrojených útoků se neustále zdokonalují. Kriminalita je na vysoké úrovni a s tím je spojeno rovněž značné riziko únosu na celém území Afghánistánu.
Mezi obyvatelstvem je dále značné množství zbraní, z čehož plyne i nebezpečí náhodné účasti v přestřelkách a bojích mezi různými znepřátelenými skupinami nebo možnost náhodné účasti při tzv.oslavné střelbě.
MZV ČR nedoporučuje privátní cesty, ani cesty s cestovními kancelářemi a to ani do zdánlivě klidnějších oblastí na severovýchodě země, právě z důvodů nepředvídatelnosti situace a minimálních záruk poskytnutí včasné vojenské či policejní pomoci v případě nebezpečí.
Před případnou cestou do Afghánistánu MZV ČR doporučuje využít systém dobrovolné registrace občanů ČR při cestách do zahraničí na adrese http://drozd.mzv.cz nebo kontaktovat přímo ZÚ Kábul.

1.2 CELNÍ PŘEDPISY

Předpisy neupravují povinnou směnu valut. Kurs afghánské měny je značně kolísavý, nejednotný a inflační.
Do země je zakázáno dovážet alkohol, drogy a pornografické materiály. Ze země se nesmí vyvážet historické předměty, drogy a další omamné látky.

1.3 DOKUMENTY

 Platný pas. Vízum je vyžadováno od držitelů všech druhů pasů. Platnost pasu by měla být nejméně 6 měsíců ode dne předpokládaného vstupu do Afghánistánu.
Z bezpečnostních důvodů se zásadně nedoporučuje cestovat do Afghánistánu vlastním vozidlem.
Očkování není povinné. Cestovatelé by se měli informovat o doporučených očkováních na nejbližší okresní hygienické stanici.

1.4. ZDRAVOTNICTVÍ

Lékařská péče je velmi omezená a na nedostatečné úrovni. Lékaři a lékařská zařízení mohou vyžadovat placení předem a v hotovosti i konvertibilní měnou. Mezi ČR a Afghánistánem je v platnosti mezivládní dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (č.103/1987 Sb.), která předpokládá oboustranné poskytnutí bezplatné nezbytné péče v případě akutního onemocnění nebo úrazu občanům ČR, kteří se přechodně nacházejí v Afghánistánu, je však velmi nepravděpodobné, že by její ustanovení byla v praxi dodržována.